Bronis Ropė - 2013 m. kovo 14 d.

Ignalinos savivaldybės mero Ronio Ropės kalba, pasakyta LR Seimo Konstitucijos salėje bendroje Lietuvos ir Norvegijos profesinių sąjungų konferencijoje 2013 m. kovo 14 d., amalia  6 years ago

Back to Bronis Ropė - Videoslogo ElectionsMeter.com