left right

Figeľ ako člen EK

bývalý európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež, jarmilka 9 years ago

icon polls Ján Figeľ
icon polls Ján Figeľ
Figeľ ako člen EK
Have you voted for or against Ján Figeľ ?

Source: www.skregions.eu

Back to Ján Figeľ - Pictureslogo ElectionsMeter.com