left right

Izborni slogani kao i devedesetih

Sa predizbornog skupa Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Istočnoj Ilidži, positive 9 years ago

icon polls Savez nezavisnih socijaldemokrata
icon polls Savez nezavisnih socijaldemokrata
Izborni slogani kao i devedesetih
Have you voted for or against Savez nezavisnih socijaldemokrata ?

Source: gdb.rferl.org

Back to Savez nezavisnih socijaldemokrata - Pictureslogo ElectionsMeter.com