left right

Yanvar, январь, January 1992

Mossovetdə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı azərbaycanlı və erməni ziyalıların görüşü, positive 10 years ago

icon polls Lala Shevket
icon polls Lala Shevket
Yanvar, январь, January 1992
Have you voted for or against Lala Shevket ?

Source: lalashevket.az

Back to Lala Shevket - Pictureslogo ElectionsMeter.com