left right

Əli Kərimli

Əli Kərimli gənclərlə görüşdə-18 dekabr 2011, positive 7 years ago

icon polls Ali Karimli
icon polls Ali Karimli
Əli Kərimli
Have you voted for or against Ali Karimli ?

Source: 4.bp.blogspot.com

Back to Ali Karimli - Pictureslogo ElectionsMeter.com