Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Zanele Magwaza-Msibi

> South Africa > Politicians > National Freedom Party > Zanele Magwaza-Msibi
Zanele Magwaza-Msibi is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
NFP
 
photo Zanele Magwaza-Msibi

Zanele Magwaza-Msibi - for

Die leier van die Nasionale Vryheidsparty. | A South African politician, currently the President of the National Freedom Party (NFP).
 NO! Magwaza-Msibi

Zanele Magwaza-Msibi - against

Click, if you do not support Zanele kaMagwaza-Msibi. Say why.

Online election results for "Zanele Magwaza-Msibi" in graph.

graph
ENG: Zanele kaMagwaza-Msibi is a South African politician, currently the President of the National Freedom Party (NFP). She was formerly chairperson of the Inkatha Freedom Party (IFP) and the IFP's candidate for Premier of KwaZulu-Natal in the 2009 general election. As Premier candidate, she was at the forefront of the IFP's failed campaign for re-election to power in KwaZulu-Natal during the 2009 general elections, during which there were frequent bouts of electoral violence between her party and the ruling African National Congress. On 3 May, in a bid to address its problems and dispel media rumours about the well-being of its national chairperson, the IFP announced that she would host several post-election rallies in addition to the many public meetings she is already chairing ...
for33against   In my opinion Zanele kaMagwaza-Msibi is quite good and reliable politician. He / She has my support!, positive
for33against   I am strongly opposed! Zanele kaMagwaza-Msibi is very bad choice. I do not agree with his / her political views., negative
Current preference ratio
for Zanele Magwaza-Msibi

Uhlabe abeNFP ethula isabelomali uVZ


UMENGAMELI weNational Freedom Party (NFP) uNkk Zanele Magwaza-Msibi ukhwele wadilika kumalungu aleli qembu “angamahlonga-ndlebe abeka indaba yobuqembu phambili ezinhlelweni zokuthuthukiswa komphakathi”. Lokhu kwenzeke ngempelasonto esigodini saseTholakele, eDumbe lapho ebenza khona uhlahlomali loMkhandlu wesiFunda saseZululand obekelwe u-R834 140 949 esikhwameni semali sonyaka ka-2013 kuya ku-2014 ezoqala ukusebenza ngoJulayi. Lokhu ubekwenza njengengxenye yokugubha uSuku lweNkululeko nokwenze wakhetha ukuhambela umphakathi wasemakhaya. OkaMagwaza-Msibi uthe ...


[TOP 4]

> Zanele Magwaza-Msibi > News
 
MAGWAZA MSIBI PROFILE, the role play by zanele magwaza msibi in south africa, contact zanele magwaza, zanele magwaza msibi email address, Zanele Magwaza Msibi bio and more...
load menu