Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Zalmai Rassoul

> Afghanistan > Politicians > Zalmai Rassoul
Zalmai Rassoul is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
مستقل
 
photo زلمی رسول

زلمی رسول - for

سیاست‌مدار برجستهٔ افغان. | An Afghan politician and statesman.
 NO! زلمی رسول

زلمی رسول - against

اینجا را کلیک کنید، اگر شما این شخصیت سیاسی را پشتیبانی نمی کند. می گویند به همین دلیل. | Click, if you do not support Zalmai Rassoul. Say why.

Online election results for "زلمی رسول " in graph.

graph
FAR: زلمی رسول در سال ۱۹۴۳ در کابل متولد شده است. او پشتون و مربوط به قبیله محمدزایی است. زلمی رسول، از ژانویه ۲۰۱۰ تا اوایل اکتبر ۲۰۱۳ وزیر امور خارجه افغانستان بود. زلمی رسول، به زبان‌های فارسی دری، پشتو، فرانسه، انگلیسی و ایتالیایی صحبت می‌تواند و با زبان عربی هم آشنایی دارد. او از اشتراک کنندگان نخستین اجلاس بن در مورد افغانستان در سال ۲۰۰۱ بود که به ایجاد دولت موقت در این کشور منجر شد. پس از رویکار آمدن دولت جدید، حامد کرزی، آقای ...
for33against   نظر من از. Zalmai Rassoul، آن را یک سیاستمدار بسیار خوبی است. من از او پشتیبانی می کند., positive
for33against   من علیه Zalmai Rassoul هستم. من با نظرات سیاسی او را قبول ندارند., negative
Current preference ratio
for زلمی رسول
[TOP 4]

> Zalmai Rassoul > News
 
load menu