Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Vazgen Manukyan

> Armenia > Politicians > Vazgen Manukyan
Vazgen Manukyan is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
NDU
 
photo Վազգեն Մանուկյան

Վազգեն Մանուկյան - for

Հայերեն քաղաքագետ։ | Армянский политик. | An Armenian politician.
 NO! Վազգեն Մանուկյան

Վազգեն Մանուկյան - against

Սեղմեք այստեղ, եթե դուք չեք աջակցում. Ասել, թե ինչու: | Click, if you do not support Vazgen Manukyan. Say why.

Online election results for "Վազգեն Մանուկյան" in graph.

graph
> Vazgen Manukyan >

Log

Time IP adress Vote
1 year ago185.57.68.113[+] for
2 years ago83.220.236.34[+] for
3 years ago178.72.146.130against [-]
4 years ago109.75.45.20[+] for
4 years ago46.70.225.152[+] for
6 years ago46.162.228.73[+] for
6 years ago46.130.65.42[+] for
6 years ago46.71.4.230against [-]
6 years ago46.162.234.174[+] for
6 years ago46.70.50.223against [-]
IP address is a numerical label assigned to computer in Internet network.
Show me more ... 
вазген манукян, MANUKYAN, VAZGEN, vote manukyan, manukyan, vazgen manukyan kensagrutyun, vazgen sahakyan, vazgen manukyan biografia, վազգեն մանուկյան and more...
load menu