Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Vazgen Manukyan

> Armenia > Politicians > Vazgen Manukyan
Vazgen Manukyan is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
NDU
 
photo Վազգեն Մանուկյան

Վազգեն Մանուկյան - for

Հայերեն քաղաքագետ։ | Армянский политик. | An Armenian politician.
 NO! Վազգեն Մանուկյան

Վազգեն Մանուկյան - against

Սեղմեք այստեղ, եթե դուք չեք աջակցում. Ասել, թե ինչու: | Click, if you do not support Vazgen Manukyan. Say why.

Online election results for "Վազգեն Մանուկյան" in graph.

graph
Graph online : Vazgen Manukyan
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
> Vazgen Manukyan >

Log

Time IP adress Vote
1 year ago178.72.146.130against [-]
1 year ago109.75.45.20[+] for
1 year ago46.70.225.152[+] for
3 years ago46.162.228.73[+] for
3 years ago46.130.65.42[+] for
3 years ago46.71.4.230against [-]
3 years ago46.162.234.174[+] for
3 years ago46.70.50.223against [-]
3 years agoAnonymous[+] for
3 years ago109.75.35.145against [-]
IP address is a numerical label assigned to computer in Internet network.
Show me more ... 
MANUKYAN, VAZGEN, vote manukyan, manukyan, вазген манукян, vazgen manukyan kensagrutyun, vazgen sahakyan, vazgen manukyan kensgrutyun, վազգեն մանուկյան and more...
load menu