Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Urmas Paet

> Estonia > Politicians > Eesti Reformierakond > Urmas Paet
Urmas Paet is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
Reformierakond
 
photo Urmas Paet

Urmas Paet - for

Eesti poliitik, Eesti välisminister ja Eesti Reformierakonna aseesimees. | An Estonian politician, the current Minister of Foreign Affairs.
 NO! Urmas Paet

Urmas Paet - against

Vajuta, kui te ei toeta Urmas Paet. Ütle, miks. | Click, if you do not support Urmas Paet. Say why.

Online election results for "Urmas Paet" in graph.

graph
Graph online : Urmas Paet
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
> Urmas Paet >

News

Õnne Pillak: Ükski seadus ei nõua lasteaiajärjekordi
"Tänane olukord, kus lapsevanemad esimese asjana haiglast koju jõudes panevad lapse lasteaiajärjekorda, sest muidu ei pruugi õigel ajal lihtsalt kohta saada, on ebainimlik ja Tallinna linnavalitsuse eneseõigustused siinkohal on küünilised," arvas Pillak "See, et täna on lootusetult pikad järjekorrad lasteaiakoha saamisel, on Tallinna linnavalitsuse valede rahastamisvalikute küsimus. Ei ole mõtet enda tegemata töös kedagi teist süüdistada," ütles Pillak "Ma ei ole veel kohanud kedagi peale linnavalitsuse liikmete, kes kiidaks Tallinna televisiooni rahastamist. Küll aga olen kohanud palju neid inimesi, kes kurdavad lasteaiakohtade puuduse ja lasteaedade alarahastamise üle," lisas ta. Pillaku sõnul on lasteaedade järjekordasid võimalik vähendada, kuid praegusel linnavalitsusel puudub selleks tahe. "Üks lahendus probleemile oleks olnud see, kui viimastel aastat
Õnne Pillak: lasteaiakohtade probleemi lahendaks lapsehoiuraha heakskiitmine
„Lapsehoiuraha on eelkooliealiste lastele suunatus toetus, mille eesmärgiks on tagada kõikide Tallinnas elavate laste lapsehoiu rahastamine,“ selgitas Pillak juba 2005. aastast pärinevat mõtet, mis seni pole keskerakondliku linnavalitsuse toetust leidnud. „Igal aastal sünnib lapsi Tallinnasse juurde, kuid paraku ei suuda linnavalitsus samas tempos pakkuda lapsevanematele sõime- ja lasteaiakohta. Sel aastal on esialgsete prognooside kohaselt puudu lasteaiakoht 1000 lapsele,“ ütles Pillak. Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni juhi sõnul on lasteaiakohtade puuduse tõsisemaks mureks muutumas see, kui sõime- või lasteaiakohta ei ole võimalik perel saada, siis vanemahüvitise perioodi lõppedes pole emal võimalik tööle tagasi minna. „Teisisõnu, lasteaiakoha puudus tähendab tõsist hoopi pere rahakotile, sest ühe vanema sis
Tõnis Kõiv: Inimesed väärivad maanteemüra eest kaitset
Riigikogu liige toob näiteks Saksamaa, kus reguleeritakse öisel ajal teedel kiirust väiksemaks, et vähendada tekkivat müra ja kaitsta niimoodi läheduses elavate inimeste und, tagades väljapuhkamise uueks tööpäevaks. „Häiriva müra vähendamist rohkem tähtsustades on elukeskkond tunduvalt kvaliteetsem ja seetõttu ka inimeste poolt rohkem hinnatud,“ selgitab Tõnis Kõiv. „Saksamaal on inimeste öörahu kaitseks kasutusele võetud eraldi lisatahvel kiirust piirava märgi all, mis annab selgelt teada, et piirang on seotud kaitsega müra eest (Lärmschutz). Lisatud pildil on Müncheni kandis pildistatud liiklusmärk, kus korraga kolm sõnumit autojuhile – kiirusepiirang 80 km/h, kehtib 22.00 – 06.00 ja mõeldud kaitseks müra vastu. Igat liiklejat suunatakse mõtlema selles suunas, et ta liigset müra ei tekitaks j
Tõnis Kõiv: Reoveehaisust saab lahti investeerides
Paide reoveepuhastisse investeeritakse kokku 6,7 miljonit eurot, millest 74 % tuleb Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu ja ülejäänu toetuse saaja oma vahenditest. „Eestis on investeeritud sadu miljoneid eurosid puhta vee saamiseks ning reovee kokkukogumiseks. Selleks, et kogu protsess saaks korralikult toimima, tuleb investeerida ka kolmandasse ossa ehk reovee puhastamisse,“ märkis Kõiv, kelle linnapeaks oleku ajal sai paidelased puhta joogivee. Riigikogulane, kes täna just inimeste häirivast reoveehaisust vabastamise oma südameasjaks võtnud, lisas, et reoveepuhastid on  veemajanduse seisukohalt võtmetähtsusega, sest seal puhastatakse loodusse juhitav heitvesi, puhastusjääkidest saab aga kontrollitud kvaliteediga komposti. Ometi on selle protsessi puhul vaja astuda veel üks samm. „Mitmete linnade reoveepuhastite haisuprobleemid saavadki alguse sellest, et settekäitluse tehn 
Urmas Paeti abikaasa, urma paet oliivia, urmas paet email, Urmas PAET E-MAIL, urmas paet abikaasaga and more...
load menu