Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Trajko Veljanovski

> Macedonia > Politicians > VMRO–DPMNE > Trajko Veljanovski
Trajko Veljanovski is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
ВМРО-ДПМНЕ
 
photo Трајко Вељаноски

Трајко Вељаноски - for

Македонски правник и политичар. | A Vice president of Macedonia and Speaker of the Parliament.
 NO! Трајко Вељаноски

Трајко Вељаноски - against

Кликнете ако не го поддржуваат Trajko Veljanovski. Кажете зошто. / Click, if you do not support Trajko Veljanovski. Say why.

Online election results for "Трајко Вељаноски " in graph.

graph
> Trajko Veljanovski >

Biography

[+] ADD

MAC:

 

Трајко Вељаноски (р. 2 ноември, 1962 во Дебарца) е правник и политичар и осми по ред Претседател на Собранието на Република Македонија. Должноста ја врши од 2008 година. Член е на ВМРО-ДПМНЕ. Во собранието ги врши и должностите како претседател на Комисијата за уставни прашања и шеф на Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија.

 

Политичка кариера

Своето политичко ангажирање Трајко Вељаноски го започнува во 1993 година со вклучувањето во ВМРО-ДПМНЕ. Неговото политичко дејствување е тесно поврзано со неговата професионална определба - правото и легилсативата. Така, повеќе години ја води Комисијата за правни работи на ВМРО-ДПМНЕ, член е на Комисијата за политички систем, а исто така го води и Форумот за правни и политички прашања и судски систем на ВМРО-ДПМНЕ.

 

Во 1999 година е избран за потсекретар во Министерството за правда на Владата на Република Македонија, каде што набргу станува и заменик - министер. Притоа, посебено е активен во подготвувањето на закони, но има и активно учество во процесот на нивното донесување во Собранието и собраниските работни тела. Исто така, учествува во подготвките на повеќе меѓународни билатерални и мултилатерални договори, како и учество на меѓународни средби, коференции и семинари.

 

Во овој период е и член на Комисијата за претставки и предлози на председатлот на Република Македонија, а исто така е член и на Управниот одбор на Центарот за европски интеграции. Во повеќе изборни циклуси, како што се председателските, парламентарните и локалните е ангажиран како член на Државната изборна комисија.

 

На парламентарните избори во 2006 година Трајко Вељаноски е избран за пратеник во Собранието на Република Македонија и во тој мандатен период до април 2008 година е претседател на собраниската Комисија за прашања на изборите и именувањата. На изборите во јуни 2008 година повторно е избран за пратеник, а на конститутивната седница на новиот собраниски состав е избран за претседател на Собранието на Република Македонија.

 

извор

 

 

ENG:

 

Trajko Veljanovski is a Vice president of Republic of Macedonia and Speaker of the Macedonian Parliament. He was born on 2 November 1962, and graduated from Ss. Cyril and Methodius University working as a lawyer until 1999.

 

He started in politics in 1993 by joining VMRO-DPMNE. He was elected Under-Secretary in the Ministry of Justice in the Macedonian Parliament in 1999, then became Deputy Minister in the same ministry. In the 2. 06 elections he was elected Member of the Assembly. In the 2008 elections he was re-elected and became the Speaker of the Macedonian parliament.

 

source

2013-07-15

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site.

If the text contains an error, incorrect information, you want to fix it, or even you would like to mange fully the content of the profile, please contact us. contact us..


 
load menu