Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Tigran Sargsyan

* Prime minister
> Armenia > Politicians > Republican Party of Armenia > Tigran Sargsyan
Tigran Sargsyan is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
HHK/RPA
 
photo Տիգրան Սարգսյան

Տիգրան Սարգսյան - for

Հայաստանի վարչապետ։ | Премьер-министр Республики Армения. | The current Prime Minister of Armenia.
 NO! Տիգրան Սարգսյան

Տիգրան Սարգսյան - against

Սեղմեք այստեղ, եթե դուք չեք աջակցում. Ասել, թե ինչու: | Click, if you do not support Tigran Sargsyan. Say why.

Online election results for "Տիգրան Սարգսյան" in graph.

graph
Graph online : Tigran Sargsyan
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
> Tigran Sargsyan >

Log

Time IP adress Vote
1 month ago80.28.153.115[+] for
2 months ago178.72.146.130against [-]
11 months ago46.71.49.155[+] for
11 months ago194.28.224.130against [-]
1 year ago46.162.196.19[+] for
1 year ago46.162.202.38[+] for
1 year ago178.215.105.236against [-]
1 year ago46.241.142.86[+] for
1 year ago94.27.73.155[+] for
1 year ago46.71.49.103[+] for
IP address is a numerical label assigned to computer in Internet network.
Show me more ... 
tigran sargsyani kin@, tigran tsarukyan, Tigran Sargsyan mail prime minister, hanrapetakan kusakcutyun tigran sargsyan, армен суренович саргсян, tigran ohanyan -1 1980, Serzg Sargsyan ..., tigran sargsyan kin@, tigran sargsyan elections, tigran sargsyan biografy, tigran sargsyan family and more...
load menu