Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Tigran Sargsyan

* Prime minister
> Armenia > Politicians > Republican Party of Armenia > Tigran Sargsyan
Tigran Sargsyan is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
HHK/RPA
 
photo Տիգրան Սարգսյան

Տիգրան Սարգսյան - for

Հայաստանի վարչապետ։ | Премьер-министр Республики Армения. | The current Prime Minister of Armenia.
 NO! Տիգրան Սարգսյան

Տիգրան Սարգսյան - against

Սեղմեք այստեղ, եթե դուք չեք աջակցում. Ասել, թե ինչու: | Click, if you do not support Tigran Sargsyan. Say why.

Online election results for "Տիգրան Սարգսյան" in graph.

graph
Graph online : Tigran Sargsyan
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
> Tigran Sargsyan >

Online statistics and voting results

Statistics

for against Total  
Current preference ratio 40% 60% 100%  
Number of votes 132 198 330
Number of comments 2 1 3
Number of links 5 0 5
Number of pictures 3 0 3
Number of videos 3 0 3
Number of supporters 1 1 2
Number of arguments - - 5

Users

for against
Last voted IP 46.71... IP 178.72...
The most active voter armen vigen

History

Poll added  6 years ago
Poll updated 1 year ago
Last vote 20 days ago
Last opinion 5 years ago
Last link 1 year ago
Last picture 3 years ago
Last video 5 years ago
Last supporter or opponent 5 years ago
Last argument 4 years ago
Updated 20 days ago

 
Serzg Sargsyan ..., армен суренович саргсян, Tigran Sargsyan mail prime minister, tigran sargsyan kin@, tigran sargsyan elections, tigran sargsyani kin@, tigran ohanyan -1 1980, tigran sargsyan kensagrutyun, tigran tsarukyan, hanrapetakan kusakcutyun tigran sargsyan, tigran sargsyan vozrast, tigran sargsyan family and more...
load menu