Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Tigran Sargsyan

* Prime minister
> Armenia > Politicians > Republican Party of Armenia > Tigran Sargsyan
Tigran Sargsyan is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
HHK/RPA
 
photo Տիգրան Սարգսյան

Տիգրան Սարգսյան - for

Հայաստանի վարչապետ։ | Премьер-министр Республики Армения. | The current Prime Minister of Armenia.
 NO! Տիգրան Սարգսյան

Տիգրան Սարգսյան - against

Սեղմեք այստեղ, եթե դուք չեք աջակցում. Ասել, թե ինչու: | Click, if you do not support Tigran Sargsyan. Say why.

Online election results for "Տիգրան Սարգսյան" in graph.

graph
> Tigran Sargsyan >

Online statistics and voting results

Statistics

for against Total  
Current preference ratio 40.5% 59.5% 100%  
Number of votes 135 198 333
Number of comments 2 1 3
Number of links 4 0 4
Number of pictures 3 0 3
Number of videos 3 0 3
Number of supporters 1 1 2
Number of arguments - - 5

Users

for against
Last voted IP 41.33... IP 178.72...
The most active voter armen vigen

History

Poll added  9 years ago
Poll updated 5 years ago
Last vote 1 year ago
Last opinion 8 years ago
Last link 5 years ago
Last picture 6 years ago
Last video 8 years ago
Last supporter or opponent 8 years ago
Last argument 7 years ago
Updated 4 months ago

 
tigran sargsyani kin@, hanrapetakan kusakcutyun tigran sargsyan, армен суренович саргсян, Serzg Sargsyan ..., tigran sargsyan kin@, tigran ohanyan -1 1980, tigran tsarukyan, tigran sargsyan elections, tigran sargsyan kensagrutyun, Tigran Sargsyan mail prime minister, hanrapetakan kusakcutyun, tigran sargsyan family and more...
load menu