Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Serzh Sargsyan

* President
> Armenia > Politicians > Republican Party of Armenia > Serzh Sargsyan
Serzh Sargsyan is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
HHK/RPA
 
photo Սերժ Սարգսյան

Սերժ Սարգսյան - for

Հայաստանի նախագահը, քանի որ 2008 թ. | Президент Армении с 2008 года. | The third and current President of Armenia.
 NO! Սերժ Սարգսյան

Սերժ Սարգսյան - against

Սեղմեք այստեղ, եթե դուք չեք աջակցում. Ասել, թե ինչու: | Click, if you do not support Serzg Sargsyan. Say why.

Online election results for "Սերժ Սարգսյան" in graph.

graph
Graph online : Serzh Sargsyan
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
> Serzh Sargsyan >

Online statistics and voting results

Statistics

for against Total  
Current preference ratio 38.3% 61.7% 100%  
Number of votes 369 594 963
Number of comments 4 1 5
Number of links 4 0 4
Number of pictures 4 0 4
Number of videos 3 0 3
Number of supporters 1 1 2
Number of arguments - - 3

Users

for against
Last voted IP 82.199... IP 91.235...
The most active voter Hanrapeta... vigen

History

Poll added  7 years ago
Poll updated 3 years ago
Last vote 9 days ago
Last opinion 4 years ago
Last link 3 years ago
Last picture 5 years ago
Last video 6 years ago
Last supporter or opponent 6 years ago
Last argument 3 years ago
Updated 9 days ago

 
serj sargsyani, serj sargsyan 1990 2000, serj sargsyani 1999, vazgen sargsyan kensagrutyun@, SERj Sargsyani kensagrutyune, SERJ SARGSYAN KENSANGRUTYUN, sersh sargsyan, sergh sargsyan, Serj Sargsyan (kensagrutyun), serj sarksyani vortin, serw sargsyn, inqnakensagrutyun, SERJ SARGISYANI KENSAGRUTYUN@ HAYEREN and more...
load menu