Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Polska Partia Pracy – Sierpień 80

> Poland > Parties > Polska Partia Pracy – Sierpień 80
Polska Partia Pracy – Sierpień 80 is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
 
photo  PPP-Sierpień 80

PPP-Sierpień 80 - for

Polska Partia Pracy – Sierpień 80 (PPP-Sierpień 80) – socjalistyczna partia polityczna. | The Polish Labour Party is a left-wing political party in Poland.
 NO! PPP-Sierpień 80

PPP-Sierpień 80 - against

Kliknij, jeśli nie poparcie PPP-Sierpień 80 . Powiedzieć, dlaczego. / Click, if you do not support PPP-Sierpień 80 . Say why.

Online election results for "PPP-Sierpień 80" in graph.

graph
POL: Polska Partia Pracy – Sierpień 80 (PPP-Sierpień 80, dawniej pod nazwami Alternatywa – Partia Pracy i Polska Partia Pracy) – polska, socjalistyczna partia polityczna, powstała na I Kongresie, przeprowadzonym 11 listopada 2001, na bazie koalicji wyborczej Alternatywa Ruch Społeczny, którą tworzyli działacze Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80", Konfederacji Polski Niepodległej – Ojczyzna, Narodowego Odrodzenia Polski oraz nieliczni politycy Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, a wśród 47 sygnatariuszy były m.in. Polska Partia Ekologiczna – Zielonych oraz Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej. Od II Kongresu ugrupowania, przeprowadzonego 10 stycznia 2004, używa ono nazwy ...
for33against   Gorąco popieram. Polska Partia Pracy – Sierpień 80 jest dość dobra i wiarygodna partia polityczna., positive
for33against   Jestem zdecydowanie przeciwny. Polska Partia Pracy – Sierpień 80 jest bardzo zły wybór. Ta partia nie zasługuje na mojego zaufania!, negative
Current preference ratio
for PPP-Sierpień 80

PPP-Sierpień 80 popiera protesty


Polska Partia Pracy–Sierpień 80 opowiada się przeciwko porozumieniu ACTA - umowie handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi. "Uważamy, że ACTA poważnie ogranicza wolność słowa i wymianę informacji w imię zysków wielkich korporacji. Wskazuje na to m.in. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dowodzący, że ACTA narusza Kartę Praw Podstawowych, ponieważ zapisy ACTA „mogą prowadzić do narzucenia operatorom konieczności wprowadzenia rozwiązań filtrowania treści”. Świadczy o tym także opinia Generalnego Inspektora ...


Neofaszysta na listach PPP-Sierpień 80


Wielbiciel Hitlera i Trzeciej Rzeszy, słynny ze zdjęcia z ręką wyciągniętą w faszystowskim pozdrowieniu, propagator narodowego socjalizmu i rasizmu, wróg Unii Europejskiej, liberalizmu i marksizmu. Członek partii Leszka Bubla? Nie - „jedynka” na liście Polskiej Partii Pracy-Sierpień 80. Partii, która twierdzi, że jest „jedyną prawdziwą lewicą w Polsce”. Oddanie pierwszego miejsca na liście wyborczej to dowód wyjątkowego zaufania i wysokiej oceny przez kierownictwo partii. Świadczy też o jej prawdziwych poglądach. Polska ...


[TOP 4]

> Polska Partia Pracy – Sierpień 80 > News
 
Sierpie 80 and more...
load menu