Политичари и изборни, Гласајте слободно, Учествујте у демократији, Гласајте за промене, Онлине референдум
left right close

Popularnost Crna Gora

> Montenegro > догађај > Popularnost Crna Gora
Popularnost Crna Gora жели да зна твоје мишљење. Он жели вашу подршку и гласају. Гласајте сада!
Pozitivan
 
Negativan
photo Crna Gora - volim

Crna Gora - volim

Volim Crna Gora. Reci zašto! / Ја каква је Црна Гора. Реци зашто! / I like Montenegro. Say why!
Crna Gora - ne volim

Crna Gora - ne volim

Kliknite, ako vam se ne sviđa Crna Gora. Zašto? / Кликните на дугме, ако не као Црна Гора. Зашто? / Do not like Montenegro.

Online election results for "Crna Gora - volim" in graph.

graph
Graph online : Popularnost Crna Gora
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
SRBHRV: Crna Gora je zemlja u jugoistočnoj Evropi koja leži na obali Jadranskog mora. Graniči se na istoku i sjeveroistoku sa Srbijom, na zapadu i sjeverozapadu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom i na jugoistoku sa Albanijom. Na jugozapadu je Jadransko more dijeli od Italije. Glavni, a ujedno i najveći grad je Podgorica, dok Cetinje ima status prijestonice. Crna Gora je članica Ujedinjenih nacija, Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, Savjeta Evrope i Unije za Mediteran. Takođe je potencijalni kandidat za člana u Evropskoj uniji i NATO paktu. Pretečom današnje Crne Gore se smatraju srednjevjekovne kneževine Duklja i Zeta. Crna Gora je tokom turske vladavine imala neku vrstu autonomije, a nezavisnost od Turske joj je potvrđena na Berlinskom kongresu 1878. Od ...
глас за32глас против   Volim Crna Gora. Nema razloga za oklijevanje. Na primjer, zato što... (ako sam htio napisati zašto sam to napisao ovdje), positive
глас за33глас против   Ne volim Crna Gora ne podržavaju ovu zemlju. Na primjer, zato što... (ako sam htio napisati zašto sam to napisao ovdje), negative
Current preference ratio
глас за Crna Gora - volim
[TOP 4]

> Popularnost Crna Gora > News

O Sv. Kirilu na srpskom jeziku
Pro­fe­sor Bo­go­slo­vi­je Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog, Slo­bo Sta­ni­šić, od­bra­nio je ma­gi­star­sku te­zu pod na­zi­vom „Pe­da­go­gi­ja Sve­tog Ki­ri­la Je­ru­sa­lim­skog”, na Pra­vo­slav­nom bo­go­slov­skom fa­kul­te­tu Sve­tog Va­si­li­ja Ostro­škog Uni­ver­zi­te­ta u...
Ako ne na TV-u, biće na Internetu
Podgorica - Sedam studenata sa Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju režiralo je spotove za crnogorske rock bendove. Snimani su za ispitne vježbe na fakultetu, a javna projekcija u Zetskom domu zakazana je za sjutra veče. Jedan od ovih video zapisa već je počeo da se emituje na televizijama, dok će dio ostalih život započeti nakon sjutrašnje...
„Besudna zemlja” u novom ruhu
U iz­da­nju „Ok­to­i­ha” i „Štam­par Ma­ka­ri­ja”, a u no­voj opre­mi, „Be­sud­na ze­mlja” Mi­lo­va­na Đi­la­sa bi­će u pro­da­ji od če­tvrt­ka, 11. sep­tem­bra, uz „Dan”. Po­tre­sna auto­bi­o­gra­fi­ja pr­vi put je ob­ja­vlje­na 1958. go­di­ne...
Dvaput dobila na lutriji
Podgorica - Šesnaestogodišnja Melinda Ademi, izbjeglica s Kosova koja sa porodicom živi u Njujorku, oduševila je tročlani žiri "Američkog idola" i krenula u ostvarivanje svog američkog sna. Rat na Kosovu i odlazak u SAD za porodicu Ademi bio je velika i teška prekretnica, a nakon svega što su preživjeli talentovana učenica dobila je priliku... 
voli trade crna gora, ja volim crnu goru, voli crna gora, a ja volim crnu goru and more...
load menu