Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Popularity of South Africa

> South Africa > Events > Popularity of South Africa
Popularity of South Africa is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
Positive
 
Negative
photo South Africa - I like

South Africa - I like

I like South Africa
South Africa - I don't like

South Africa - I don't like

Click, if you don't like this country. Explain, why don't !?

Online election results for "South Africa - I like" in graph.

graph
> Popularity of South Africa >

Details

[+] ADD

AFR - Suid-Afrika is 'n republiek aan die suidpunt van Afrika. Dit word begrens aan die noorde deur Namibië, Botswana en Zimbabwe, en na die noordooste deur Mosambiek en Swaziland. Lesotho is heeltemal vervat binne die grense van Suid-Afrika.

 

Suid-Afrika is een van die mees etnies-diverse lande in Afrika. Die land het meer Europese immigrante ontvang as enige ander land in Afrika en het die hoogste bevolking van Europese, Indiese en gemengde afkoms. Rasse- en etniese stryd was nog altyd 'n groot deel van die geskiedenis en politiek van die land. 'n Ander belangrike faktor in die ontwikkeling van die land is die ryk mineraalbronne waaroor die land beskik. Die land se ekonomie is die grootste en mees ontwikkelde in die kontinent met moderne infrastruktuur in die hele land.

 

Rassekonflik tussen die wit minderheid en die swart meerderheid het die land se geskiedenis en politiek oorheers. Die tema het 'n hoogtepunt bereik met die apartheidbewind tussen 1948 en die negentien-negentigs. Nadat die Nasionale Party in 1948 aan bewind gekom het, is 'n stelsel gegrond op rassediskriminasie opgerig. Die wette is van 1990 af afgeskaf na 'n lang en gewelddadige stryd teen apartheid waarin swart mense die leiding geneem het. Wit, bruin en Indiër- Suid-Afrikaners het egter ook deelgeneem en buitelandse druk was 'n belangrike faktor in die uiteindelike aftakeling van apartheid. Die dramatiese verandering in die politieke stelsel is egter op die ou einde op wonderbaarlike wyse relatief vreedsaam bewerkstellig. Suid-Afrika is een van die min lande in Afrika en die res van die ontwikkelende lande wat nie 'n staatsgreep deurgemaak het nie. Die veelpartysamesprekings, waarvolgens die nuwe Suid-Afrika in plek gestel is, het gelei tot die ontwikkeling van een van die voorste grondwette ter wêreld met stewige beskerming van menseregte.

 

Vandag word daar gereeld na Suid-Afrika as die Reënboognasie verwys - 'n term wat aanvanklik deur Aartsbiskop Desmond Tutu bedink is en later op uitgebrei is deur die toenmalige President Nelson Mandela as 'n metafoor vir die land se nuutgevonde multikulturele diversiteit na die beëindiging van die skeiding wat deur die apartheidsideologie meegebring is. Suid-Afrika is die eerste, en sover enigste, land wat kernwapens ontwikkel het en daarna vrywillig sy hele kernwapenprogram ontbind het.

 

http://af.wikipedia.org/wiki/Suid-Afrika

 

 

ENG - The Republic of South Africa, also known by other official names, is a country located at the southern tip of the continent of Africa. The South African coast stretches 2,798 kilometres (1,739 mi) and borders both the Atlantic and Indian oceans. To the north of South Africa lie Namibia, Botswana and Zimbabwe, to the east are Mozambique and Swaziland, while the Kingdom of Lesotho is an independent enclave surrounded by South African territory.

 

Modern human beings have inhabited South Africa for more than 100,000 years. A century and a half after the discovery of the Cape Sea Route, the Dutch East India Company founded a refreshment station at what would become Cape Town in 1652. Cape Town became a British colony in 1806. European settlement expanded during the 1820s as the Boers (original Dutch, Flemish, German and French settlers) and the British 1820 Settlers claimed land in the north and east of the country. Conflicts arose among the Xhosa, Zulu and Afrikaner groups. However, the discovery of diamonds and later gold triggered the conflict known as the Anglo-Boer War as the Boers and the British fought for the control of the South African mineral wealth. Although the Boers were defeated, limited independence was given to South Africa in 1910 as a British dominion. Anti-British policies focused on ultimate independence which was achieved in 1961 when South Africa was declared a republic. The leading National Party legislated for a continuation of racial segregation begun under Dutch and British colonial rule, Boer republics, and subsequent South African governments (and which in 1948 became legally institutionalized segregation known as apartheid), despite opposition both in and outside of the country. In 1990 the then president F.W. de Klerk began to dismantle this legislation, and in 1994 the first democratic election was held in South Africa. This election brought Nelson Mandela and the current ruling party, the African National Congress to power, and the country rejoined the Commonwealth of Nations.

 

South Africa is known for its diversity in cultures, languages, and religious beliefs, and eleven official languages are recognised in its constitution. English is the most commonly spoken language in official and commercial public life, however it is only the fifth most spoken home language. South Africa is ethnically diverse, with the largest Caucasian, Indian, and racially mixed communities in Africa. Although 79.6% of the South African population is Black, this category is neither culturally nor linguistically homogenous, as people within this classification speak a number of different Bantu languages, nine of which have official status. Midyear 2007, the South African population was estimated at 47.9 million.

 

Republic of South Africa 


                   

 

 

Motto: !ke e: ǀxarra ǁke (ǀXam) - “Unity In Diversity” (literally “Diverse People Unite”)

Anthem: National anthem of South Africa

Capital: Pretoria (executive), Bloemfontein (judicial), Cape Town (legislative)

Largest city: Johannesburg

Ethnic groups: 79.5% Black, 9.2% White, 8.9% Coloured, 2.5% Asian

 

Government: Constitutional democracy

 

  • President Kgalema Motlanthe
  • Deputy President Baleka Mbete
  • NCOP Chairman M. J. Mahlangu
  • .
  • National Assembly Speaker Gwen Mahlangu-Nkabinde
  • Chief Justice Pius Langa

 

http://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa

25.2.09

 

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site.

If the text contains an error, incorrect information, you want to fix it, or even you would like to mange fully the content of the profile, please contact us. contact us..


 
, africa and more...
load menu