Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Odbory a odborové organizace v České republice

> Czech Republic > Organisation > Odbory a odborové organizace v České republice
Odbory a odborové organizace v České republice is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
 
photo  Odbory v ČR

Odbory v ČR

Svazy, které hájí zájmy zaměstnanců, zejména jejich pracovní, sociální a hospodářské cíle. / Trade unions defend workers' economic and social interests.
 NO! Odbory v ČR

NO! Odbory v ČR

Klikněte, jestliže odbory/odborové svazy v ČR nepodporujete. Řekněte proč. / Click, if you do not support the trade unions in Czech Republic. Say why.

Online election results for "Odbory v ČR" in graph.

graph
Graph online : Odbory a odborové organizace v České republice
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
CZE: Odbory jsou sdružení zaměstnanců, založené s cílem prosazovat jejich pracovní, hospodářské, politické, sociální a jiné zájmy. Odbory jednají jménem pracovníků, které zastupují, pokud jednají se zaměstnavatelem nebo státem, například ohledně výše mezd nebo pracovních podmínek. Sdružování do odborových organizací se řídí obecnou úpravou o sdružování - zákonem č. 83/1990 Sb. Odborová organizace je právnická osoba, která je povinná svůj vznik oznámit Ministerstvu vnitra České republiky, ...
for9against   v jednotě je síla - bojujte a lobujte u vlády za nás za všechny!, stanya
for0against   Ještě jsem neviděl ani neslyšel, že by Odbory něco pro dělníky vybojovaly.. Odbory a Velký bratr musí být příbuzní., synnema
for30against   Jsem jednoznačně proti všem odborovým organizacím. Není důvod váhat. (Kdybych chtěl napsat proč, napsal bych to sem...), negative
for2against   Odbory plus, to je jen pomoc s následky, je třeba odstranit rázně příčiny a nebude zapotřebí "odborů plus"!, kanov
for1against   a vy děláte co?,sedíte na svejch židličkách,kde jsou sliby,úroveň v této republice je na hovno,arogance,zlodějna-jaká vláda,takový lid, sarka
Current preference ratio
for Odbory v ČR

Odbory uspořádali na Palackého náměstí happening


Asi pět set odborářů v úterý 12. 7. 2011 zahájilo v Praze před ministerstvem zdravotnictví ohlášený protest nazvaný "Ulov si svého politika". Symbolicky pět minut po dvanácté však začal nejprve u ministerstva zdravotnictví happening, který pokračoval protestním pochodem Prahou až k Poslanecké sněmovně. První část protestní akce se uskutečnila v poklidu, pouze vzduchem létala občas ostřejší slova. Krev sice tekla ...


Odboráři v Praze protestovali proti vládním reformám


Odboráři a jejich příznivci se dne 16. 6. 2011 dopoledne sešli v Praze, aby vyjádřili svou podporu stávce organizované dopravními odbory a nesouhlas s podobou chystaných vládních reforem. Podle odhadů policie se akce zúčastnilo do 2000 lidí. Nejvypjatější okamžiky nastaly před ministerstvem financí, když si s průvodem nespokojených lidí přišel pohovořit šéf úřadu Miroslav Kalousek (TOP 09). Odboráři tvrdí, že šlo ...


[TOP 4]

> Odbory a odborové organizace v České republice > News

Okradla lidi, nebo oživila ekonomiku? Hádka o intervenci ČNB
Pořad DVTV s předsedou ČMKOS Josefem Středulou a a víceguvernérem ČNB Mojmírem Hamplem.
Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Zdroj: Zdeněk Tůma, 10.10.2014, EK, zastoupení v ČR
Česká republika pracuje na balíčku zákonů, který by měl odstranit nedostatky současného rozpočtového rámce a zajistit stabilitu a prosperitu ekonomiky. Proto se 9. října 2014 konal seminář na téma: „Národní rozpočtové rámce: Evropská legislativa a zkušenosti z EU“, na kterém vystoupili mnozí hosté ze zahraničí, mezi nimiž byli například, bývalý guvernér Slovenské národní banky Ivan Šramko či současný šéf rakouské rozpočtové rady Bernhard Felderer. Bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma se pak zabýval tím, zda česká fiskální politika potřebuje pevná pravidla. Více v článku... Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Zdroj: Zdeněk Tůma, 10.10.2014, EK, zastoupení v ČR
Firmy mají zajistit úschovu listů pro penzi - novela schválena Senátem 22. října 2014
Senát dne 22. října 2014 schválil novelu o organizaci sociálního zabezpečení. Ta mimo jiné zavádí například to, že firmy a soukromé spisovny budou muset po ukončení svého fungování nadále zajišťovat úschovu mzdových a důchodových listů zaměstnanců. Novela by tak měla ochránit zaměstnance, pro něž je uchování mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění důležité pro výpočet důchodu V současnosti soukromé spisovny musí České správě sociálního zabezpečení umožnit přístup k materiálům, které uchovávají. Ovšem, při ukončení provozu, kdy stávající firma nemá nástupce, pak není možné nadále s těmito materiály pracovat. Podle novely, pokud soukromá spisovna zanikne bez nástupce, bude muset zajistit náhradní úschovnu. A to buď z firemních peněz, jestliže po zániku zbydou, a nebo v případě že ne, uložení dokumentů by bylo hrazeno z finančních prostředků Ministerst
114. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR
114. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR se bude konat 1. prosince 2014 s následujícím programem: 1. Materiály k projednání 1.1. Aktualizace Státní energetické koncepce a Státní surovinové politiky • Doplňující analytický materiál k dokumentu Aktualizace Státní energetické koncepce • Aktualizace Státní energetické koncepce ČR • Surovinová politika ČR • Zápis z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku ze dne 14. 11. 2014 • Stanovisko KZPS k bodu 1 - Aktualizace Státní energetické koncepce a Státní surovinové politiky • Vyjádření Svazu průmyslu a dopravy k bodu 1 1.2. Aktuální situace v čerpání evropských fondů • Informace o stavu přípravy programů pro programové období 2014 - 2020 • Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 • Plán využití NSRR (Národního strategického referenčního rámce) • Krizové plá 
odbory uspořádali, příklady odbory, odbory příklady, odbory, pracovni odbory union, argumenty proti reformám, odbory v čr, odborové organizace - příklady, odbory - priklady, Omezování počtu odborových organizací je nepřípustné and more...
load menu