Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Odbory a odborové organizace v České republice

> Czech Republic > Organisation > Odbory a odborové organizace v České republice
Odbory a odborové organizace v České republice is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
 
photo  Odbory v ČR

Odbory v ČR

Svazy, které hájí zájmy zaměstnanců, zejména jejich pracovní, sociální a hospodářské cíle. / Trade unions defend workers' economic and social interests.
 NO! Odbory v ČR

NO! Odbory v ČR

Klikněte, jestliže odbory/odborové svazy v ČR nepodporujete. Řekněte proč. / Click, if you do not support the trade unions in Czech Republic. Say why.

Online election results for "Odbory v ČR" in graph.

graph
Graph online : Odbory a odborové organizace v České republice
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
CZE: Odbory jsou sdružení zaměstnanců, založené s cílem prosazovat jejich pracovní, hospodářské, politické, sociální a jiné zájmy. Odbory jednají jménem pracovníků, které zastupují, pokud jednají se zaměstnavatelem nebo státem, například ohledně výše mezd nebo pracovních podmínek. Sdružování do odborových organizací se řídí obecnou úpravou o sdružování - zákonem č. 83/1990 Sb. Odborová organizace je právnická osoba, která je povinná svůj vznik oznámit Ministerstvu vnitra České republiky, ...
for9against   v jednotě je síla - bojujte a lobujte u vlády za nás za všechny!, stanya
for0against   Ještě jsem neviděl ani neslyšel, že by Odbory něco pro dělníky vybojovaly.. Odbory a Velký bratr musí být příbuzní., synnema
for30against   Jsem jednoznačně proti všem odborovým organizacím. Není důvod váhat. (Kdybych chtěl napsat proč, napsal bych to sem...), negative
for2against   Odbory plus, to je jen pomoc s následky, je třeba odstranit rázně příčiny a nebude zapotřebí "odborů plus"!, kanov
for1against   a vy děláte co?,sedíte na svejch židličkách,kde jsou sliby,úroveň v této republice je na hovno,arogance,zlodějna-jaká vláda,takový lid, sarka
Current preference ratio
for Odbory v ČR

Odbory uspořádali na Palackého náměstí happening


Asi pět set odborářů v úterý 12. 7. 2011 zahájilo v Praze před ministerstvem zdravotnictví ohlášený protest nazvaný "Ulov si svého politika". Symbolicky pět minut po dvanácté však začal nejprve u ministerstva zdravotnictví happening, který pokračoval protestním pochodem Prahou až k Poslanecké sněmovně. První část protestní akce se uskutečnila v poklidu, pouze vzduchem létala občas ostřejší slova. Krev sice tekla ...


Odboráři v Praze protestovali proti vládním reformám


Odboráři a jejich příznivci se dne 16. 6. 2011 dopoledne sešli v Praze, aby vyjádřili svou podporu stávce organizované dopravními odbory a nesouhlas s podobou chystaných vládních reforem. Podle odhadů policie se akce zúčastnilo do 2000 lidí. Nejvypjatější okamžiky nastaly před ministerstvem financí, když si s průvodem nespokojených lidí přišel pohovořit šéf úřadu Miroslav Kalousek (TOP 09). Odboráři tvrdí, že šlo ...


[TOP 4]

> Odbory a odborové organizace v České republice > News

Působení Mezinárodní organizace práce
Filadelfská deklarace, přijatá v r. 1944 při Mezinárodní konferenci práce ve Filadelfii, je reakcí na dynamický vývoj po II. světové válce a znovu definuje cíle a smysl této organizace jakož i základní principy pro její působení práce není druh zboží; svoboda projevu a sdružování je podstatná k zajištění pokroku; chudoba kdekoli vytváří nebezpečí pro prosperitu kdekoli; všechny lidské bytosti, bez ohledu na rasu, víru nebo pohlaví, mají právo usilovat o svůj hmotný blahobyt a svůj duchovní rozvoj v podmínkách svobody a důstojnosti, hospodářského zabezpečení a rovných možností;   Základní činností Mezinárodní organizace práce je formulování přijímání a prosazování mezinárodních pracovních standardů. Ty jsou přijímány ve formě úmluv a doporučení. Úmluvy MOP jsou v podstatě mezinárodními smlouvami, k
Dokumenty ke stažení
Ústava MOP (pdf) Filadelfská deklarace (pdf) Deklarace o základních principech a právech v práci (pdf) Tripartitní deklarace o nadnárodních podnicích (pdf) Deklarace o sociání spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci (pdf) Globální pakt o pracovních místech (pdf)
Struktura Mezinárodní organizace práce
V rámci systému OSN má Mezinárodní organizace práce zcela unikátní tripartitní strukturu, kdy zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů jsou rovnocennými partnery vlád členských států. Základem struktury Mezinárodní organizace práce jsou tři hlavní orgány:   Mezinárodní konference práce (MKP, International Labour Conference - ILC) se koná v červnu každého roku v Ženevě. Každý členský stát je reprezentován dvěma vládními delegáty, jedním delegátem zaměstnavatelů a jedním delegátem zaměstnanců. Na konferenci se stanovují a přijímají mezinárodní pracovní standardy (úmluvy a doporučení), diskutuje se o celosvětově významných sociálních a pracovních otázkách, přijímá se rozpočet MOP spolu s finančními příspěvky jednotlivých členů a volí se členové Správní rady.   Správní rada (SR, Governing Body - GB) je výkon
Minimální mzda se od ledna zvýší na 11 000
Odbory požadovaly o 500 korun více Důvody pro zvýšení minimální mzdy mají odbory a premiér stejné, ale návrh na její zvýšení se liší. Současná čistá výše minimální mzdy je o 1410 korun nižší než příjmová hranice chudoby. 
příklady odbory, odbory - priklady, odbory v čr, odbory, odbory uspořádali, argumenty proti reformám, pracovni odbory union, odbory příklady, odborové organizace - příklady, Omezování počtu odborových organizací je nepřípustné and more...
load menu