Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Odbory a odborové organizace v České republice

> Czech Republic > Organisation > Odbory a odborové organizace v České republice
Odbory a odborové organizace v České republice is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
 
photo  Odbory v ČR

Odbory v ČR

Svazy, které hájí zájmy zaměstnanců, zejména jejich pracovní, sociální a hospodářské cíle. / Trade unions defend workers' economic and social interests.
 NO! Odbory v ČR

NO! Odbory v ČR

Klikněte, jestliže odbory/odborové svazy v ČR nepodporujete. Řekněte proč. / Click, if you do not support the trade unions in Czech Republic. Say why.

Online election results for "Odbory v ČR" in graph.

graph
Graph online : Odbory a odborové organizace v České republice
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
CZE: Odbory jsou sdružení zaměstnanců, založené s cílem prosazovat jejich pracovní, hospodářské, politické, sociální a jiné zájmy. Odbory jednají jménem pracovníků, které zastupují, pokud jednají se zaměstnavatelem nebo státem, například ohledně výše mezd nebo pracovních podmínek. Sdružování do odborových organizací se řídí obecnou úpravou o sdružování - zákonem č. 83/1990 Sb. Odborová organizace je právnická osoba, která je povinná svůj vznik oznámit Ministerstvu vnitra České republiky, ...
for9against   v jednotě je síla - bojujte a lobujte u vlády za nás za všechny!, stanya
for0against   Ještě jsem neviděl ani neslyšel, že by Odbory něco pro dělníky vybojovaly.. Odbory a Velký bratr musí být příbuzní., synnema
for30against   Jsem jednoznačně proti všem odborovým organizacím. Není důvod váhat. (Kdybych chtěl napsat proč, napsal bych to sem...), negative
for2against   Odbory plus, to je jen pomoc s následky, je třeba odstranit rázně příčiny a nebude zapotřebí "odborů plus"!, kanov
for1against   a vy děláte co?,sedíte na svejch židličkách,kde jsou sliby,úroveň v této republice je na hovno,arogance,zlodějna-jaká vláda,takový lid, sarka
Current preference ratio
for Odbory v ČR

Odbory uspořádali na Palackého náměstí happening


Asi pět set odborářů v úterý 12. 7. 2011 zahájilo v Praze před ministerstvem zdravotnictví ohlášený protest nazvaný "Ulov si svého politika". Symbolicky pět minut po dvanácté však začal nejprve u ministerstva zdravotnictví happening, který pokračoval protestním pochodem Prahou až k Poslanecké sněmovně. První část protestní akce se uskutečnila v poklidu, pouze vzduchem létala občas ostřejší slova. Krev sice tekla ...


Odboráři v Praze protestovali proti vládním reformám


Odboráři a jejich příznivci se dne 16. 6. 2011 dopoledne sešli v Praze, aby vyjádřili svou podporu stávce organizované dopravními odbory a nesouhlas s podobou chystaných vládních reforem. Podle odhadů policie se akce zúčastnilo do 2000 lidí. Nejvypjatější okamžiky nastaly před ministerstvem financí, když si s průvodem nespokojených lidí přišel pohovořit šéf úřadu Miroslav Kalousek (TOP 09). Odboráři tvrdí, že šlo ...


[TOP 4]

> Odbory a odborové organizace v České republice > News

Skončila 103. Mezinárodní konference práce
Ve dnech 28. 5. – 12. 6. 2014 se v Ženevě konala výroční konference Mezinárodní organizace práce (MOP), jediné tripartitní organizace v systému OSN, jejímž posláním je utváření a přijímání pracovních norem ve formě úmluv či doporučení. Konference se zúčastnily delegace zastupujících vlády, zaměstnavatele a zaměstnance ze 165 členských zemí MOP. Za ČMKOS se jednání zúčastnila delegace vedená jejím předsedou Josefem Středulou.
110. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR
110. zasedání Plenární schůze RHSD ČR se bude konat dne 30. června 2014 s následujícím programem: 1. Materiály k projednání 1.1. Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti . Podkladový materiál Úřadu vlády ČR . Zápis z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku 1.2. Příprava surovinové koncepce 1.3. Příprava energetické koncepce . Podkladový materiál MPO ČR . Zápis z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku 1.4. Zákon o státní službě . Podkladový materiál Sekce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu . Zápis z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost 1.5. Dopady nového občanského zákoníku .Podkladový materiál MS ČR a MPSV ČR . Zápis z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost 1.6. Současná si
Navýšení mezd o 3 % v zemědělství podepsáno
Dne 4. června 2014 byla podepsána Kolektivní smlouva vyššího stupně mezi Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociací svobodných odborů ČR a Zemědělským svazem ČR s účinností od 1. července 2014 do 31. prosince 2014. Tímto aktem byl překonán téměř půl roku trvající spor mezi oběma sociálními partnery o navýšení mezd. Podepsaná kolektivní smlouva tak zakotvila nárůst minimálních mzdových tarifů v odvětví zemědělství o 3 %. I když k úpravě tarifů dojde až od poloviny tohoto roku, tak dojednaný nárůst je jedním z největších ve srovnání s ostatními odvětvími a vytváří dobrou základnu pro vyjednávání o mzdách v kolektivní smlouvě pro rok 2015.
Videozáznam ze setkání předsedy ASO B. Dufek s předsedou vlády B. Sobotkou
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka se 29. května 2014 setkal s předsedou Asociace samostatných odborů Bohumírem Dufkem. Tématem společného jednání byly především daně, zdravotnictví a zaměstnanost. Videozáznam z tiskového brífinku, který se uskutečnil po jednání naleznete zde. 
příklady odbory, odbory příklady, pracovni odbory union, odbory uspořádali, odbory v čr, argumenty proti reformám, odbory, odbory - priklady, odborové organizace - příklady, Omezování počtu odborových organizací je nepřípustné and more...
load menu