Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Odbory a odborové organizace v České republice

> Czech Republic > Organisation > Odbory a odborové organizace v České republice
Odbory a odborové organizace v České republice is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
 
photo  Odbory v ČR

Odbory v ČR

Svazy, které hájí zájmy zaměstnanců, zejména jejich pracovní, sociální a hospodářské cíle. / Trade unions defend workers' economic and social interests.
 NO! Odbory v ČR

NO! Odbory v ČR

Klikněte, jestliže odbory/odborové svazy v ČR nepodporujete. Řekněte proč. / Click, if you do not support the trade unions in Czech Republic. Say why.

Online election results for "Odbory v ČR" in graph.

graph
Graph online : Odbory a odborové organizace v České republice
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
CZE: Odbory jsou sdružení zaměstnanců, založené s cílem prosazovat jejich pracovní, hospodářské, politické, sociální a jiné zájmy. Odbory jednají jménem pracovníků, které zastupují, pokud jednají se zaměstnavatelem nebo státem, například ohledně výše mezd nebo pracovních podmínek. Sdružování do odborových organizací se řídí obecnou úpravou o sdružování - zákonem č. 83/1990 Sb. Odborová organizace je právnická osoba, která je povinná svůj vznik oznámit Ministerstvu vnitra České republiky, ...
for9against   v jednotě je síla - bojujte a lobujte u vlády za nás za všechny!, stanya
for0against   Ještě jsem neviděl ani neslyšel, že by Odbory něco pro dělníky vybojovaly.. Odbory a Velký bratr musí být příbuzní., synnema
for30against   Jsem jednoznačně proti všem odborovým organizacím. Není důvod váhat. (Kdybych chtěl napsat proč, napsal bych to sem...), negative
for2against   Odbory plus, to je jen pomoc s následky, je třeba odstranit rázně příčiny a nebude zapotřebí "odborů plus"!, kanov
for1against   a vy děláte co?,sedíte na svejch židličkách,kde jsou sliby,úroveň v této republice je na hovno,arogance,zlodějna-jaká vláda,takový lid, sarka
Current preference ratio
for Odbory v ČR

Odbory uspořádali na Palackého náměstí happening


Asi pět set odborářů v úterý 12. 7. 2011 zahájilo v Praze před ministerstvem zdravotnictví ohlášený protest nazvaný "Ulov si svého politika". Symbolicky pět minut po dvanácté však začal nejprve u ministerstva zdravotnictví happening, který pokračoval protestním pochodem Prahou až k Poslanecké sněmovně. První část protestní akce se uskutečnila v poklidu, pouze vzduchem létala občas ostřejší slova. Krev sice tekla ...


Odboráři v Praze protestovali proti vládním reformám


Odboráři a jejich příznivci se dne 16. 6. 2011 dopoledne sešli v Praze, aby vyjádřili svou podporu stávce organizované dopravními odbory a nesouhlas s podobou chystaných vládních reforem. Podle odhadů policie se akce zúčastnilo do 2000 lidí. Nejvypjatější okamžiky nastaly před ministerstvem financí, když si s průvodem nespokojených lidí přišel pohovořit šéf úřadu Miroslav Kalousek (TOP 09). Odboráři tvrdí, že šlo ...


[TOP 4]

> Odbory a odborové organizace v České republice > News

111. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR
111. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR se konala dne 28. července 2014. Program a podkladové materiály naleznete v článku ... Podkladové materiály
Spoření na důchod má být povinné, navrhuje odborář v komisi (Aktuálně.cz)
Rozhovor s místopředsedou ČMKOS Vítem Samkem k možným řešením penzijního systému v ČR po skončení druhého pilíře.
V letošním roce si připomeneme 25. výročí sametové revoluce
Na podzim letošního roku si připomeneme 25. výročí sametové revoluce. Vzhledem k tomu, že nezanedbatelnou úlohu v těchto událostech, a zejména v následných jejích dopadech, sehrály také odbory, chtějí toto významné období připomenout jak ČMKOS, tak ASO. Proto již nyní připravují pracovníci Všeodborového archivu ČMKOS prezentaci vývoje mezi revolucí v listopadu 1989 a všeodborovým a všesvazovým sjezdem na počátku března 1990 na webových stránkách ČMKOS. S cílem dosáhnout co nejúplnějšího pohledu na toto období, obracíme se na všechny odboráře s prosbou, o pomoc při shromažďování fotografií, plakátů a dalších dokumentů z tohoto pohnutého období. Bližší informace k této akci naleznete v přiložené výzvě: . Prosba o spolupráci při přípravě prezentace vývoje mezi revolucí v listopadu 1989 a všeodborovým a všesvazovým sjezdem na počátku března 1990 Bohumír Dufek předseda ASO
Záznam z jednání 110. Plenární schůze RHSD ČR ze dne 30. června 2014
Záznam z jednání 110. Plenární schůze RHSD ČR, která se konala dne 30. června 2014 Přílohy záznamu: Stanovisko Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR k podkladovým materiálům 110. Plenární schůze RHSD ČR Stanovisko Asociace samostatných odborů ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu zákona o státní službě Stanovisko KZPS k materiálu "O současné situaci v zemědělství" Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy k návrhu na navýšení odvodu za vydobytý nerost 
příklady odbory, odbory příklady, pracovni odbory union, odbory uspořádali, odbory v čr, argumenty proti reformám, odbory, odbory - priklady, odborové organizace - příklady, Omezování počtu odborových organizací je nepřípustné and more...
load menu