Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Miloslav Ransdorf

> Czech Republic > Politicians > Komunistická strana Čech a Moravy > Miloslav Ransdorf
Miloslav Ransdorf is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
KSČM
 
photo Miloslav Ransdorf

Miloslav Ransdorf - for

Český komunistický politik, filozof, polyglot a historik. | A Czech politician and MEP for the Communist Party of Bohemia and Moravia.
 NO! Miloslav Ransdorf

Miloslav Ransdorf - against

Klikněte, jestliže nepodporujete Miloslava Ransdorfa. Řekněte proč. | Click, if you do not support this candidate. Say why.

Online election results for "Miloslav Ransdorf" in graph.

graph
Graph online : Miloslav Ransdorf
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
> Miloslav Ransdorf >

News

Rozpravy - Dohoda o přidružení mezi EU a Ukrajinou, s výjimkou ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany - Dohod
Zdroj : © Evropská unie, 2014 - EP
P. Janeček: Petice pro korunu má 40 000 podpisů
Jedenáctého listopadu 2014 jsem se zúčastnil veřejného slyšení k senátnímu tisku č. 292 »Petice pro korunu«. Jak trefně poznamenal jeden z nejslavnějších portugalských spisovatelů José Maria de Eca de Queiroz: »Politici a plenky by měli být vyměňované často a ze stejného důvodu.«
Miloslav Ransdorf (KSČM): 17.listopad 1989 byl vyjednaný převrat!
Komunistický politik Miloslav Ransdorf (KSČM) hovoří o socialismu v Československu, nohsledech zločinecké organizace KSČ (Adamec, Jakeš, Štrougal, Chňoupek, Husák, Štěpán), o situaci uvnitř KSČ v roce 1989, Sametové revoluci – 17.11.1989, přestavbě hospodářského mechanismu… Ransdorf též hovoří o projevu generálního tajemníka Komunistické strany Československa Miloše Jakeše, který se uskutečnil dne 17.7.1989 v Červeném Hrádku u […]
Návrh usnesení o humanitární situaci v Jižním Súdánu - B8-2014-0215
NÁVRH USNESENÍpředložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politikuv souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řáduo humanitární situaci v Jižním Súdánu(2014/2922(RSP))Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečnáza skupinu GUE/NGL Zdroj : © Evropská unie, 2014 - EP 
miloslav ransdorf kontakt, mILOSLAV rANDSDORF, miloslav randsdorf, phdr. miloslav ransdorf, csc., ransdorf.com, europoslanec miroslav ransdorf, Miloslav Randsdorf, phdr miroslav ransdorf životopis and more...
load menu