Politici en verkiezingen, Stem in vrijheid, Actief deelnemen aan de democratie, Stem voor verandering, Online referendum
left right close

Jolande Sap

> Netherlands > politicus > GroenLinks > Jolande Sap
Jolande Sap is klaar voor uw mening, steun en stem. Stem online NOW!
GL
 
photo Jolande Sap

Jolande Sap - stem voor

Fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer en politiek leider van de partij. | The current Party leader and Parliamentary leader of GreenLeft.
 NO! Jolande Sap

Jolande Sap - stem tegen

Klik, als u niet ondersteunen Jolande Sap. Zeg waarom. | Click, if you do not support Jolande Sap. Say why.

Online election results for "Jolande Sap" in graph.

graph
NLD: Johanna Catharina Maria (Jolande) Sap (Venlo, 22 mei 1963) is een Nederlandse oud-politica. Vanaf 17 december 2010 tot en met 5 oktober 2012 was zij fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer en daarmee de politiek leider van de partij. In 1996 ging zij werken op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar zij onder andere de ambtelijke top adviseerde en zich bezighield met emancipatie- en levensloopbeleid maar ook met loon- en inkomensvraagstukken en pensioenen. In 2003 verliet zij het ministerie en werd ze directeur van LEEFtijd (destijds nog LBL expertise centrum leeftijd en maatschappij). Onder haar leiding ging LEEFtijd zich bezighouden met meer thema's, met name met vergrijzing en levensloopbeleid. In 2006 schreef Sap mee aan het ...
stem voor33stem tegen   Vanuit mijn oogpunt, Jolande Sap is een vrij goede politicus. Ik steun hem / haar!, positive
stem voor33stem tegen   Ik ben tegen Jolande Sap! Ik ben het oneens met zijn politieke opvattingen. Ik wil dat hij uit de politiek!, negative
Current preference ratio
stem voor Jolande Sap
[TOP 4]

> Jolande Sap > News
 
load menu