Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Iranian Reform Movement

> Iran > Parties > Iranian Reform Movement
Iranian Reform Movement is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
 
photo  Reforms Front

Reforms Front - for

اصلاح‌طلبان ایران | The Iranian reform movement or the Reforms Front is a political movement in Iran.
 NO! Reforms Front

Reforms Front - against

کلیک کنید، اگر شما Reforms Front را پشتیبانی نمی کند. بگو چرا. / Click, if you do not support Reforms Front . Say why.

Online election results for "Reforms Front" in graph.

graph
FAR: اصلاح‌طلبان یک جناح و جریان سیاسی داخل حکومت ایران هستند که مدتی پس از واقعه دوم خرداد به این اسم خود را نمایاندند. اصلاح طلبان با پیروزی در انتخابات هفتمین دورۀ ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ و با به قدرت رسیدن سید محمد خاتمی به‌عنوان رییس قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران با بیش از ۲۰میلیون رأی، توانستند وارد عرصه حاکمیت بشوند و پس از آن، اکثریت مجلس ششم و نخستین شورای شهر تهران را نیز به دست آوردند. این جریان به جنبش دوم خرداد منسوب گشت و هشت ...
for33against   من از Iranian Reform Movement به نظر من آن است که یک حزب بسیار خوب و قابل اعتماد است., positive
for33against   من قطعا علیه Iranian Reform Movement. این یک انتخاب بد است. این حزب را نمی توان اعتماد, negative
Current preference ratio
for Reforms Front
[TOP 4]

> Iranian Reform Movement > News
 
load menu