Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Armenian Revolutionary Federation

> Armenia > Parties > Armenian Revolutionary Federation
Armenian Revolutionary Federation is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
 
photo  Dashnaktsutyun

Dashnaktsutyun - for

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն (ՀՅԴ) | The Armenian Revolutionary Federation (ARF) is an Armenian nationalist party.
 NO! Dashnaktsutyun

Dashnaktsutyun - against

Սեղմեք այստեղ, եթե դուք չեք աջակցում. Ասել, թե ինչու: | Click, if you do not support the ARF. Say why.

Online election results for "Dashnaktsutyun" in graph.

graph
Graph online : Armenian Revolutionary Federation
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
> Armenian Revolutionary Federation >

Online statistics and voting results

Statistics

for against Total  
Current preference ratio 51.5% 48.5% 100%  
Number of votes 243 229 472
Number of comments 1 1 2
Number of links 4 0 4
Number of pictures 3 0 3
Number of videos 3 0 3
Number of supporters 2 1 3
Number of arguments - - 3

Users

for against
Last voted brendanww... IP 5.63...
The most active voter N/A N/A

History

Poll added  6 years ago
Poll updated 1 year ago
Last vote 9 hours ago
Last opinion 5 years ago
Last link 1 year ago
Last picture 1 year ago
Last video 1 year ago
Last supporter or opponent 1 year ago
Last argument 2 years ago
Updated 8 hours ago

 
dashnakcutyan kusakcutyun, dashnakcutyun kusakcutyun.am, dashnakcutyun bargavach hayastan, hay dashnakcutyun kusakcutyun, dashnakcutyunkusakcutyun, dashnakcutyun kusakcutyun, hyd kusakcutyun, dashnakcutyun kusakcutyun адрес armenia, dashnakcutyun kusakcutyum, hay dashnakcutyun kusakcutyun lider, dashnaktutyun kusaktutyun, hanrapetakan vs dashnakcutyun, dasnakcutyun kusakcutyun, DASHNAKCUTYAN KUSAKCUTYUN, dashnakcutyan kusakcutyan, ddashnaktutyun kusakcutyun, hayastani dashnakcutyun kusakcutyun сайт, dashnakcutyun kusakcutyan, dashnakcutyun kusakcutyun@ ashtarakum, ՀՅԴ and more...
load menu