Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Armenian Revolutionary Federation

> Armenia > Parties > Armenian Revolutionary Federation
Armenian Revolutionary Federation is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
 
photo  Dashnaktsutyun

Dashnaktsutyun - for

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն (ՀՅԴ) | The Armenian Revolutionary Federation (ARF) is an Armenian nationalist party.
 NO! Dashnaktsutyun

Dashnaktsutyun - against

Սեղմեք այստեղ, եթե դուք չեք աջակցում. Ասել, թե ինչու: | Click, if you do not support the ARF. Say why.

Online election results for "Dashnaktsutyun" in graph.

graph
Graph online : Armenian Revolutionary Federation
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
> Armenian Revolutionary Federation >

Online statistics and voting results

Statistics

for against Total  
Current preference ratio 51.5% 48.5% 100%  
Number of votes 247 233 480
Number of comments 1 1 2
Number of links 4 0 4
Number of pictures 3 0 3
Number of videos 3 0 3
Number of supporters 2 1 3
Number of arguments - - 3

Users

for against
Last voted IP 178.72... IP 5.63...
The most active voter N/A N/A

History

Poll added  6 years ago
Poll updated 1 year ago
Last vote 19 days ago
Last opinion 5 years ago
Last link 1 year ago
Last picture 1 year ago
Last video 1 year ago
Last supporter or opponent 1 year ago
Last argument 2 years ago
Updated 19 days ago

 
ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, dashnakutyun kusakcutyun, hay dashnakcutyun kusakcutyun lider, dashnaktutyan kusakcutyun, hay dashnakcutyun kusakcutyun, dashnakcutyun bargavach hayastan, dashnakcutyun kusakcutyan, dashnakcutyun kusakcutyun.am, hayastani hanrapetakan kusakcutyun hasce, dashnakcutyun kusakcutyun socalizm, haj heghapokhakan dashnakcutyun, dadhnakcutyun kusakcutyune, dashnakcutyun kusakcutyum, dashnaktutyun kusaktutyun, HAYASTANI DASHNAKCUTYUN, hyd kusakcutyun, hayastani dashnakcutyun kusakcutyun сайт, հայ հեղափոխական դաշնակցություն -Հրանտ Մարգարյան, հյդ фото and more...
load menu