Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Armenian Revolutionary Federation

> Armenia > Parties > Armenian Revolutionary Federation
Armenian Revolutionary Federation is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
 
photo  Dashnaktsutyun

Dashnaktsutyun - for

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն (ՀՅԴ) | The Armenian Revolutionary Federation (ARF) is an Armenian nationalist party.
 NO! Dashnaktsutyun

Dashnaktsutyun - against

Սեղմեք այստեղ, եթե դուք չեք աջակցում. Ասել, թե ինչու: | Click, if you do not support the ARF. Say why.

Online election results for "Dashnaktsutyun" in graph.

graph
Graph online : Armenian Revolutionary Federation
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
> Armenian Revolutionary Federation >

Online statistics and voting results

Statistics

for against Total  
Current preference ratio 51.3% 48.7% 100%  
Number of votes 249 236 485
Number of comments 1 1 2
Number of links 4 0 4
Number of pictures 3 0 3
Number of videos 3 0 3
Number of supporters 2 1 3
Number of arguments - - 3

Users

for against
Last voted IP 217.118... IP 178.72...
The most active voter N/A N/A

History

Poll added  7 years ago
Poll updated 3 years ago
Last vote 1 year ago
Last opinion 6 years ago
Last link 3 years ago
Last picture 3 years ago
Last video 3 years ago
Last supporter or opponent 3 years ago
Last argument 3 years ago
Updated 11 months ago

 
dashnaktutyan kusakcutyun, dashnaktutyun kusaktutyun, hyd kusakcutyun, dasnakcutyun kusakcutyun, ksakcutyun dashnakcutyun, kusakcutyun dashnakcutyun, hayastani dashnakcutyun kusakcutyun, bhk kusakcutyan 2012, dashnakcutyun kusakcutyun socalizm, dashnakcutyun kusakcutyun адрес armenia, dashnakchutyan kusakchutyun, dashnakcutyan kusakcutyun, hayastani dashnakcutyun kusakcutyun сайт, DASHNAKCUTYUN, հյդ, dashnaktsutyun, հայ հեղափոխական դաշնակցություն -Հրանտ Մարգարյան, հյդ фото and more...
load menu