Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Armenian Revolutionary Federation

> Armenia > Parties > Armenian Revolutionary Federation
Armenian Revolutionary Federation is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
 
photo  Dashnaktsutyun

Dashnaktsutyun - for

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն (ՀՅԴ) | The Armenian Revolutionary Federation (ARF) is an Armenian nationalist party.
 NO! Dashnaktsutyun

Dashnaktsutyun - against

Սեղմեք այստեղ, եթե դուք չեք աջակցում. Ասել, թե ինչու: | Click, if you do not support the ARF. Say why.

Online election results for "Dashnaktsutyun" in graph.

graph
Graph online : Armenian Revolutionary Federation
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
> Armenian Revolutionary Federation >

Online statistics and voting results

Statistics

for against Total  
Current preference ratio 51.4% 48.6% 100%  
Number of votes 240 227 467
Number of comments 1 1 2
Number of links 4 0 4
Number of pictures 3 0 3
Number of videos 3 0 3
Number of supporters 2 1 3
Number of arguments - - 3

Users

for against
Last voted IP 178.78... IP 5.63...
The most active voter N/A N/A

History

Poll added  6 years ago
Poll updated 1 year ago
Last vote 5 days ago
Last opinion 5 years ago
Last link 1 year ago
Last picture 1 year ago
Last video 1 year ago
Last supporter or opponent 1 year ago
Last argument 2 years ago
Updated 5 days ago

 
dashnakcutyun kusakcutyun адрес armenia, dashnakcutyan kusakcutyan, bhk kusakcutyan 2012, hyd kusakcutyun, dashnakcutyan, dashnakcutyun kusakcutyun, dashnakcutyun kusakcutyun 2012, hayastani dashnakcutyun kusakcutyun, dashnakchutyan kusakchutyun, dashnakcutyun bargavach hayastan, dashnaktsutyun, dashnakutyun kusakcutyun, dashnaktutyun kusaktutyun, dashnakcutyun kusakcutyun.am, dasnakcutyun kusakcutyun, kusakcutyun dashnakcutyun, հայ հեղափոխական դաշնակցություն -Հրանտ Մարգարյան, ՀՅԴ and more...
load menu