Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Armenian Revolutionary Federation

> Armenia > Parties > Armenian Revolutionary Federation
Armenian Revolutionary Federation is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
 
photo  Dashnaktsutyun

Dashnaktsutyun - for

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն (ՀՅԴ) | The Armenian Revolutionary Federation (ARF) is an Armenian nationalist party.
 NO! Dashnaktsutyun

Dashnaktsutyun - against

Սեղմեք այստեղ, եթե դուք չեք աջակցում. Ասել, թե ինչու: | Click, if you do not support the ARF. Say why.

Online election results for "Dashnaktsutyun" in graph.

graph
Graph online : Armenian Revolutionary Federation
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
> Armenian Revolutionary Federation >

Online statistics and voting results

Statistics

for against Total  
Current preference ratio 51.4% 48.6% 100%  
Number of votes 235 222 457
Number of comments 1 1 2
Number of links 4 0 4
Number of pictures 3 0 3
Number of videos 3 0 3
Number of supporters 2 1 3
Number of arguments - - 3

Users

for against
Last voted IP 178.67... IP 5.63...
The most active voter N/A N/A

History

Poll added  5 years ago
Poll updated 7 months ago
Last vote 3 days ago
Last opinion 4 years ago
Last link 7 months ago
Last picture 7 months ago
Last video 7 months ago
Last supporter or opponent 9 months ago
Last argument 1 year ago
Updated 3 days ago

 
hayastani dashnakcutyun kusakcutyun, hyd kusakcutyun, dashnakcutyan election, kusakcutyun dashnakcutyun, ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ, dashnaktutyan kusakcutyun, hay dashnakcutyun kusakcutyun, dashnakcutyun kusakcutyun адрес armenia, bargavach hayastan kusakcutyun 2012, hanrapetakan vs dashnakcutyun, hayastani hanrapetakan kusakcutyun hasce, dashnaktutyun kusaktutyun, Dashnakcutyun kusakcutyun, dadhnakcutyun kusakcutyune, DASHNAKCUTYAN KUSAKCUTYUN, dasnakcutyun kusakcutyun, հյդ, dashnakcutyun kusakcutyun@ ashtarakum, ՀՅԴ and more...
load menu