Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Harutyun Kushkyan

> Armenia > Politicians > Prosperous Armenia Party > Harutyun Kushkyan
Harutyun Kushkyan is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
BHK/PAP
 
photo Հարություն Քուշկյան

Հարություն Քուշկյան - for

Հայերեն բժիշկ ու պետական գործիչ​​։ | Армянский врач и государственный деятель. | An Armenian physician and statesman.
 NO! Հարություն Քուշկյան

Հարություն Քուշկյան - against

Սեղմեք այստեղ, եթե դուք չեք աջակցում. Ասել, թե ինչու: | Click, if you do not support Harutyun Kushkyan. Say why.

Online election results for "Հարություն Քուշկյան" in graph.

graph
> Harutyun Kushkyan >

Pictures

[+] ADD


 
harutyun qushqyan, Kushkyan, реформы здравоохранения в армении, աշտարակի  հիվանդանոցի  գլխավոր  բժիշկ, арутюн кушкян фото and more...
load menu