Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Harutyun Kushkyan

> Armenia > Politicians > Prosperous Armenia Party > Harutyun Kushkyan
Harutyun Kushkyan is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
BHK/PAP
 
photo Հարություն Քուշկյան

Հարություն Քուշկյան - for

Հայերեն բժիշկ ու պետական գործիչ​​։ | Армянский врач и государственный деятель. | An Armenian physician and statesman.
 NO! Հարություն Քուշկյան

Հարություն Քուշկյան - against

Սեղմեք այստեղ, եթե դուք չեք աջակցում. Ասել, թե ինչու: | Click, if you do not support Harutyun Kushkyan. Say why.

Online election results for "Հարություն Քուշկյան" in graph.

graph
> Harutyun Kushkyan >

Online statistics and voting results

Statistics

for against Total  
Current preference ratio 54% 46% 100%  
Number of votes 141 120 261
Number of comments 2 1 3
Number of links 1 0 1
Number of pictures 3 0 3
Number of videos 3 0 3
Number of supporters 1 1 2
Number of arguments - - 3

Users

for against
Last voted IP 87.241... IP 37.157...
The most active voter N/A N/A

History

Poll added  7 years ago
Poll updated 5 years ago
Last vote 1 year ago
Last opinion 6 years ago
Last link 5 years ago
Last picture 7 years ago
Last video 7 years ago
Last supporter or opponent 8 years ago
Last argument 7 years ago
Updated 4 months ago

 
harutyun qushqyan, Kushkyan, реформы здравоохранения в армении, աշտարակի  հիվանդանոցի  գլխավոր  բժիշկ, арутюн кушкян фото and more...
load menu