Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Harutyun Kushkyan

> Armenia > Politicians > Prosperous Armenia Party > Harutyun Kushkyan
Harutyun Kushkyan is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
BHK/PAP
 
photo Հարություն Քուշկյան

Հարություն Քուշկյան - for

Հայերեն բժիշկ ու պետական գործիչ​​։ | Армянский врач и государственный деятель. | An Armenian physician and statesman.
 NO! Հարություն Քուշկյան

Հարություն Քուշկյան - against

Սեղմեք այստեղ, եթե դուք չեք աջակցում. Ասել, թե ինչու: | Click, if you do not support Harutyun Kushkyan. Say why.

Online election results for "Հարություն Քուշկյան" in graph.

graph
Graph online : Harutyun Kushkyan
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
> Harutyun Kushkyan >

Online statistics and voting results

Statistics

for against Total  
Current preference ratio 53.5% 46.5% 100%  
Number of votes 137 119 256
Number of comments 2 1 3
Number of links 1 0 1
Number of pictures 3 0 3
Number of videos 3 0 3
Number of supporters 1 1 2
Number of arguments - - 3

Users

for against
Last voted IP 178.72... IP 178.78...
The most active voter N/A N/A

History

Poll added  4 years ago
Poll updated 1 year ago
Last vote 3 months ago
Last opinion 3 years ago
Last link 1 year ago
Last picture 4 years ago
Last video 4 years ago
Last supporter or opponent 5 years ago
Last argument 4 years ago
Updated 3 months ago

 
Kushkyan, Kushkyan Harutyun, министр здравоохранения армении арутюн кушкян, арутюн кушкян, harutyun movsisyan biografia, harutyun kushkyan Foto and more...
load menu