Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Guy Verhofstadt

> Belgium > Politicians > Open Vld > Guy Verhofstadt
Guy Verhofstadt is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
Open VLD
 
photo Guy Verhofstadt

Guy Verhofstadt - for

Een Belgische politicus voor de Open VLD. | A Belgian politician, MEP and the current leader of the ALDE Group in the EP.
 NO! Guy Verhofstadt

Guy Verhofstadt - against

Klik, als u niet ondersteunen Guy Verhofstadt. Zeggen waarom. | Click, if you do not support Guy Verhofstadt. Say why.

Online election results for "Guy Verhofstadt" in graph.

graph
Graph online : Guy Verhofstadt
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
> Guy Verhofstadt >

News

Debatten - Verzoek om opheffing van de immuniteit van Viktor Uspaskich (A8-0061/2015 - Evelyn Regner) (stemming) - Guy Verhofstadt - Woensdag 25 maart 2015 - Brussel - Voorlopige uitgave
Bron : © Europese Unie, 2015 - EP
Gezamenlijke ontwerpresolutie over de recente tragedies op de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU - RC-B8-2015-0367
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIEingediend overeenkomstig artikel 123, leden 2 en 4, van het Reglementter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:PPE (B8-0367/2015)Verts/ALE (B8-0378/2015)ALDE (B8-0380/2015)S&D (B8-0384/2015)over de recente tragedies op de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU (2015/2660(RSP))Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Ivo Beletnamens de PPE-FractieGianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge, Soledad Cabezón Ruiznamens de S&D-FractieGuy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Hilde Vautmansnamens de ALDE-Fract
Ontwerpresolutie over de recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU - B8-2015-0380
ONTWERPRESOLUTIEnaar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissieingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglementover de recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU(2015/2660(RSP))Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Hilde Vautmansnamens de ALDE-Fractie Bron : © Europese Unie, 2015 - EP
Debatten - Conclusies van de Europese Raad (19-20 maart 2015) (debat) - Guy Verhofstadt - Woensdag 25 maart 2015 - Brussel - Voorlopige uitgave
Bron : © Europese Unie, 2015 - EP 
verhofstadt popularity, zoon guy verhofstadt, Guy Verhofstadt als premier in regering Verhofstadt, guy verhofstadt zoon, verhofstadt-i coalitie ecolo 1999-2003, guy verhofstadt en zoon, zoon van guy verhofstadt, guy verhofstadt kind, verhofstadt zoon and more...
load menu