Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Guy Verhofstadt

> Belgium > Politicians > Open Vld > Guy Verhofstadt
Guy Verhofstadt is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
Open VLD
 
photo Guy Verhofstadt

Guy Verhofstadt - for

Een Belgische politicus voor de Open VLD. | A Belgian politician, MEP and the current leader of the ALDE Group in the EP.
 NO! Guy Verhofstadt

Guy Verhofstadt - against

Klik, als u niet ondersteunen Guy Verhofstadt. Zeggen waarom. | Click, if you do not support Guy Verhofstadt. Say why.

Online election results for "Guy Verhofstadt" in graph.

graph
Graph online : Guy Verhofstadt
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
> Guy Verhofstadt >

News

Ontwerpresolutie over de betrekkingen tussen de EU en Turkije - B8-2016-1277
ONTWERPRESOLUTIEnaar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleidingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglementover de betrekkingen tussen de EU en Turkije(2016/2993(RSP))Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikströmnamens de ALDE-Fractie Bron : © Europese Unie, 2016 - EP
Dieselgate hearing: French minister Ségolène Royal denies any political responsibility
Today, in a hearing of the European Parliament inquiry committee on “Dieselgate”, French minister Ségolène Royal denied any political responsibility for weakening and delaying the introduction of improved cars testing. The new test methods (the so called Real Driving Emissions test, RDE) could have reduced the possibilities for car manufacturers to cheat on emissions regulations.
Video van de toespraak van een EP-lid - De betrekkingen tussen de EU en Turkije (debat) - Guy Verhofstadt - Dinsdag 22 november 2016 - 16:53 - Straatsburg
Speelduur van de video : 54''U kunt deze video downloaden als MP4 (10Mb)-bestand of in WMV (14Mb)-formaatDisclaimer : De vertolking van de debatten is enkel bedoeld om communicatie mogelijk te maken en vormt dus geen officiële weergave van het verloop van de zitting. Enkel de originele versie van de toespraak of de gereviseerde schriftelijke vertaling zijn geldig.Bron : © Europese Unie, 2016 - EP
Gezamenlijke ontwerpresolutie over de betrekkingen tussen de EU en Turkije - RC-B8-2016-1276
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIEingediend overeenkomstig artikel 123, leden 2 en 4, van het Reglementter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:Verts/ALE (B8-1276/2016)ALDE (B8-1277/2016)GUE/NGL (B8-1278/2016)ECR (B8-1281/2016)PPE (B8-1282/2016)S&D (B8-1283/2016)over de betrekkingen tussen de EU en Turkije(2016/2993(RSP))Cristian Dan Preda, Renate Sommer, Elmar Brok, Michaela Šojdrovánamens de PPE-FractieGianni Pittella, Kati Piri, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nicola Danti, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Lil 
verhofstadt popularity, guy verhofstadt zoon, guy verhofstadt kind, zoon van guy verhofstadt, zoon guy verhofstadt, verhofstadt-i coalitie ecolo 1999-2003, guy verhofstadt en zoon, Guy Verhofstadt als premier in regering Verhofstadt, verhofstadt dochter and more...
load menu