Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Guy Verhofstadt

> Belgium > Politicians > Open Vld > Guy Verhofstadt
Guy Verhofstadt is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
Open VLD
 
photo Guy Verhofstadt

Guy Verhofstadt - for

Een Belgische politicus voor de Open VLD. | A Belgian politician, MEP and the current leader of the ALDE Group in the EP.
 NO! Guy Verhofstadt

Guy Verhofstadt - against

Klik, als u niet ondersteunen Guy Verhofstadt. Zeggen waarom. | Click, if you do not support Guy Verhofstadt. Say why.

Online election results for "Guy Verhofstadt" in graph.

graph
Graph online : Guy Verhofstadt
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
> Guy Verhofstadt >

News

Debatten - Verklaring van de voor het voorzitterschap van de Commissie voorgedragen kandidaat (debat) - Guy Verhofstadt - Dinsdag 15 juli 2014 - Straatsburg - Voorlopige uitgave
Bron : © Europese Unie, 2014 - EP
Combatting youth unemployment must be backbone of EU policy
Ahead of today's vote on a European Parliament resolution on measures to tackle youth employment, the Group of Liberals and Democrats (ALDE) reiterates its call for a European growth strategy.
Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in Oekraïne - RC-B8-2014-0025
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIEingediend overeenkomstig artikel 123, leden 2 en 4, van het Reglementter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:ECR (B8-0025/2014)S&D (B8-0026/2014)PPE (B8-0029/2014)Verts/ALE (B8-0054/2014)ALDE (B8-0057/2014)over de situatie in Oekraïne(2014/2717(RSP))Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Bogdan Andrzej Zdrojewskinamens de PPE-FractieKnut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Go
Ontwerpresolutie over de situatie in Oekraïne - B8-2014-0057
ONTWERPRESOLUTIEnaar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleidingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglementover de situatie in Oekraïne(2014/2717(RSP))Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandynamens de ALDE-Fractie Bron : © Europese Unie, 2014 - EP 
guy verhofstadt zoon, verhofstadt popularity, Guy Verhofstadt als premier in regering Verhofstadt, verhofstadt-i coalitie ecolo 1999-2003, zoon guy verhofstadt, zoon van guy verhofstadt, guy verhofstadt en zoon, guy verhofstadt kind, guy verhofstadt werkzaam and more...
load menu