Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Guy Verhofstadt

> Belgium > Politicians > Open Vld > Guy Verhofstadt
Guy Verhofstadt is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
Open VLD
 
photo Guy Verhofstadt

Guy Verhofstadt - for

Een Belgische politicus voor de Open VLD. | A Belgian politician, MEP and the current leader of the ALDE Group in the EP.
 NO! Guy Verhofstadt

Guy Verhofstadt - against

Klik, als u niet ondersteunen Guy Verhofstadt. Zeggen waarom. | Click, if you do not support Guy Verhofstadt. Say why.

Online election results for "Guy Verhofstadt" in graph.

graph
Graph online : Guy Verhofstadt
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
> Guy Verhofstadt >

News

Debatten - Voorbereiding van de Europese Raad (20-21 maart 2014) (debat) - Guy Verhofstadt - Woensdag 12 maart 2014 - Straatsburg - Voorlopige uitgave
Bron : © Europese Unie, 2014 - EP
Gezamenlijke ontwerpresolutie over de invasie van Oekraïne door Rusland - RC-B7-2014-0263
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIEingediend overeenkomstig artikel 110, leden 2 en 4, van het Reglementter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:ECR (B7-0263/2014)PPE (B7-0264/2014)S&D (B7-0265/2014)Verts/ALE (B7-0266/2014)ALDE (B7-0267/2014)over de invasie van Oekraïne door Rusland(2014/2627(RSP))José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė,
EU takes step toward greater corporate transparency
The group of Liberals and Democrats in the European Parliament (ALDE) welcomes the EP´s Legal Affairs committee´s decision to approve a new directive on non-financial reporting by large companies. This will help improve corporate transparency.
Debatten - Situatie in Oekraïne (debat) - Guy Verhofstadt - Woensdag 26 februari 2014 - Straatsburg - Voorlopige uitgave
Bron : © Europese Unie, 2014 - EP 
guy verhofstadt kind, guy verhofstadt en zoon, zoon guy verhofstadt, guy verhofstadt zoon, Guy Verhofstadt als premier in regering Verhofstadt, zoon van guy verhofstadt, verhofstadt-i coalitie ecolo 1999-2003, verhofstadt popularity, verhofstadt zoon and more...
load menu