Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Christen-Democratisch en Vlaams

> Belgium > Parties > Christen-Democratisch en Vlaams
Christen-Democratisch en Vlaams is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
 
photo  CD&V

CD&V - for

Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V) | Le CD&V est un parti démocrate chrétien flamand. | The Christian Democratic and Flemish is a Belgian political party.
 NO! CD&V

CD&V - against

Klik, als u geen ondersteuning Christen Democratisch en Vlaams (CD&V). Zeg waarom. | Click, if you do not support this party. Say why.

Online election results for "CD&V" in graph.

graph
Graph online : Christen-Democratisch en Vlaams
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
NLD: Christen-Democratisch en Vlaams (afgekort als CD&V) is een Vlaamse, christendemocratische centrumpartij die meer dan 70000 leden telt (2012). De CD&V is de grootste partij in het Vlaams Parlement en levert de Vlaamse minister-president Kris Peeters. Het is de op twee na grootste partij in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, na de N-VA en de PS. De partij zit in de Vlaamse, de federale en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, en behoort tot de meerderheid in alle Vlaamse provincies. In de federale regering levert ze met Steven Vanackere de eerste vicepremier. In drie vierde van de Vlaamse gemeenten zit CD&V in het bestuur; in 166 van die 327 gemeenten levert ze bovendien de burgemeester. Ook in alle Antwerpse districten behoort de CD&V tot de ...
for33against   Ik heb duidelijk steunen. Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V) is heel goed partij. Bijvoorbeeld, omdat het... (als ik wilde schrijven waarom het goed is, ik schreef het hier), positive
for33against   Ik ben sterk gekant tegen. Christen-Democratisch en Vlaams is vrij slechte keuze. Bijvoorbeeld, omdat het... (als ik wilde schrijven waarom het slecht is, ik schreef het hier), negative
Current preference ratio
for CD&V

CD&V-award voor biologische groenten uit Ecoknollenhof


BAAL - De compostmeesters en tuiniers van het Ecoknollenhof in Baal hebben de de CD&V-award voor innovatieve projecten gewonnen. Sinds maart 2011 bewerken een tiental Tremelose tuiniers een lapje grond als onderdeel van het volkstuintje. Het volkstuintje is het resultaat van de samenwerking tussen meerdere actoren. Zo verleende het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, in het kader van de Europese plattelandsprojecten, een subsidie van 90.000 euro. Daarnaast stelt de vzw Siddartha de grond ter beschikking. Het gemeentebestuur van Tremelo voorziet de tuiniers van het nodige materiaal ...


CD&V vindt bouw nieuwe gemeenteschool in Schoonbroek te duur


RETIE - Een budget van wel 3,7 miljoen euro heeft het gemeentebestuur van Retie opzij gelegd voor de bouw van een nieuwe gemeenteschool in het kerkdorp Schoonbroek. De oppositiepartij CD&V vindt dat veel te duur.'Hoewel het schepencollege al drie jaar aan de plannen werkt, is er nergens enige intentie te bespeuren om een subsidie aan te vragen', zegt gemeenteraads Rik Raeymaekers (CD&V). 'Dat is onaanvaardbaar. Meer zelfs, het is totaal onverantwoord dat de gemeente een mogelijke subsidie van 900.000 euro van de Vlaamse overheid zomaar laat liggen. Dat komt overeen met een derde van de ...


Geert Velghe is nieuwe voorzitter CD&V


Lochristi - Geert Velghe is de nieuwe voorzitter van de CD&V Lochristi. HIj volgt Dirk Van Nieuwerburgh op, die de combinatie gemeenteraadslid/voorzitter niet meer ziet zitten. Velghe kreeg 90 % van de stemmen achter zijn naam.Afscheidnemend voorzitter Dirk Van Nieuwerburgh haalde diverse redenen aan waarom hij zich niet meer herverkiesbaar stelde. 'Sinds een promotie op het werk is de werklast enorm gestegen, vooral na een zware herstructurering van vorige zomer. Zoiets gaat ten koste van de vrije tijd'.De combinatie van voorzitterschap en gemeenteraadslid blijkt toch vrij zwaar te zijn, ...


[TOP 4]

> Christen-Democratisch en Vlaams > News

De sprong naar het recht voor morgen
Koen Geens heeft de voorbije twee jaar Justitie een nieuwe toekomst gegeven. Al bij de aanvang van de legislatuur kondigde hij aan werk te zullen maken van de vernieuwing van de basiswetgeving, zoals opgenomen is in het regeerakkoord. Maar hij beloofde ook dat deze vernieuwing de voorloper was van een meer diepgaande hervorming van onze basiswetgeving. Nu maakt hij schoon schip met Napoleon en springt naar een moderne, efficiënte en rechtvaardige justitie. Wat houdt deze hervorming in? Koen Geens: “Er komt een gloednieuw wetboek voor elke stap in de strafrechtsketen: het strafwetboek, het wetboek strafvordering en het wetboek strafuitvoering.” De rechter zal bij de straftoekenning kunnen kiezen uit verschillende alternatieve sancties in plaats van slechts de klassieke gevangenisstraf. Seksuele misdrijven worden voortaan zwaarder gestraft. Inzake vervolging en opsporing worden de rechten van dader en slachtoffer beter gegarandeerd in alle stadia van het onderzoek. Om het recht aan
Het Nieuwe WIJ-congres 2016
Het Nieuwe WIJ kreeg in Lommel vorm tijdens lange en intense debatten. En het resultaat mag gezien worden. Om tegemoet te komen aan de uitdagingen die op ons afkomen, hebben de leden zich uitgesproken over een aantal concrete oplossingen.  Zo is er de keuze gemaakt om een 2-pijlersysteem te voorzien in de sociale zekerheid, die extra bescherming biedt voor wie werkt of gewerkt heeft, en voorziet in voldoende levensstandaard en bescherming voor iedereen. Ook in de fiscaliteit gaat de keuze naar een 2-pijlersysteem, om ons belastingssysteem eenvoudiger en rechtvaardiger te maken. Verder is er ook voor gekozen auto's op diesel, benzine en gas te bannen vanaf 2030, en om jongeren inspraak te geven in hun eigen toekomst, door stemrecht vanaf 16 jaar toe te kennen. Maar er is nog veel meer gestemd: de komende maanden en jaren zal er hard gewerkt worden aan onder meer de alleenstaandenreflex in beleidsdomeinen, de gezinsondersteuner, het herstellen van het evenwicht tussen kopen en huren, en
Een handicap mag geen beperking zijn op de arbeidsmarkt
Probleemstelling 1 op 8 Vlamingen op beroepsactieve leeftijd (ongeveer 520.000 personen) wordt geconfronteerd met een arbeidshandicap. Minder dan de helft is ook effectief aan het werk. De tewerkstellingsgraad van personen met een handicap bedraagt in België slechts 40,7% en daarmee behoren we tot de laagst scorende lidstaten van Europa, waar het gemiddelde 47,3% bedraagt. Deze lage tewerkstelling is een discriminatie voor de persoon met handicap zelf en een verlies aan talent voor de samenleving in haar geheel.  Volop kunnen meedraaien in het arbeidsproces is onontbeerlijk in de opbouw van een sociaal leven en in het vinden van een plaats in de samenleving. Er zijn nog te veel vooroordelen over de capaciteiten van personen met een handicap die het best bestreden worden door hen effectief aan het werk te helpen. Een eigen inkomen verwerven is de beste waarborg om autonoom in het leven te staan. Mensen met een beperking moeten ook hun rekeningen betalen. Het beleid is té vrijblijven
Klimaatresolutie goedgekeurd in Vlaams Parlement
    Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) leidde de gesprekken om tot een akkoord te komen in goede banen. Hij spreekt van een belangrijk statement. Met deze kamerbreed goedgekeurde resolutie geeft het Vlaams Parlement niet zomaar een signaal aan de Vlaamse regering: “In feite schrijven we hiermee belangrijke delen van alle volgende Vlaamse regeerakkoorden, en hebben we een lange termijnstrategie die doorwerkt in alle sectoren: mobiliteit, industrie, huisvesting, wonen, ruimtelijke ordening, landbouw, energie, … Doordat alle ministers jaarlijks over de voortgang ervan moeten rapporteren, is het meteen ook een echte hefboomresolutie. Nooit eerder hadden we zo’n stevige stok achter de deur als het op klimaatbeleid aankomt.” Bothuyne maakt zich ook sterk dat een versterkt en slim klimaatbeleid hand in hand gaat met versterkte economische competitiviteit en de creatie van jobs. Verstandig ruimtegebruik Vandaag is 33% van ons grondgebied aangesneden voor bebouwing, we 
christen-democratisch vlaams positif et negatif and more...
load menu