Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Christen-Democratisch en Vlaams

> Belgium > Parties > Christen-Democratisch en Vlaams
Christen-Democratisch en Vlaams is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
 
photo  CD&V

CD&V - for

Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V) | Le CD&V est un parti démocrate chrétien flamand. | The Christian Democratic and Flemish is a Belgian political party.
 NO! CD&V

CD&V - against

Klik, als u geen ondersteuning Christen Democratisch en Vlaams (CD&V). Zeg waarom. | Click, if you do not support this party. Say why.

Online election results for "CD&V" in graph.

graph
Graph online : Christen-Democratisch en Vlaams
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
NLD: Christen-Democratisch en Vlaams (afgekort als CD&V) is een Vlaamse, christendemocratische centrumpartij die meer dan 70000 leden telt (2012). De CD&V is de grootste partij in het Vlaams Parlement en levert de Vlaamse minister-president Kris Peeters. Het is de op twee na grootste partij in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, na de N-VA en de PS. De partij zit in de Vlaamse, de federale en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, en behoort tot de meerderheid in alle Vlaamse provincies. In de federale regering levert ze met Steven Vanackere de eerste vicepremier. In drie vierde van de Vlaamse gemeenten zit CD&V in het bestuur; in 166 van die 327 gemeenten levert ze bovendien de burgemeester. Ook in alle Antwerpse districten behoort de CD&V tot de ...
for33against   Ik heb duidelijk steunen. Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V) is heel goed partij. Bijvoorbeeld, omdat het... (als ik wilde schrijven waarom het goed is, ik schreef het hier), positive
for33against   Ik ben sterk gekant tegen. Christen-Democratisch en Vlaams is vrij slechte keuze. Bijvoorbeeld, omdat het... (als ik wilde schrijven waarom het slecht is, ik schreef het hier), negative
Current preference ratio
for CD&V

CD&V-award voor biologische groenten uit Ecoknollenhof


BAAL - De compostmeesters en tuiniers van het Ecoknollenhof in Baal hebben de de CD&V-award voor innovatieve projecten gewonnen. Sinds maart 2011 bewerken een tiental Tremelose tuiniers een lapje grond als onderdeel van het volkstuintje. Het volkstuintje is het resultaat van de samenwerking tussen meerdere actoren. Zo verleende het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, in het kader van de Europese plattelandsprojecten, een subsidie van 90.000 euro. Daarnaast stelt de vzw Siddartha de grond ter beschikking. Het gemeentebestuur van Tremelo voorziet de tuiniers van het nodige materiaal ...


CD&V vindt bouw nieuwe gemeenteschool in Schoonbroek te duur


RETIE - Een budget van wel 3,7 miljoen euro heeft het gemeentebestuur van Retie opzij gelegd voor de bouw van een nieuwe gemeenteschool in het kerkdorp Schoonbroek. De oppositiepartij CD&V vindt dat veel te duur.'Hoewel het schepencollege al drie jaar aan de plannen werkt, is er nergens enige intentie te bespeuren om een subsidie aan te vragen', zegt gemeenteraads Rik Raeymaekers (CD&V). 'Dat is onaanvaardbaar. Meer zelfs, het is totaal onverantwoord dat de gemeente een mogelijke subsidie van 900.000 euro van de Vlaamse overheid zomaar laat liggen. Dat komt overeen met een derde van de ...


Geert Velghe is nieuwe voorzitter CD&V


Lochristi - Geert Velghe is de nieuwe voorzitter van de CD&V Lochristi. HIj volgt Dirk Van Nieuwerburgh op, die de combinatie gemeenteraadslid/voorzitter niet meer ziet zitten. Velghe kreeg 90 % van de stemmen achter zijn naam.Afscheidnemend voorzitter Dirk Van Nieuwerburgh haalde diverse redenen aan waarom hij zich niet meer herverkiesbaar stelde. 'Sinds een promotie op het werk is de werklast enorm gestegen, vooral na een zware herstructurering van vorige zomer. Zoiets gaat ten koste van de vrije tijd'.De combinatie van voorzitterschap en gemeenteraadslid blijkt toch vrij zwaar te zijn, ...


[TOP 4]

> Christen-Democratisch en Vlaams > News

Flexibele kerncentrales: ook in België?
Het productiepark van ons land wordt gekenmerkt door een groeiend aandeel van hernieuwbare energiebronnen, een evolutie die we alleen maar kunnen toejuichen en waarop we als CD&V de komende jaren nog meer willen inzetten. Zo is momenteel ongeveer 2.950 MW aan vermogen afkomstig van zonne-energie en halen we 1.830 MW uit windenergie. Deze energiebronnen hebben een variërende productie naargelang de weersomstandigheden.  Naarmate de beschikbare methodes verbeteren, kan men deze productie accurater voorspellen.  Eén van de grote problemen blijft echter dat de variatie in de productie van energie geen rekening houdt met de effectieve vraag naar elektriciteit.  Er bestaan instrumenten om dit probleem te temperen, maar deze zijn niet ideaal. En ook de export van piekstroom naar onze buurlanden heeft een temperend effect, maar botst op haar limieten, niet in het minst omdat bijvoorbeeld de zonneproductie quasi simultaan piekt. Door de toename aan hernieuwbare energieproductie is er n
Actieplan tabak
Het plan moet de regering ertoe aansporen om de Europese Tabaksrichtlijn zo snel mogelijk naar Belgisch recht om te zetten. Op sommige vlakken gaat het plan echter verder. “We kiezen uitdrukkelijk voor maatregelen waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat zij roken minder aantrekkelijk maken en zelfs stevig terugdringen.”, verduidelijkt Van Hoof. 1. Verbod op de mentholsigaret Volgens de Europese richtlijn moeten mentholsigaretten verboden worden tegen 2020. Wij zijn van mening dat dit zo snel mogelijk moet gebeuren als we zien dat 12% van de rokers mentholsigaretten rookt, en zelfs 17% bij de 15-24 jarigen. 2. Accijnsverhogingen niet op kap van dagbladhandelaars Vandaag rekenen de tabaksproducenten de accijnsverhogingen, niet (enkel) door aan de consument, maar vaak ook aan de dagbladhandelaars. Het is de consument die moet afgeraden worden om te roken, dus hij moet de meerprijs voelen in zijn portemonnee, niet de lokale handelaar. Accijnsverhogingen doorrekenen aan de consument
Crevits neemt actie tegen planlast
Uitgangspunt voor ‘Operatie Tarra’ is het onderzoek ‘Kom op tegen planlast’ van 2013. Daaruit bleek dat planlast het gevolg is van beslissingen op alle bestuursniveaus. Dit blijkt opnieuw uit het recente rapport. Het is daarom van cruciaal belang dat alle onderwijspartners samen duidelijke engagementen opnemen om op elk bestuursniveau de planlast te herleiden tot redelijke en zinvolle proporties. Planlast gaat om bijkomend of nutteloos papierwerk, maar ook het geheel van ter discussie gestelde verplichtingen. Besteden we momenteel onze tijd wel aan de juiste zaken? Hoe kunnen we het werk zo organiseren dat dit wel het geval is? Op welke wijze kunnen we onze krachten bundelen? Directies, leerkrachten, netten en koepels, pedagogische begeleidingsdiensten, inspectie en sociale partners werden aangespoord om voorstellen te doen. Meer dan 700 voorstellen kwamen uit de thematische focusgroepen of belandden in de mailbox. Onder hen zowel oorzaken van planlast als concrete maatregelen
Actieplan tabak klaar: Roken minder aantrekkelijk maken en stevig terugdringen
Het plan moet de regering ertoe aansporen om de Europese Tabaksrichtlijn zo snel mogelijk naar Belgisch recht om te zetten. Op sommige vlakken gaat het plan echter verder. “We kiezen uitdrukkelijk voor maatregelen waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat zij roken minder aantrekkelijk maken en zelfs stevig terugdringen.”, verduidelijkt Van Hoof.   1. Verbod op de mentholsigaret Volgens de Europese richtlijn moeten mentholsigaretten verboden worden tegen 2020. Wij zijn van mening dat dit zo snel mogelijk moet gebeuren als we zien dat 12% van de rokers mentholsigaretten rookt, en zelfs 17% bij de 15-24 jarigen.   2. Accijnsverhogingen niet op kap van dagbladhandelaars Vandaag rekenen de tabaksproducenten de accijnsverhogingen, niet (enkel) door aan de consument, maar vaak ook aan de dagbladhandelaars. Het is de consument die moet afgeraden worden om te roken, dus hij moet de meerprijs voelen in zijn portemonnee, niet de lokale handelaar. Accijnsverhogingen doorrekenen aan de cons 
christen-democratisch vlaams positif et negatif and more...
load menu