Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Christen-Democratisch en Vlaams

> Belgium > Parties > Christen-Democratisch en Vlaams
Christen-Democratisch en Vlaams is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
 
photo  CD&V

CD&V - for

Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V) | Le CD&V est un parti démocrate chrétien flamand. | The Christian Democratic and Flemish is a Belgian political party.
 NO! CD&V

CD&V - against

Klik, als u geen ondersteuning Christen Democratisch en Vlaams (CD&V). Zeg waarom. | Click, if you do not support this party. Say why.

Online election results for "CD&V" in graph.

graph
Graph online : Christen-Democratisch en Vlaams
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
NLD: Christen-Democratisch en Vlaams (afgekort als CD&V) is een Vlaamse, christendemocratische centrumpartij die meer dan 70000 leden telt (2012). De CD&V is de grootste partij in het Vlaams Parlement en levert de Vlaamse minister-president Kris Peeters. Het is de op twee na grootste partij in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, na de N-VA en de PS. De partij zit in de Vlaamse, de federale en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, en behoort tot de meerderheid in alle Vlaamse provincies. In de federale regering levert ze met Steven Vanackere de eerste vicepremier. In drie vierde van de Vlaamse gemeenten zit CD&V in het bestuur; in 166 van die 327 gemeenten levert ze bovendien de burgemeester. Ook in alle Antwerpse districten behoort de CD&V tot de ...
for33against   Ik heb duidelijk steunen. Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V) is heel goed partij. Bijvoorbeeld, omdat het... (als ik wilde schrijven waarom het goed is, ik schreef het hier), positive
for33against   Ik ben sterk gekant tegen. Christen-Democratisch en Vlaams is vrij slechte keuze. Bijvoorbeeld, omdat het... (als ik wilde schrijven waarom het slecht is, ik schreef het hier), negative
Current preference ratio
for CD&V

CD&V-award voor biologische groenten uit Ecoknollenhof


BAAL - De compostmeesters en tuiniers van het Ecoknollenhof in Baal hebben de de CD&V-award voor innovatieve projecten gewonnen. Sinds maart 2011 bewerken een tiental Tremelose tuiniers een lapje grond als onderdeel van het volkstuintje. Het volkstuintje is het resultaat van de samenwerking tussen meerdere actoren. Zo verleende het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, in het kader van de Europese plattelandsprojecten, een subsidie van 90.000 euro. Daarnaast stelt de vzw Siddartha de grond ter beschikking. Het gemeentebestuur van Tremelo voorziet de tuiniers van het nodige materiaal ...


CD&V vindt bouw nieuwe gemeenteschool in Schoonbroek te duur


RETIE - Een budget van wel 3,7 miljoen euro heeft het gemeentebestuur van Retie opzij gelegd voor de bouw van een nieuwe gemeenteschool in het kerkdorp Schoonbroek. De oppositiepartij CD&V vindt dat veel te duur.'Hoewel het schepencollege al drie jaar aan de plannen werkt, is er nergens enige intentie te bespeuren om een subsidie aan te vragen', zegt gemeenteraads Rik Raeymaekers (CD&V). 'Dat is onaanvaardbaar. Meer zelfs, het is totaal onverantwoord dat de gemeente een mogelijke subsidie van 900.000 euro van de Vlaamse overheid zomaar laat liggen. Dat komt overeen met een derde van de ...


Geert Velghe is nieuwe voorzitter CD&V


Lochristi - Geert Velghe is de nieuwe voorzitter van de CD&V Lochristi. HIj volgt Dirk Van Nieuwerburgh op, die de combinatie gemeenteraadslid/voorzitter niet meer ziet zitten. Velghe kreeg 90 % van de stemmen achter zijn naam.Afscheidnemend voorzitter Dirk Van Nieuwerburgh haalde diverse redenen aan waarom hij zich niet meer herverkiesbaar stelde. 'Sinds een promotie op het werk is de werklast enorm gestegen, vooral na een zware herstructurering van vorige zomer. Zoiets gaat ten koste van de vrije tijd'.De combinatie van voorzitterschap en gemeenteraadslid blijkt toch vrij zwaar te zijn, ...


[TOP 4]

> Christen-Democratisch en Vlaams > News

Griet Smaers pleit voor aantrekkelijk statuut student-ondernemer
Het aantal werkende studenten zit sterk in de lift. Voor veel studenten is bijverdienen een absolute must om bij te dragen in de kosten van de eigen studies en vrijetijdsbeleving. De jobstudent kan genieten van een zeer aantrekkelijk statuut. Door verminderde RSZ-bijdragen (2,71 % ten opzichte van 13,07 %) zijn ze interessant voor werkgevers en houden ze netto meer over. Dat staat in schril contrast met de sociale en fiscale behandeling die studenten krijgen wanneer deze een zelfstandige activiteit wensen uit te oefenen. “Als we studenten reeds tijdens hun studies willen laten proeven van het leven als zelfstandige, moet er een gelijk speelveld komen tussen het statuut van een studentenjob en dat van de student-ondernemer.”, vindt Smaers. “Door de bestaande belemmeringen weg te werken, kunnen we ondernemerschap stimuleren en meer jongeren op weg zetten naar het najagen van hun droom.”, licht het CD&V-parlementslid toe. Een eigen sociaal en fiscaal statuutVandaag moet een s
Koen Geens bereikt akkoord met 4 cipiersvakbonden.
De Minister sluit met deze ondertekening van het protocol de onderhandelingen af en zal werk maken van de gedane voorstellen. Het volledig protocol vindt u in bijlage. Daarnaast zal de Minister deze week nog contacten hebben met de 2 vakbonden, CSC en CGSP, waarvan de achterban zich niet akkoord kon verklaren met het voorstel. Uiteraard kunnen zij steeds toetreden tot het protocol. Voor de gevangenissen in Wallonië en Brussel waar het werk nog niet hervat wordt zal vanaf morgen 31 mei een gespecialiseerd cateringbedrijf op afroep de levering van maaltijden verzekeren. Dit garandeert het recht van elke gevangene op drie maaltijden per dag waarvan 1 warme maaltijd zoals de basiswet voorziet. Bovendien kunnen de mensen die in normale omstandigheden instaan voor de bereiding van de maaltijden daardoor zorgen voor de netheid en de hygiëne in de gevangenissen. De regelmatige voedselbedeling en het elementaire onderhoud helpen de werk- en leefomstandigheden te verbeteren van de gevangenen,
Van kinderbijslag naar groeipakket
Voortaan krijgt elk kind, geboren vanaf 1 januari 2019, een eigen Groeipakket met financiële tegemoetkomingen die gezinnen maximaal de kans geeft elk kind te laten opgroeien en zich te ontplooien. Het Groeipakket zal ook meehelpen de armoede terug te dringen via een aantal sociale toeslagen. Het resultaat is een financiële  ondersteuning op maat van gezinnen waarbij álle kinderen met dezelfde startkansen kunnen opgroeien omdat elk kind gelijkwaardig is. Het groeipakket zorgt er dus voor dat alle kinderen kansen krijgen, jonge gezinnen ondersteund en verstrekt worden én de kinderarmoede  teruggedrongen wordt. Om van de huidige kinderbijslag over te stappen naar het nieuwe Groeipakket zijn er overgangsmaatregelen. Uitgangspunt: op het moment dat de overgang naar het Groeipakket wordt ingezet, ontvangt geen enkel gezin in de overgangsperiode minder kinderbijslag dan het kreeg. Met andere woorden: geen enkel gezin zal erop achteruit gaan. Voor de kinderen geboren  voor 1 ja
Sneller starten met palliatieve zorg
De huidige wet op de palliatieve zorg dateert van 2002. De voorbije twee jaar klonk de roep om een actualisering van deze wet steeds luider, niet in het minst vanuit de Federatie Palliatieve Zorg en de academische wereld. “De vraag die werd gesteld was tweeledig”, zo licht Van Hoof toe. “De wet van 2002 legt sterk de nadruk op het fysieke leed dat hulpvragers ondergaan, vooral dan in de allerlaatste, terminale fase van hun leven. Die benadering heeft zijn verdiensten, maar beantwoordt niet meer aan de opvattingen over palliatieve zorg die vandaag zowel nationaal, Europees als internationaal aan de orde zijn”, stelt het Leuvense Kamerlid. Het aangenomen voorstel voorziet een verbreding en een verdieping van palliatieve zorg. Els Van Hoof: “Dit wetsvoorstel komt tegemoet aan de benadering van palliatieve zorg die o.a. de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. Enerzijds verbreedt dit voorstel de palliatieve zorg. Dat betekent dat iedereen die in een vergevorderd of terminaal sta 
christen-democratisch vlaams positif et negatif and more...
load menu