Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Christen-Democratisch en Vlaams

> Belgium > Parties > Christen-Democratisch en Vlaams
Christen-Democratisch en Vlaams is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
 
photo  CD&V

CD&V - for

Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V) | Le CD&V est un parti démocrate chrétien flamand. | The Christian Democratic and Flemish is a Belgian political party.
 NO! CD&V

CD&V - against

Klik, als u geen ondersteuning Christen Democratisch en Vlaams (CD&V). Zeg waarom. | Click, if you do not support this party. Say why.

Online election results for "CD&V" in graph.

graph
Graph online : Christen-Democratisch en Vlaams
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
NLD: Christen-Democratisch en Vlaams (afgekort als CD&V) is een Vlaamse, christendemocratische centrumpartij die meer dan 70000 leden telt (2012). De CD&V is de grootste partij in het Vlaams Parlement en levert de Vlaamse minister-president Kris Peeters. Het is de op twee na grootste partij in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, na de N-VA en de PS. De partij zit in de Vlaamse, de federale en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, en behoort tot de meerderheid in alle Vlaamse provincies. In de federale regering levert ze met Steven Vanackere de eerste vicepremier. In drie vierde van de Vlaamse gemeenten zit CD&V in het bestuur; in 166 van die 327 gemeenten levert ze bovendien de burgemeester. Ook in alle Antwerpse districten behoort de CD&V tot de ...
for33against   Ik heb duidelijk steunen. Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V) is heel goed partij. Bijvoorbeeld, omdat het... (als ik wilde schrijven waarom het goed is, ik schreef het hier), positive
for33against   Ik ben sterk gekant tegen. Christen-Democratisch en Vlaams is vrij slechte keuze. Bijvoorbeeld, omdat het... (als ik wilde schrijven waarom het slecht is, ik schreef het hier), negative
Current preference ratio
for CD&V

CD&V-award voor biologische groenten uit Ecoknollenhof


BAAL - De compostmeesters en tuiniers van het Ecoknollenhof in Baal hebben de de CD&V-award voor innovatieve projecten gewonnen. Sinds maart 2011 bewerken een tiental Tremelose tuiniers een lapje grond als onderdeel van het volkstuintje. Het volkstuintje is het resultaat van de samenwerking tussen meerdere actoren. Zo verleende het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, in het kader van de Europese plattelandsprojecten, een subsidie van 90.000 euro. Daarnaast stelt de vzw Siddartha de grond ter beschikking. Het gemeentebestuur van Tremelo voorziet de tuiniers van het nodige materiaal ...


CD&V vindt bouw nieuwe gemeenteschool in Schoonbroek te duur


RETIE - Een budget van wel 3,7 miljoen euro heeft het gemeentebestuur van Retie opzij gelegd voor de bouw van een nieuwe gemeenteschool in het kerkdorp Schoonbroek. De oppositiepartij CD&V vindt dat veel te duur.'Hoewel het schepencollege al drie jaar aan de plannen werkt, is er nergens enige intentie te bespeuren om een subsidie aan te vragen', zegt gemeenteraads Rik Raeymaekers (CD&V). 'Dat is onaanvaardbaar. Meer zelfs, het is totaal onverantwoord dat de gemeente een mogelijke subsidie van 900.000 euro van de Vlaamse overheid zomaar laat liggen. Dat komt overeen met een derde van de ...


Geert Velghe is nieuwe voorzitter CD&V


Lochristi - Geert Velghe is de nieuwe voorzitter van de CD&V Lochristi. HIj volgt Dirk Van Nieuwerburgh op, die de combinatie gemeenteraadslid/voorzitter niet meer ziet zitten. Velghe kreeg 90 % van de stemmen achter zijn naam.Afscheidnemend voorzitter Dirk Van Nieuwerburgh haalde diverse redenen aan waarom hij zich niet meer herverkiesbaar stelde. 'Sinds een promotie op het werk is de werklast enorm gestegen, vooral na een zware herstructurering van vorige zomer. Zoiets gaat ten koste van de vrije tijd'.De combinatie van voorzitterschap en gemeenteraadslid blijkt toch vrij zwaar te zijn, ...


[TOP 4]

> Christen-Democratisch en Vlaams > News

"Code voor bestuurders van intercommunales"
*/ Het systeem van intercommunales is an sich een goede zaak: gemeenten die samenwerken om uitdagingen aan te gaan die ze alleen veel moeilijker kunnen aanpakken. Nutssectoren zoals elektriciteit of water zijn voorbeelden bij uitstek.  Vlaanderen heeft strenge regels rond intercommunales, ook wat betreft vergoedingen. Er is een maximum van 205 euro per vergadering, en men moet wel degelijk hebben deelgenomen aan een vergadering – wat niet meer dan logisch is. Deze regels moeten ook gelden in Brussel, waar binnen de regering aan een voorstel gewerkt wordt. Het is nodig dat de regels in de verschillende gewesten op elkaar worden afgestemd, gelet op intercommunales die actief zijn in verschillende gewesten.  PubliPart is geen intercommunale, en valt dus ook niet onder de hierboven beschreven regels. Voor CD&V moeten dergelijke tussenstructuren scherp tegen het licht worden gehouden. Wanneer openbare besturen rechtstreeks of onrechtstreeks participeren in vennootschappen, moe
Eindelijk nieuw en evenwichtig statuut voor pleegzorgers op komst.
Dat de waarde van pleegzorg onschatbaar hoog is, staat buiten kuif. Volgens recente cijfers van Pleegzorg Vlaanderen telt Vlaanderen 3.799 pleegouders die zorg opnemen voor 5.238 minderjarige pleegkinderen. De centrale idee achter pleegzorg is het tijdelijke karakter. Dat is meteen ook het grootste verschil met adoptie, waarbij de ouderlijke verantwoordelijkheid meteen wordt overgenomen. Toch is de zorg voor een pleegkind niet altijd even evident. “Dat komt onder andere door een behoorlijk onzeker juridisch statuut dat niet uitblinkt in duidelijkheid.”, legt Becq uit. Ze gaat verder: “Jaarlijks vinden een vijfhonderdtal kinderen geen plekje in een pleeggezin. Niet dat het de enige reden is, maar de onzekerheid van het statuut is zeker en vast één van de oorzaken van dit tekort.”.  Het CD&V-parlementslid werkt al een aantal jaren mee aan de onderhandelingen over het nieuwe statuut en is verheugd dat de laatste horde nu eindelijk wordt genomen. Becq benadrukt dat het nie
Wet Werkbaar en Wendbaar Werk definitief goedgekeurd
  De vaste sokkel Annualisering van de arbeidsduur De annualisering (de berekening van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur over een periode van 1 jaar in plaats van per trimester) wordt mogelijk gemaakt via artikel 20bis. Dit houdt in dat op ondernemingsvlak of op sectoraal vlak de annualisering kan ‘geactiveerd’ worden. Dit betekent dat op ondernemingsvlak en of op sectoraal vlak overleg plaats moet vinden tussen de werkgevers en de vakorganisaties over het activeren van de annualisering van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur via artikel 20 bis. Dit overleg moet een cao opleveren of een wijziging van het arbeidsreglement, zoals dat nu ook al  is voorzien in artikel 20 bis. De bestaande procedure wordt dus niet aangepast.   100 vrijwillige en uitbetaalde overuren Het betreft een pakket van maximum 100 vrijwillige overuren waarvoor de werknemer kan kiezen om deze te presteren. Om de vrijwilligheid te garanderen moet de werknemer om de 6 maanden schriftelijk meedelen dat hij de
Toegankelijke en betrokken hulp- en dienstverlening in de gemeente
De Vlaamse regering geeft met dit decreet lokaal sociaal beleid een krachtig signaal. “We beklemtonen met dit decreet het belang van een inclusief en integraal lokaal sociaal beleid.  Ook de Vlaamse overheid engageert zich van haar kant om de lokale besturen hierin te ondersteunen”, zegt Vlaams minister Jo Vandeurzen. De rol van de lokale besturen met betrekking tot het lokaal sociaal beleid versterkt. Hierbij wordt aan lokale besturen gevraagd om de sociale hulp- en dienstverlening van de actoren die in de gemeente actief zijn maximaal op elkaar af te stemmen. Daartegenover staat dat door Vlaanderen erkende diensten en voorzieningen ook aan dit beleid bijdragen. Een goede afstemming tussen Vlaams en lokaal beleid zorgt voor een betere sociale hulp en betere dienstverlening voor burgers. De Vlaamse regering respecteert daarbij de autonomie van de lokale besturen. De lokale beleidsdoelstellingen maken deel uit van het gemeentelijke meerjarenplan waardoor ze voor de gemeenten geen e 
christen-democratisch vlaams positif et negatif and more...
load menu