Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Christen-Democratisch en Vlaams

> Belgium > Parties > Christen-Democratisch en Vlaams
Christen-Democratisch en Vlaams is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
 
photo  CD&V

CD&V - for

Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V) | Le CD&V est un parti démocrate chrétien flamand. | The Christian Democratic and Flemish is a Belgian political party.
 NO! CD&V

CD&V - against

Klik, als u geen ondersteuning Christen Democratisch en Vlaams (CD&V). Zeg waarom. | Click, if you do not support this party. Say why.

Online election results for "CD&V" in graph.

graph
Graph online : Christen-Democratisch en Vlaams
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
NLD: Christen-Democratisch en Vlaams (afgekort als CD&V) is een Vlaamse, christendemocratische centrumpartij die meer dan 70000 leden telt (2012). De CD&V is de grootste partij in het Vlaams Parlement en levert de Vlaamse minister-president Kris Peeters. Het is de op twee na grootste partij in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, na de N-VA en de PS. De partij zit in de Vlaamse, de federale en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, en behoort tot de meerderheid in alle Vlaamse provincies. In de federale regering levert ze met Steven Vanackere de eerste vicepremier. In drie vierde van de Vlaamse gemeenten zit CD&V in het bestuur; in 166 van die 327 gemeenten levert ze bovendien de burgemeester. Ook in alle Antwerpse districten behoort de CD&V tot de ...
for33against   Ik heb duidelijk steunen. Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V) is heel goed partij. Bijvoorbeeld, omdat het... (als ik wilde schrijven waarom het goed is, ik schreef het hier), positive
for33against   Ik ben sterk gekant tegen. Christen-Democratisch en Vlaams is vrij slechte keuze. Bijvoorbeeld, omdat het... (als ik wilde schrijven waarom het slecht is, ik schreef het hier), negative
Current preference ratio
for CD&V

CD&V-award voor biologische groenten uit Ecoknollenhof


BAAL - De compostmeesters en tuiniers van het Ecoknollenhof in Baal hebben de de CD&V-award voor innovatieve projecten gewonnen. Sinds maart 2011 bewerken een tiental Tremelose tuiniers een lapje grond als onderdeel van het volkstuintje. Het volkstuintje is het resultaat van de samenwerking tussen meerdere actoren. Zo verleende het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, in het kader van de Europese plattelandsprojecten, een subsidie van 90.000 euro. Daarnaast stelt de vzw Siddartha de grond ter beschikking. Het gemeentebestuur van Tremelo voorziet de tuiniers van het nodige materiaal ...


CD&V vindt bouw nieuwe gemeenteschool in Schoonbroek te duur


RETIE - Een budget van wel 3,7 miljoen euro heeft het gemeentebestuur van Retie opzij gelegd voor de bouw van een nieuwe gemeenteschool in het kerkdorp Schoonbroek. De oppositiepartij CD&V vindt dat veel te duur.'Hoewel het schepencollege al drie jaar aan de plannen werkt, is er nergens enige intentie te bespeuren om een subsidie aan te vragen', zegt gemeenteraads Rik Raeymaekers (CD&V). 'Dat is onaanvaardbaar. Meer zelfs, het is totaal onverantwoord dat de gemeente een mogelijke subsidie van 900.000 euro van de Vlaamse overheid zomaar laat liggen. Dat komt overeen met een derde van de ...


Geert Velghe is nieuwe voorzitter CD&V


Lochristi - Geert Velghe is de nieuwe voorzitter van de CD&V Lochristi. HIj volgt Dirk Van Nieuwerburgh op, die de combinatie gemeenteraadslid/voorzitter niet meer ziet zitten. Velghe kreeg 90 % van de stemmen achter zijn naam.Afscheidnemend voorzitter Dirk Van Nieuwerburgh haalde diverse redenen aan waarom hij zich niet meer herverkiesbaar stelde. 'Sinds een promotie op het werk is de werklast enorm gestegen, vooral na een zware herstructurering van vorige zomer. Zoiets gaat ten koste van de vrije tijd'.De combinatie van voorzitterschap en gemeenteraadslid blijkt toch vrij zwaar te zijn, ...


[TOP 4]

> Christen-Democratisch en Vlaams > News

Kompas2030-zorg
Kompas 2030 is een initiatief van de Vereniging van CD&V-raadsleden en heeft de bedoeling inzichten te verwerven in de vele uitdagingen in deze veranderende wereld. Het doel is om op deze uitdagingen lokaal een christendemocratisch antwoord te bieden, waarmee we ons duidelijk onderscheiden als partij van de toekomst. We zoeken hierbij naar kleine, zichtbare en lokale successen die we kunnen realiseren in onze gemeenten. Binnen Kompas 2030 zijn 6 deeltrajecten waarvan Zorg er één is. Zorg zoomt in op de lokale uitdagingen op vlak van vermaatschappelijking in de zorg, innovatie in de zorg, zelfredzaamheid, ... Hoe komen we tot een integraal zorgbeleid waarbij we zowel aandacht hebben voor de zorgbehoevende als voor de hulpverstrekkende? Hoe kunnen we gemeenschapszorg ontwikkelen? Hoe zetten we netwerken op waarbinnen mensen ook in de toekomst nog vrijwillig voor elkaar gaan zorgen? Welk kader moeten we creëren opdat lokale overheden maximaal kunnen inzetten op vernieuwende zorgini
Kris Peeters: “TTIP creëert groei en jobs”
De wereldeconomie is sterk geëvolueerd. De 21ste-eeuwse context en wetmatigheden van handels- en investeringsacties verschillen grondig van die van vorige eeuw. We handelen vandaag minder in afgewerkte (eind)producten, veel  meer in delen en onderdelen. Specialisatie is de basis van de globale waardeketen. Dat is ook zo voor KMO’s. Tientallen onderdelen van één eindproduct worden in verschillende landen gemaakt onder verschillende regelgevende regimes. Onze bedrijven en KMO’s moeten op die globaliseringstrein springen als we onze welvaart in stand willen houden. “Het alternatief van “geen TTIP”, als dat al aan de orde zou zijn,  is dus vooral niet “dat we gaan houden wat we nu hebben”, vindt Minister van Economie Peeters. De minister vindt het net belangrijk dat de verschillen in regelgeving op elkaar worden afgestemd, evenwel zonder aan onze standaarden en beschermingsniveaus te raken. Doen we dat, dan staan daar, zoals uit de studie blijkt, forse economische voorde
"Enkelbanden vanaf 14 jaar? Jeugddelinquentie vraagt aanpak op maat van jongeren"
In haar visie op het jeugdsanctierecht hanteert CD&V enkele duidelijke richtlijnen. Zo mag de nieuwe regelgeving geen kopie zijn van het strafrecht voor volwassenen, maar moet het gemaakt zijn op maat van jongeren. CD&V erkent dat er voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit plegen vooral een snelle en duidelijk reactie nodig is. Belangrijk daarbij is echter dat die reactie zich niet beperkt tot het opleggen van een straf, maar ook begeleiding inhoudt om alle kansen op herstel te vrijwaren. CD&V is het daarom niet eens met het voorstel van N-VA om enkelbanden ook op te leggen aan veertienjarigen. “Vorige week sprak N-VA zich nog uit tegen stemrecht vanaf 16 jaar, omdat jongeren op die leeftijd nog niet volwassen genoeg zouden zijn,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, “Maar blijkbaar zijn tieners vanaf 14 jaar wel rijp om op dezelfde wijze berecht te worden als volwassenen. Dat is op z’n zachts gezegd niet consequent.” CD&V acht
Vlaamse Regering houdt koers #begroting
Hilde Crevits - Vlaams minister van Onderwijs “Toekomst van elke Vlaming verzekeren, van jong tot oud ook in budgettair moeilijke tijden.  De Vlaamse Regering heeft de ambitie om mensen te verbinden in onze samenleving en we tonen dit aan met concrete initiatieven.” We zijn erin geslaagd een begroting in evenwicht op te maken: We hebben erover gewaakt dat de rekening klopt, huishouden is op orde. De budgetten voor onderwijs groeien met om en bij de 230 miljoen euro, onderwijs  =  groeibegroting! De investeringskredieten staan op hun hoogste peil. We hebben nog nooit zoveel geïnvesteerd in scholenbouw. Naast de jaarlijkse investering van 352 miljoen euro in scholenbouw, werken we samen met de private sector om scholen te bouwen. Voor het nieuwe publiek-private programma komt er 100 miljoen euro extra. En we maken onze beloftes waar: het hoger onderwijs krijgt de zogenaamde “kliks”, dat zijn middelen die erbij komen omdat er meer studenten zijn en we volgen de groeipaden: Het 
christen-democratisch vlaams positif et negatif and more...
load menu