Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Caroline Gennez

> Belgium > Politicians > Socialistische Partij Anders > Caroline Gennez
Caroline Gennez is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
sp.a
 
photo Caroline Gennez

Caroline Gennez - for

Een Belgische politica voor de Socialistische Partij Anders (sp.a). | Une femme politique belge. | A Belgian socialist politician.
 NO! Caroline Gennez

Caroline Gennez - against

Klik, als u niet ondersteunen Caroline Gennez. Zeggen waarom. | Click, if you do not support Caroline Gennez. Say why.

Online election results for "Caroline Gennez" in graph.

graph
Graph online : Caroline Gennez
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
NLD: Caroline Paulette H.J. Gennez (Sint-Truiden, 21 augustus 1975) is een Belgisch politica voor de Socialistische Partij Anders (sp.a), waarvan ze van 2007 tot 2011 partijvoorzitter was. Politieke loopbaan voorzitster van de sp.a-jongerenbeweging (1998-2003); ze vormde de vroegere JS (Jong Socialisten) om tot Animo kabinetmedewerker en -adviseur van minister Johan Vande Lanotte (1998-2002) gemeenteraadslid Sint-Truiden (2001-2003) schepen Sint-Truiden (2003) gecoöpteerd senator (19 juni 2003-6 juli 2004) ondervoorzitster sp.a (oktober 2002-2005) volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement (juli 2004-december 2007 en juli 2009-juli 2010) Fractievoorzitter van juli 2004 tot november 2007 interim-voorzitster sp.a (mei 2005-oktober 2005) eerste schepen ...
for34against   Naar mijn mening Caroline Gennez is heel goed politicus. Bijvoorbeeld, omdat ... (als ik wilde schrijven waarom, schreef ik het hier), positive
for34against   Ik ga niet akkoord Caroline Gennez is een slechte keuze. Bijvoorbeeld, omdat ... (als ik wilde schrijven waarom, schreef ik het hier), negative
Current preference ratio
for Caroline Gennez

Caroline Gennez trekt Antwerpse sp.a-lijst


Sp.a-voorzitster Caroline Gennez trekt de lijst in Antwerpen voor de komende federale verkiezingen op 13 juni. Patrick Janssens zou de tweede plaats bekleden, met Kamerlid Maya Detiège op drie. Een belangrijke discussie bij de samenstelling van de Antwerpse sp.a-lijst is de rangschikking van de opvolgers, wat erop wijst dat niet alle kopstukken op de lijst van plan zijn om hun federaal mandaat op te nemen. Bij die opvolgers vallen namen van Antwerpse politici van allochtone origine, zoals Vlaams Parlementslid Güler Turan en de gemeenteraadsleden Karim Bachar en Youssef ...


Caroline Gennez: 'Het land heeft drie jaar stilgestaan'


Het land heeft drie jaar stilgestaan. Het nu tijd om weer vooruit te gaan. Dat heeft SP.A-voorzitster Caroline Gennez vrijdagavond gezegd tijdens haar 1 mei-toespraak aan de vooravond van het Feest van de Arbeid. Tijdens haar toespraak in de Gentse Vooruit hekelde Gennez de politieke impasse waarin ons land al een tijd verkeert. 'Er hangt al drie jaar een aswolk boven de Wetstraat. Het land wachtte drie jaar, de regering wou maar niet opstijgen', aldus Gennez. Ze verwees onder meer naar het uitblijven van een pensioenhervorming, de hervorming van justitie die bleef steken en het ...


[TOP 4]

> Caroline Gennez > News

Onze voorstellen voor een rechtvaardiger federaal beleid
<p>De programmawet is de omzetting van de begroting in concrete wetgeving en werd de voorbije dagen in het parlement in de bevoegde commissies besproken. Voor sp.a is deze programmawet nog maar eens het bewijs dat de federale regering een beleid voert waarbij de inspanningen helemaal niet gelijk zijn verdeeld.</p> <p>Fractieleider Karin Temmerman: &ldquo;De meerderheidspartijen zeggen altijd dat er geen alternatief is voor hun maatregelen, maar die zijn er wel. Daarom hebben we op de programmawet enkele heel duidelijke amendementen ingediend die de lasten veel rechtvaardiger zouden verdelen. We tonen duidelijk aan dat er geen excuus is om de lasten zo onevenwichtig bij de gezinnen te leggen en dat er wel degelijk alternatieven zijn voor het oneerlijke beleid van vandaag.&rdquo;</p> <p>Enkele van de belangrijkste amendementen die sp.a heeft neergelegd, zijn:</p> <p>* Een meerwaardebelasting: vandaag zijn de meerwaarden op aandelen in
Controle van Vlaamse wapenexport voor de helft weggevallen
<p>Het decreet wapenhandel werd in 2012 goedgekeurd. 2013 was dus het eerste jaar waarin de gevolgen van het decreet en de uitvoering die eraan werd gegeven ten volle zichtbaar werden. "Onze eerste analyse van de toepassing van het wapenhandeldecreet wijst uit dat veel van de radar is verdwenen", vertelden directeur Tomas Baum en onderzoeker Nils Duquet van het Vlaams Vredesinstituut dinsdag in de commissie Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement.</p> <p>Op basis van de Europese regelgeving laat Vlaanderen in grote mate toe dat met 'algemene vergunningen' wordt gewerkt. Die bieden Vlaamse exporteurs de kans om veel van hun militaire producten uit te voeren naar gecertificeerde klanten binnen de Europese grenzen, zonder dat ze telkens opnieuw een vergunningsprocedure moeten doorlopen. Het gevolg hiervan is dat de controle van zulke transacties pas achteraf kan plaatsvinden. "We hebben slechts een partieel beeld van de overbrenging van producten binnen de E
Verplicht reïntegratieplan voor langdurig arbeidsongeschikten is haastwerk
<blockquote> <p>Enkele weken geleden legde Minister De Block een voorstel op tafel om voor elke werknemer die 3 maanden arbeidsongeschikt is een verplicht re&iuml;ntegratieplan op te maken . sp.a-kamerlid Fatma Pehlivan ziet een aantal voordelen van zo&rsquo;n verplicht re&iuml;ntegratieplan. &ldquo;Werknemers zijn veelal zelf vragende partij om na zo&rsquo;n langere periode van afwezigheid terug betrokken te worden bij hun organisatie.&nbsp; Het geeft hen een perspectief op het hervatten van hun job en betrekt hen bij de werkomgeving tijdens de lange gedwongen afwezigheid.&rdquo; Pehlivan vindt de filosofie van de maatregel dus erg waardevol.</p> <p>&ldquo;Alleen loopt de uitvoering helemaal mank&rdquo;, weet Fatma Pehlivan. &ldquo;De Minister heeft haar plan onvoldoende doorgenomen met de betrokken partijen. Vakbonden, mutualiteiten en werkgevers weten niet wat er van hen wordt verwacht. Er is gewoon onvoldoende tijd g
Crematorium Hofheide steunt goede doel met recupmetalen
<p>Naast de as van de gecremeerde lichamen blijven in de ovens andere asresten over. Die worden door een gespecialiseerde firma opgehaald en via een centrifugetechniek gescheiden. Zo worden allerlei metalen gerecupereerd. &lsquo;In de meeste gevallen gaat het hier om metalen die veelal afkomstig zijn van prothesen maar wellicht ook van juwelen enzovoort. De firma herwint de metalen uit de asresten. Door de hoge verbrandingstemperaturen zijn ze onherkenbaar en kan het recupereren alleen via speciale technieken&rsquo;, zegt <strong>Marc Florquin</strong>, Voorzitter van het IGS Hofheide.</p> <p>Net omdat de metalen zo moeilijk uit de asresten te halen zijn, vragen nabestaanden ze niet op. &lsquo;We hebben nog nooit een dergelijke vraag gehad en bovendien zijn de gerecupereerde metalen onherkenbaar en onpersoonlijk&rsquo;, zegt <strong>Marc</strong>. De resultaten van 2013 waren goed voor een opbrengst van 4.000 euro en die schonk 
caroline gennez jurk, gennez, belgische politica caroline, gennez coroline, Gennez, Caroline Gennez, carolien jennez, caroline gennez bio, caroline genez and more...
load menu