Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Caroline Gennez

> Belgium > Politicians > Socialistische Partij Anders > Caroline Gennez
Caroline Gennez is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
sp.a
 
photo Caroline Gennez

Caroline Gennez - for

Een Belgische politica voor de Socialistische Partij Anders (sp.a). | Une femme politique belge. | A Belgian socialist politician.
 NO! Caroline Gennez

Caroline Gennez - against

Klik, als u niet ondersteunen Caroline Gennez. Zeggen waarom. | Click, if you do not support Caroline Gennez. Say why.

Online election results for "Caroline Gennez" in graph.

graph
Graph online : Caroline Gennez
Full functionality only if Javascript and Flash is enabled
NLD: Caroline Paulette H.J. Gennez (Sint-Truiden, 21 augustus 1975) is een Belgisch politica voor de Socialistische Partij Anders (sp.a), waarvan ze van 2007 tot 2011 partijvoorzitter was. Politieke loopbaan voorzitster van de sp.a-jongerenbeweging (1998-2003); ze vormde de vroegere JS (Jong Socialisten) om tot Animo kabinetmedewerker en -adviseur van minister Johan Vande Lanotte (1998-2002) gemeenteraadslid Sint-Truiden (2001-2003) schepen Sint-Truiden (2003) gecoöpteerd senator (19 juni 2003-6 juli 2004) ondervoorzitster sp.a (oktober 2002-2005) volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement (juli 2004-december 2007 en juli 2009-juli 2010) Fractievoorzitter van juli 2004 tot november 2007 interim-voorzitster sp.a (mei 2005-oktober 2005) eerste schepen ...
for34against   Naar mijn mening Caroline Gennez is heel goed politicus. Bijvoorbeeld, omdat ... (als ik wilde schrijven waarom, schreef ik het hier), positive
for34against   Ik ga niet akkoord Caroline Gennez is een slechte keuze. Bijvoorbeeld, omdat ... (als ik wilde schrijven waarom, schreef ik het hier), negative
Current preference ratio
for Caroline Gennez

Caroline Gennez trekt Antwerpse sp.a-lijst


Sp.a-voorzitster Caroline Gennez trekt de lijst in Antwerpen voor de komende federale verkiezingen op 13 juni. Patrick Janssens zou de tweede plaats bekleden, met Kamerlid Maya Detiège op drie. Een belangrijke discussie bij de samenstelling van de Antwerpse sp.a-lijst is de rangschikking van de opvolgers, wat erop wijst dat niet alle kopstukken op de lijst van plan zijn om hun federaal mandaat op te nemen. Bij die opvolgers vallen namen van Antwerpse politici van allochtone origine, zoals Vlaams Parlementslid Güler Turan en de gemeenteraadsleden Karim Bachar en Youssef ...


Caroline Gennez: 'Het land heeft drie jaar stilgestaan'


Het land heeft drie jaar stilgestaan. Het nu tijd om weer vooruit te gaan. Dat heeft SP.A-voorzitster Caroline Gennez vrijdagavond gezegd tijdens haar 1 mei-toespraak aan de vooravond van het Feest van de Arbeid. Tijdens haar toespraak in de Gentse Vooruit hekelde Gennez de politieke impasse waarin ons land al een tijd verkeert. 'Er hangt al drie jaar een aswolk boven de Wetstraat. Het land wachtte drie jaar, de regering wou maar niet opstijgen', aldus Gennez. Ze verwees onder meer naar het uitblijven van een pensioenhervorming, de hervorming van justitie die bleef steken en het ...


[TOP 4]

> Caroline Gennez > News

Meerderheid weigert fraude via Luxemburgse filière aan te pakken
<p class="ecxpreline"><strong>Belgische vennootschappen moeten betalingen aan vennootschappen in die landen, indien die samen meer dan 100.000 euro per jaar bedragen, melden aan de fiscus. Anders verliezen ze hun recht op aftrek. In de aangifte 2015 (inkomsten 2014) zal dit voor het eerst moeten gebeuren. Maar daar is een omzendbrief voor nodig. De Minister kondigde die nieuwe circulaire aan in december vorig jaar. Drie maanden later is die circulaire er nog steeds niet. "De Minister weigert in de strijd tegen fraude en misbruik de instrumenten te gebruiken die reeds voor handen zijn&rdquo;, concludeert Dirk Van der Maelen. De motie werd helaas door de meerderheid weggestemd.</strong></p> <p class="ecxpreline">De internationale gemeenschap treedt steeds duidelijker op tegen alle vormen van witwaspraktijken en belastingontduiking. Daarbij is het essentieel dat landen onderling op een transparante manier financi&euml;le gegevens uitwisselen. Daarove
Niet met onze wapens!
<p><strong>De schuld van de sossen</strong></p> <p>Het klopt dat, zoals collega Van Esbroeck zegt, Vlaanderen al verantwoordelijkheid opneemt. De regionalisering van de wapenhandel en het Wapenhandeldecreet zijn daar voorbeelden van. Het klopt dat sp.a dat decreet heeft meegestemd en dat het zelfs door sp.a-parlementslid Jan Roegiers ingediend werd. Het decreet was een belangrijke eerste stap in de goede richting. Maar perfect is het zeker nog niet. We moeten nog verdere stappen zetten in de richting van een sluitend controlesysteem op wapenhandel. Met het huidige systeem kunnen we dat onvoldoende garanderen. En dat is net het probleem.</p> <p><strong>Het ontbrekende puzzelstukje</strong></p> <p>Over een onderdeel van mijn opiniestuk zwijgt collega Van Esbroeck zedig. Hij heeft net als ik het raden naar de motivering van de genomen beslissingen. Waarom wordt een vergunning geweigerd of toegekend? Op deze cruciale vraa
Nog niet te laat om excuses aan te bieden
<p><strong>Mondelinge vraag van Karin Temmerman aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie over zijn uitspraken, waarin hij de voor bepaalde bevolkingsgroepen stigmatiserende uitspraken van zijn partijvoorzitter verdedigde</strong></p> <p>Op maandag 23 maart deed Bart De Wever, voorzitter van de grootste meerderheidspartij, de volgende uitspraken in het TV-programma Terzake:</p> <p>- &ldquo;Als Liesbeth Homans zegt dat racisme relatief is, dan begrijp ik precies wat ze bedoelt. Het wordt ook heel gemakkelijk ingeroepen als excuus voor persoonlijk falen. Het is absoluut betreurenswaardig, maar er bestaan andere voorbeelden ook. Ik heb bijvoorbeeld nooit een Aziaat ontmoet die zegt: &lsquo;Ik ben het slachtoffer van racisme&rsquo;. Ik zie die ook in de criminaliteitscijfers niet veel opduiken. Er zijn er nochtans duizenden.&rdquo;</p> <p>- &ldquo;Ik zeg dat er negatieve ervaringen bestaan die ook re&euml
sp.a geeft haar visie op toekomst Defensie
<p>In het parlement werd half februari een punt gezet achter een reeks hoorzittingen over de toekomst van onze Belgische Defensie. Gedurende vijf weken gaven professoren, generaals en andere specialisten hun visie op het leger van de toekomst. Uit die informatie heeft sp.a enkele conclusies getrokken die ze graag in het strategische meerjarenplan wil opgenomen zien. &ldquo;We vragen met een resolutie om deze aanbevelingen mee te nemen in het strategisch plan. Dat lijkt ons evident, indien we al die informatie zouden negeren, hebben we die mensen voor niets laten komen&rdquo;, stelt Kamerlid Alain Top.<br /><br /><br /><br />Europeaniseer<br /><br />Een eerste punt dat de socialisten naar voren schuiven is meer Europese samenwerking. &ldquo;Het is logisch dat meerdere sprekers pleitten voor meer samenwerking op Europees niveau&rdquo;, stelt Dirk Van der Maelen. &ldquo;Militair gezien bestaat Europa uit kleine landen met klein 
caroline gennez jurk, gennez, belgische politica caroline, gennez coroline, Gennez, Caroline Gennez, carolien jennez, caroline gennez bio, caroline genez and more...
load menu