Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Armen Gevorgyan

> Armenia > Politicians > Armen Gevorgyan
Armen Gevorgyan is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
անկախ
 
photo Արմեն Գևորգյա

Արմեն Գևորգյա - for

ՀՀ փոխվարչապետ, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարար։ | The Vice Prime Minister of the Republic of Armenia since 2008.
 NO! Արմեն Գևորգյա

Արմեն Գևորգյա - against

Սեղմեք այստեղ, եթե դուք չեք աջակցում. Ասել, թե ինչու: | Click, if you do not support Armen Gevorgyan. Say why.

Online election results for "Արմեն Գևորգյա" in graph.

graph
> Armen Gevorgyan >

Biography

[+] ADD

ARM:

 

Արմեն Գևորգյա (1973թ., հուլիսի 8, ք. Երևան) - ՀՀ փոխվարչապետ, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարար։

 

Աշխատանքային գործունեություն

 • 1997-1998թ. զբաղեցրել է ՀՀ վարչապետի օգնականի պաշտոնը։
 • 1998թ. ապրիլի 13-ից եղել է ՀՀ նախագահի օգնական, օգոստոսից՝ ՀՀ նախագահի առաջին օգնական, աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ։
 • 2000-2006թ.թ.եղել է ՀՀ նախագահի առաջին օգնականը։
 • 2006թ. փետրվարին նշանակվել է ՀՀ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար։
 • 2007թ. հունիսից մինչեւ 2008թ. ապրիլը զբաղեցրել է նաև Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։

ՀՀ նախագահի 2008թ. ապրիլի 21-ի հրամանագրով նշանակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման նախարար։
Նույն օրվա մեկ այլ հրամանագրով նշանակվել է ՀՀ փոխվարչապետ։

 

աղբյուր

 

 

ENG:

 

Armen Gevorgyan (July 8, 1973, Yerevan) is the Vice Prime Minister of the Republic of Armenia.

 

Political career

 • 1997-1998, Assistant to RA Prime Minister
 • April 13, 1998, Assistant to RA President,
 • August 1998, First Assistant to RA President and First Deputy Chief of Staff of RA Presidency
 • 2000-2006, First Assistant to RA President
 • February 2006, Chief of Staff of RA Presidency
 • From June, 2007 to April, 2008, he held the post of Security Council Secretary.

As of April 21, 2008, RA Minister of Territori. l Administration, appointed under RA President's Decree
In accordance with another presidential decree issued on the same day, he was appointed RA Vice-Prime Minister.

 

source

27.09.2010

updated: 2013-09-07

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site.

If the text contains an error, incorrect information, you want to fix it, or even you would like to mange fully the content of the profile, please contact us. contact us..


 
политик Армен Геворкян, армен геворкян, геворкян, Геворкян Армен Геворкович, армен геворгян мушегович, armen gevorgyan BIOGRAFIYA, Մարքեթինգ Արմեն Գևորգյան, Արմեն Գևորգյան and more...
load menu