Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right close

Armen Gevorgyan

> Armenia > Politicians > Armen Gevorgyan
Armen Gevorgyan is ready for your opinion, support and vote. Vote online NOW!
անկախ
 
photo Արմեն Գևորգյա

Արմեն Գևորգյա - for

ՀՀ փոխվարչապետ, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարար։ | The Vice Prime Minister of the Republic of Armenia since 2008.
 NO! Արմեն Գևորգյա

Արմեն Գևորգյա - against

Սեղմեք այստեղ, եթե դուք չեք աջակցում. Ասել, թե ինչու: | Click, if you do not support Armen Gevorgyan. Say why.

Online election results for "Արմեն Գևորգյա" in graph.

graph
> Armen Gevorgyan >

Online statistics and voting results

Statistics

for against Total  
Current preference ratio 40.3% 59.7% 100%  
Number of votes 85 126 211
Number of comments 2 1 3
Number of links 3 0 3
Number of pictures 3 0 3
Number of videos 4 0 4
Number of supporters 1 1 2
Number of arguments - - 3

Users

for against
Last voted IP 95.128... IP 46.130...
The most active voter N/A N/A

History

Poll added  8 years ago
Poll updated 5 years ago
Last vote 1 year ago
Last opinion 7 years ago
Last link 5 years ago
Last picture 5 years ago
Last video 6 years ago
Last supporter or opponent 9 years ago
Last argument 8 years ago
Updated 1 year ago

 
политик Армен Геворкян, армен геворкян, геворкян, Геворкян Армен Геворкович, армен геворгян мушегович, armen gevorgyan BIOGRAFIYA, Մարքեթինգ Արմեն Գևորգյան, Արմեն Գևորգյան and more...
load menu