Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right

Details Vänsterpartiet

> Sweden > Parties > Vänsterpartiet
 Vänsterpartiet  Vänsterpartiet
 Vänsterpartiet
Vänsterpartiet, förkortat V, är ett svenskt politiskt parti. | The Left Party is a socialist and feminist political party in Sweden.
email

DESCRIPTION OF CANDIDATE: 

Vänsterpartiet

SVE:

 

Vänsterpartiet, förkortat V, är ett svenskt politiskt parti, grundat 1917 som en utbrytning ur Sveriges socialdemokratiska arbetareparti på grund av den så kallade munkorgsstadgan. Partiet har haft fyra olika partibeteckningar: Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti (1917–1921), Sveriges Kommunistiska Parti (1921–1967), Vänsterpartiet Kommunisterna (1967–1990) och nuvarande Vänsterpartiet sedan 1990. Partiet är mandatmässigt det sjunde största i Sveriges riksdag tillsammans med Kristdemokraterna, och partiet är det åttonde största medlemsmässigt i Sverige. Partiledare är Jonas Sjöstedt. Inför riksdagsvalet i Sverige 2010, mellan december 2008 och den 26 oktober 2010, samarbetade partiet tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet som De rödgröna.

 

Vänsterpartiet vill skapa ett samhälle baserat på en socialistisk och feministisk grund. Vänsterpartiet förespråkar bland annat en stor offentlig sektor samt ett ökat skatteuttag för framför allt höginkomsttagare och storföretag. De säger nej till vinstuttag i välfärden och menar att välfärdsresurser skall fördelas efter behov. Vänsterpartiet sammanfattar målet för sin politik på följande sätt: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

 

I Europaparlamentet ingår partiet i Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster. Vänsterpartiet har sitt starkaste stöd i Västerbottens läns och Norrbottens läns riksdagsvalkretsar. I kommunalvalen står Fagersta kommun för Vänsterpartiets starkaste stöd, där partiet har egen majoritet sedan valet 2002.

 

Partiordförande: Jonas Sjöstedt

Partisekreterare: Aron Etzler

Gruppledare i riksdagen: Hans Linde

Grundat: 13 maj 1917

Politisk ideologi: Socialism Feminism Grön Ideologi

 

källa

 

 

ENG: 

 

The Left Party (Swedish: Vänsterpartiet, V) is a socialist and feminist political party in Sweden, founded in 1917 following a split from the Swedish Social Democratic Workers' Party. The party has had many names throughout its history. In 1917 the party's name was Swedish Social Democratic Left Party (Swedish: Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, SSV).

 

On welfare issues, the party opposes privatizations. Moreover, the party opposes Swedish membership of the Euro and advocates increased public expenditure.

 

From 1998 to 2006, Vänsterpartiet was in an arrangement with the ruling Social Democrats and the Greens. Until then it also supported the Social Democratic minority government in the Swedish parliament, as well as in many of Sweden's counties and municipalities.

 

The Left Party is a member of the Nordic Green Left Alliance.

 

Leader: Jonas Sjöstedt

Founded: 1917

Youth wing: Young Left

Ideology: Socialism, Feminism, Green politics

 

source

June 22, 2010

updated: 2013-05-20

icon Vänsterpartiet
icon Vänsterpartiet

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site. If the text contains an error, incorrect information, you want to fix it, or even you would like to mange fully the content of the profile, please contact us. contact us..

 
load menu