Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right

Details Socialistisk Folkeparti

> Denmark > Parties > Socialistisk Folkeparti
 Socialistisk Folkeparti  Socialistisk Folkeparti
 Socialistisk Folkeparti
SF – Socialistisk Folkeparti er et dansk venstreorienteret politisk parti. | The Socialist People's Party is a green and democratic socialist political party.
email

DESCRIPTION OF CANDIDATE: 

Socialistisk Folkeparti

DAN:

 

SF – Socialistisk Folkeparti er et dansk venstreorienteret politisk parti, hvis ideologiske udgangspunkt, som navnet antyder, er opbygget omkring socialisme eller mere specifikt folkesocialisme, inspireret af demokratisk socialisme og grøn politik. Partiet blev dannet i 1959 af det DKP-ekskluderede medlem, Aksel Larsen, som mente, at man skulle indføre socialisme via den demokratiske vej og uden diktater fra Sovjetunionen. Fra start var fokus meget på økonomi og nedrustning, men ad åre fik partiet flere mærkesager som f.eks. feminisme, miljø og menneskerettigheder.

 

Partiet har i den sidste halvdel af 00'erne moderniseret sig, og nogen mener, at SF med sit gode forhold til Socialdemokratiet har rykket sig mod højre. I hvert fald er der bred enighed om, at partiet er blevet "regeringsdueligt". Formanden har siden 13. oktober 2012 heddet Annette Vilhelmsen.

 

Partiet har i de senere år bevæget sig fra at være EU-kritiske til at være tilhængere af EU, selv om emnet stadig skaber debat i partiet, ligesom partiet også anerkender, at markedsøkonomien er en grundlæggende præmis. Partiet ønsker dog at styrke den økonomisk fordeling væsentligt i forhold til i dag, ligesom SF vil udbrede demokratiet, blandt andet ved at give borgerne mere indflydelse på deres arbejdsliv. Især blandt unge står SF stærkt. Partiets ungdomsorganisation hedder Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU), som med 3.162 medlemmer i 2008 blev den største politiske ungdomsorganisation i landet – og har været det siden. Partiet har en stærk græsrodsbevægelse, der har vokset sig mere end dobbelt så stor i løbet af 8 år.

 

Partiet fik ved valget 2011 en stor tilbagegang, hvor man mistede 7 mandater. Til gengæld kom man med i Helle Thornings-Schmidts regering, hvad var vigtigt for partiet. Man fik vist at man er "regeringsduelig" også selvom der ikke var et såkaldt "arbejderflertal" bestående af SD og SF. Efterfølgende var der interne uenigheder, blandt andet fordi man valgte at gøre Thor Möger Pedersen til skatteminister, på trods af at han med kun 684 stemmer ved valget var meget langt fra at blive valgt. Et andet spørgsmål der gav intern debat var synet på indvandring og hvilke krav man skal stille til folk der ønsker at bo i Danmark.

 

Partiformand: Annette Vilhelmsen

Næstformand: Peter Westermann, Mette Touborg

Partisekretær: Turid Leirvoll

Politisk ordfører: Jesper Petersen

Gruppeformand i Folketinget: Anne Baastrup

Grundlagt: 15. februar 1959

Ungdomsorganisation: SFU

Politisk ideologi: Folkesocialisme, Demokratisk socialisme, Grøn ideologi

 

kilde

 

 

ENG:

 

The Socialist People's Party (Danish: Socialistisk Folkeparti, SF) is a green and democratic socialist political party in Denmark.

 

Leader: Annette Vilhelmsen

Founded: 15 February 1959

Ideology: Democratic socialism, Green politics, Popular socialism

 

source

08.07.2010

updated: 2013-01-11

icon Socialistisk Folkeparti
icon Socialistisk Folkeparti

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site. If the text contains an error, incorrect information, you want to fix it, or even you would like to mange fully the content of the profile, please contact us. contact us..

 
load menu