Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right

Biography Pia Kjærsgaard

> Denmark > Politicians > Dansk Folkeparti > Pia Kjærsgaard
Pia Kjærsgaard Pia Kjærsgaard
Pia Kjærsgaard
En medstifter og tidligere leder af Dansk Folkeparti. | A co-founder and former leader of the Danish People's Party.
email

DESCRIPTION OF CANDIDATE: 

Pia Kjærsgaard Biography

DAN:

 

Pia Merete Kjærsgaard (født 23. februar 1947 i København) er en dansk politiker. Kjærsgaard er stifter af og indtil september 2012 partiformand for Dansk Folkeparti og har repræsenteret partiet i Folketinget siden 1995. Hun er tidligere politisk leder af Fremskridtspartiet, som hun sad i Folketinget for i perioden 1984-95. Hun er medlem af Folketingets Præsidium og desuden Ridder af 1. grad af Dannebrog. Hun er gift med Henrik Thorup. Den 7. august 2012 meddelte hun at hun ville gå af som partiformand ved årsmødet i september.

 

Politisk karriere

Fremskridtspartiet

I 1978 meldte hun sig ind i Fremskridtspartiets vælgerforening, og i 1979 blev hun opstillet til Folketinget i Ryvangkredsen. Fra 1981 var hun opstillet i Ballerup- og Gladsaxekredsene, fra 1983 tillige i Hvidovrekredsen, fra 1987 til 1995 i Middelfartkredsen. Ved valget i 1984 blev Pia Kjærsgaard suppleant for Københavns Amtskreds. Da Fremskridtspartiets daværende leder Mogens Glistrup blev idømt en fængselsstraf, overtog Pia Kjærsgaard hans folketingsmandat.

 

Pia Kjærsgaard deltog i 1980'erne sammen med sin mand i møder i organisationen World Anti-Communist League (WACL). Engagementet har givet hende kontakter til Taiwan, hvor organisationen er grundlagt. Pia Kjærsgaard er medlem af Dansk-Taiwanesisk Forening (2007). Om World Anti-Communist League sagde hun i i 1988: ”Det er en verdensomspændende organisation, der klart har til formål at bekæmpe kommunismen verden over. Dette gode formål giver jeg naturligvis min fulde støtte, og jeg havde da således lejlighed til at holde en tale under kongressen for en indbudt kreds”.

 

Da valgperioden udløb den 8. september 1987, stillede Pia Kjærsgaard op og valgtes for Fremskridtspartiet i Fyns Amtskreds. Politisk tilhørte Pia Kjærsgaard den såkaldte ”slapperfløj”, der stod i modsætning til partiets stifter, Mogens Glistrup. Pia Kjærsgaard blev valgt som næstformand og politisk ordfører. Under Pia Kjærsgaard indgik Fremskridtspartiet for første og eneste gang i et finanslovsforlig i 1989. Fra at have haft en libertariansk politik med modstand mod bureaukrati og indkomstskatten som mærkesager begyndte Fremskridtspartiet at koncentere sig om udlændingepolitikken, og partiet blev talerør for skærpelse af Danmarks flygtninge- og indvandrerpolitik.

 

Dansk Folkeparti

Store interne konflikter splittede endegyldigt Fremskridtspartiet i 1995, og 6. oktober 1995 forlod Pia Kjærsgaard sammen med sine tre folketingskolleger Kristian Thulesen Dahl, Ole Donner og Poul Nødgaard partiet.

 

Kort tid efter stiftede de fire MF'er Dansk Folkeparti. Nogle centrale elementer i det nye partis politik var en restriktiv udlændingepolitik og en hård retspolitik. For at undgå konflikter blev der indført en mere organiseret og central styring, end der havde hersket i Fremskridtspartiet. I begyndelsen bibeholdt det nye parti store dele af Fremskridtspartiets økonomiske politik og ønskede bl.a. en indkomstskat på max. 40%, men efterhånden blev partiets linje mere midtsøgende med et forsvar for velfærdsstaten, hvor specielt ældrepolitikken har været vægtet højt.

 

Pia Kjærsgaard stillede op for Dansk Folkeparti i Fyns Amtskreds og valgtes for perioden 6. oktober 1995 til 11. marts 1998. Herefter opstilledes hun i Københavns Amtskreds. I 1997-2000 var hun kandidat for det nye parti i Glostrup-, Gentofte- og Hellerupkredsene og fra 2000 i Glostrupkredsen. Ved valget i 1998 fik Dansk Folkeparti 13 mandater, mens Fremskridtspartiet måtte nøjes med fire mandater.

 

Pia Kjærsgaard har været genstand for mange hårde personlige angreb i sin karriere; dokumenteret i bogen "Ondskabens ikon" af Geoffrey Cain. 7. august 2012 annoncerede Pia Kjærsgaard sin afgang som formand for partiet ved årsmødet i den følgende måned.

 

kilde

 

 

ENG:

 

Pia Merete Kjærsgaard (born February 23, 1947) is a Danish politician. She is a co-founder and former leader of the Danish People's Party, a nativist, national conservative political party in Denmark. She has become one of the best-known politicians in Denmark during recent years, both for her vocal and unwavering stance against multiculturalism and immigration, and for her parliamentary support for the center-right governments of Anders Fogh Rasmussen and Lars Løkke Rasmussen from 2001 to 2011. Her success has been an inspiration for anti-immigration and anti-Islamic movements throughout Europe.

 

On August 7, 2012, Kjærsgaard announced her resignation from the leader position of the Danish People's Party. She appointed Kristian Thulesen Dahl as her successor, and he took office on September 12, 2012, promising to maintain the course laid out by Kjærsgaard.

 

Early life

Kjærsgaard was born in Copenhagen, to Poul Kjærsgaard, a paint merchant, and Inge Munch Jensen, a housewife. After completing Danish Folkeskole Education in 1963, she attended the Commercial School in Copenhagen (1963–1965). From 1963 to 1967, she worked as a home care assistant for the elderly in Gentofte. From 1978 to 1984, she was employed as an office assistant in connection with insurance and advertising activities. In 1967, Kjærsgaard married Henrik Thorup, an insurance underwriter. Thorup went on to become a chairperson and regional council member in the DPP, and currently works as a government accountant.

 

Controversies and incidents

In 1998, Kjærsgaard was assaulted by members of an angry mob during a demonstration by the far left autonome movement in the Nørrebro district of Copenhagen. In 1999, accusations of nepotism were levied against the DPP after it was revealed that Kjærsgaard's husband, Henrik Thorup, had been paid by the party as an independent consultant for over two years. The accusations came from parties on both sides of the political spectrum. The DPP refused to reveal Thorup's salary and defended its actions, claiming that Pia Kjærsgaard's husband was the right man for the job and that his employment had nothing to do with his marriage to the party leader.

 

In 2001, Kjærsgaard, in the DPP's weekly newsletter, referred to Muslims as people who "...lie, cheat and deceive." Kjærsgaard was subsequently reported to the police by Denmark's Center for Racial Discrimination, for making racist remarks. Police declined to prosecute Kjærsgaard, stating that there was no reason to believe that her statement violated any laws regarding racism.

 

In 2002, Kjærsgaard was fined DKK 3,000 for threatening a woman with pepper spray, the use of which is illegal in Denmark. Kjærsgaard said she pulled out the spray after feeling 'intimidated and threatened' by the woman's behaviour. Kjærsgaard subsequently proclaimed her intention to lobby for a change in weapon possession legislation.

 

In 2003, Kjærsgaard lost a libel suit in the Danish Supreme Court against Karen Sunds, an anti-EU activist, who had characterized Kjærsgaard's viewpoints as racist. The Court ruled that Sunds' remarks had only implied that Kjærsgaard had a negative opinion of immigrants, and were not properly interpreted as an accusation of espousing biologically-grounded racism or Nazi racial theory.

 

In 2007, at the opening of Folketinget, Kjærsgaard claimed to have been verbally assaulted and blamed Socialist People's Party's youth group (SFU) for the incident, and demanded an apology from Villy Søvndal (leader of the party). A video of the incident shows no sign of SFU, but a group from Socialistisk Ungdoms Front (Socialist Youth Front) singing songs and throwing confetti.

 

source

08.07.2010

updated: 2013-01-07

icon Pia Kjærsgaard
icon Pia Kjærsgaard
icon Pia Kjærsgaard
icon Pia Kjærsgaard
icon Pia Kjærsgaard
icon Pia Kjærsgaard

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site. If the text contains an error, incorrect information, you want to fix it, or even you would like to mange fully the content of the profile, please contact us. contact us..

 
load menu