Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right

Biography Paul van Buitenen

> Netherlands > Politicians > Paul van Buitenen
Paul van Buitenen Paul van Buitenen
Paul van Buitenen
Een Nederlands oud-Europarlementariër. | A Dutch politician. Former MEP for the Netherlands.
email

DESCRIPTION OF CANDIDATE: 

Paul van Buitenen Biography

NLD:

 

Paul van Buitenen (Breda, 28 mei 1957) is een Nederlands oud-Europarlementariër. Daarvoor was hij werkzaam als ambtenaar bij de Europese Commissie. Als klokkenluider speelde hij in 1999 een belangrijke rol bij de val van de Europese Commissie.

 

Levensloop

Hij keerde zich openlijk tegen frauduleus gedrag door sommige leden, met name de Française Édith Cresson, van de toenmalige Europese Commissie-Santer, die in 1999 indirect door de onthullingen van Van Buitenen in zijn geheel moest aftreden. Van Buitenen werd op non-actief gesteld en overgeplaatst naar een 'ongevaarlijke' functie. Hij schreef een boek over deze zaak, getiteld Strijd voor Europa. Later richtte hij de partij Europa Transparant op. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op 10 juni 2004 haalde deze vanuit het niets twee zetels.

 

Politieke carrière

  • Europa Transparant

Op 8 april 2004 kondigde Paul van Buitenen de oprichting aan van een nieuwe politieke partij, Europa Transparant. Ter bevordering van transparantie besloten Paul van Buitenen (Europa Transparant), Hans-Peter Martin en Ashley Mote tot een samenwerkingsverband onder de naam Platform for Transparency (PfT) (2005). Op 16 februari 2009, na een commissievergadering, maakte Van Buitenen tegenover het televisieprogramma KRO Reporter (uitgezonden 22 februari) bekend dat hij zich niet kandidaat zal stellen voor de Europese verkiezingen van 4 juni dat jaar. Hij gaf als reden op dat zijn strijd tegen corruptie bij de Europese instituties gestreden was en hij niet had kunnen bereiken wat hij had gewild.

  • Gesprekken met ChristenUnie

In het voorjaar van 2007 begon Van Buitenen, mede gevoed door de debacles binnen Europa Transparant, verkennende gesprekken met afgevaardigden van de ChristenUnie. In december 2007 vroeg hij het lidmaatschap van die partij aan. Hij had echter al vóór de oprichting van Europa Transparant gesprekken over kandidaatschap voor de ChristenUnie gevoerd, alsmede voor de Socialistische Partij. Op 30 januari 2008 - per 1 januari was ET al formeel opgeheven - maakte Van Buitenen bekend dat hij zich wilde voegen bij de ChristenUnie, omdat hij naar eigen zeggen niet datgene heeft kunnen bereiken waarvoor hij was gekozen. In mei 2008 werd echter duidelijk dat hij van die overstap afzag.

  • Christelijk geloof

Van origine was Paul van Buitenen rooms-katholiek maar dat zei hem niet veel. Op latere leeftijd ging hij echter bewust tot het christelijk geloof over en sloot hij na eerst een tijd bij een anglicaanse kerk te hebben gezeten zich bij een evangelische kerk aan. Naar eigen zeggen ondervindt hij aan zijn geloof in Jezus Christus veel steun en heeft het hem door de moeilijke momenten van (onder meer) zijn klokkenluiderschap heen geholpen. In een kranteninterview uit 2005 zei Van Buitenen wel: "Het is zeker niet zo dat ik achter elke hoek een engel van God vermoed. En ik haal al helemaal niet het idee in mijn hoofd dat ik door God ben gestuurd om fraude te bestrijden."

  • Trivia

Uit overzichten van zittingen van het Europese Parlement bleek Van Buitenen het Nederlandse parlementslid te zijn dat het minst aanwezig was bij plenaire vergaderingen. Deze status behaalde hij zowel over het seizoen 2005-2006 als over 2007-2008. In de laatstgenoemde zittingsperiode bezocht hij slechts 16 van de 39 plenaire vergaderingen.

 

bron

 

 

ENG:

 

Paul van Buitenen (born 28 May 1957 in Breda) was a Member of the European Parliament for the Netherlands and a European civil servant on unpaid leave during his stint as MEP.

 

He was a Dutch assistant-auditor in the European Commission’s Financial Control Directorate becoming the whistleblower who first drew the attention of a Member of the European Parliament to the irregularities, fraud and mismanagement within the Commission in 1998. In May 2005, he also asked the European Commission to create an investigation, after learning that Frits Bolkestein (famous for the Directive on services in the internal market) was a member of the Russian Bank Menatep's international consultative council (owned by Mikhail Khodorkovsky) and that he had worked for the Shell British-Dutch petrol company, two firms "detaining secret accounts in Clearstream".

 

source

July 12, 2010

updated: 2013-05-22

icon Paul van Buitenen
icon Paul van Buitenen

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site. If the text contains an error, incorrect information, you want to fix it, or even you would like to mange fully the content of the profile, please contact us. contact us..

 
load menu