Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right

Details PDIU

> Albania > Parties > Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet
 PDIU  PDIU
 PDIU
Partia per Drejtësi, Integrim dhe Unitet (PDIU) | The Party for Justice, Integration and Unity is a nationalist political party in Albania.
email

DESCRIPTION OF CANDIDATE: 

PDIU

SQI:

 

Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet ose shkurt PDIU është një parti politike në Shqiperi të cilit është qëllim primar promovimin e çështjeve kombëtare të shqiptarëve, duke përfshirë edhe Kosovë, Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë, Mali i Zi, Preshevës dhe sidomos çame.

 

Fillimisht u themelua Partia Drejësi dhe Integrim e drejtuar nga Shpëtim Idrizi. Më pas në 17 shkurt 2011 Partia Drejtësi dhe Integrim edhe Partia Drejtësi e Unitetit u shkrinë së bashku dhe themeluan Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Kryetar i saj është Shpëtim Idrizi ndërsa Tahir Muhedini ish-kryetari i PDU, tani është president nderi.

 

burimi

 

 

ENG:

 

The Party for Justice, Integration and Unity (Albanian: Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet or PDIU) is a nationalist political party in Albania whose primary aim is the promotion of national issues. The party's goals and objectives are to express the struggle of the "Ethinic Albanians, who after world and regional wars, are facing challenges that affect their rights. In the light of paradigms such as freedom and human rights, these challenges bring them together, forge common interests, and constitute their national issues." The party focuses on highlighting national issues, including Kosovo, Albanians in Macedonia, Montenegro, Presevo Valley and especially the Cham issue.

 

Leader: Shpëtim Idrizi

Founded: 17 February 2011

Newspaper: Përlindja e Shqipërisë

Youth wing: Klubi i Patriotëve të Rinj

Ideology: Albanian nationalism, Patriotism

 

source

January 29, 2013

updated: 2013-11-14

icon Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet
icon Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site. If the text contains an error, incorrect information, you want to fix it, or even you would like to mange fully the content of the profile, please contact us. contact us..

 
load menu