Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right

Details Nová strana

> Czech Republic > Parties > Nová strana
 Nová strana  Nová strana
 Nová strana
Nová strana (NS) navazuje na původní demokratické kořeny, přináší šanci na moderní principy, nové technologie a možnosti.
email

DESCRIPTION OF CANDIDATE: 

Nová strana

CZE:

 

Nová strana navazuje na původní demokratické kořeny, přináší šanci na moderní principy, nové technologie a možnosti. Od současných politiků se odlišujeme. Hledáme možnosti moudrého a soběstačného nastavení společnosti. 

Jsme proti nesnesitelné a všudypřítomné aroganci politických stran a jejich představitelů. Individualit pravděpodobně neschopných vlastní přeměny, obrody, probuzení, modernizace a pokrokového uvažování ku prospěchu široké veřejnosti. 

Naše základní téma:
1. Nastolení odpovědnosti politiků (všech včetně nás samotných) 
zavedení možnosti jejich odvolatelnosti
zavedení odpovědnosti za neplnění slibů
omezení nadbytečné imunity politiků

2. Decentralizace moci 
posílení pravomoci regionů
omezení moci korporací, nadnárodních aliancí, evropské, pražské

3. Podpora soběstačnosti 
zemědělské, potravinové, energetické

4. Odborné řízení státu a samosprávy 
odborníky nikoliv politiky
řízení státu jako firmy, občan jako akcionář s právem dohledu na řízení
odměňování podle úspěchu a vyhazov při selhání

5. Podpora nových technologií a zavedení prvků přímé demokracie

 

zdroj

15.6.2010

updated: 2013-10-14

icon Nová strana
icon Nová strana
icon Nová strana
icon Nová strana
icon Nová strana
icon Nová strana

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site. If the text contains an error, incorrect information, you want to fix it, or even you would like to mange fully the content of the profile, please contact us. contact us..

 
load menu