Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right

Biography Josip Friščić

> Croatia > Politicians > Hrvatska seljačka stranka > Josip Friščić
Josip Friščić Josip Friščić
Josip Friščić
Hrvatski političar. | A Croatian politician.
email
email

DESCRIPTION OF CANDIDATE: 

Josip Friščić Biography

HRV: 

 

Josip Friščić (Subotica Podravska, 15. kolovoza 1949.), hrvatski političar, bivši potpredsjednik Hrvatskog sabora, bivši predsjednik HSS-a.

 

Potpredsjednik Hrvatskog sabora od 11. siječnja 2008. godine. Župan Koprivničko-križevačke županije od 2001. do 2008. godine. Stanuje u selu Koprivničkom Ivancu u kojem je godinama rada bitno unaprijedio društveni život. Godine 1971. zapošljava se u Zajednici za financiranje osnovnog školstva, a 1989. godine izabran je za tajnika SIZ-a odgoja i osnovnog obrazovanja općine Koprivnica. Rješenjem župana Koprivničko-križevačke županije od 29. lipnja 1993. godine imenovan za vršitelja dužnosti sekretara Sekretarijata za gospodarstvo u Koprivnici, a u siječnju 1994. godine postavljen je na položaj vršitelja dužnosti pročelnika Ureda za gospodarstvo Koprivničko-križevačke županije.

 

Početkom velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku, te pojave ratne opasnosti imenovan je u Krizni štab općine Koprivnica, te obavlja poslove u vezi funkcioniranja društvenih djelatnosti i poslove organizacije prihvata i zbrinjavanja prognanika i izbjeglica. Odlukom Ureda Vlade Republike Hrvatske imenovan je za predsjednika Odbora za prikupljanje i distribuciju humanitarne pomoći. Nakon donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi te nakon ustroja Grada Koprivnica kao jedinice lokalne samouprave, imenovan je za pročelnika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Koprivnice. U dva mandata odlukom Županijske skupštine Koprivničko-križevačka županija izabran je za člana Županijskog poglavarstva.

 

U više razdoblja član je stručnih timova za izradu programa razvoja općine Koprivnica i Koprivničko-križevačke županije. Poseban doprinos daje kao nositelj programa razvoja poduzetničkih zona za obrt, malo i srednje poduzetništvo te njihovog povezivanja s velikim gospodarskim subjektima. Dugi niz godina obnaša veći broj funkcija u društvenim, športskim i humanitarnim organizacijama. Nakon izbora 2001. godine izabran je za župana Koprivničko-križevačke županije. U radnim aktivnostima posebno se zalaže za unapređivanje materijalnog stanja djelatnosti društvene brige o djeci predškolske dobi i osnovnog školstva. Rukovodio je poslovima izgradnje niza objekata u tim djelatnostima uz punu suradnju i pomoć gospodarstvenika na koprivničkom području. Od 1992. godine član je HSS-a. Osnivač je velikog broja ogranaka i općinskih organizacija. Dana 17. prosinca 2005. izabran za predsjednika HSS-a. 2008. izabran za potpredsjednika Hrvatskog sabora. Na toj funkciji ostao je do 23. prosinca 2011.Desetljećima je društveno aktivan u selu Koprivničkom Ivancu, gdje živi. Godine 2012. prestao je obnašati dužnost predsjednika HSS-a, a zamijenio ga je Branko Hrg.

 

izvor

 

 

ENG: 

 

Josip Friščić (born August 15, 1949 in Subotica Podravska near Rasinja) is a Croatian politician. He was the leader of the Croatian Peasant Party (HSS). Friščić joined the party in 1992 and subsequently established many local branches.

 

source

23.8.2010

updated: 2013-08-24

icon Josip Friščić
icon Josip Friščić

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site. If the text contains an error, incorrect information, you want to fix it, or even you would like to mange fully the content of the profile, please contact us. contact us..

 
load menu