Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right

Biography Ivo Opstelten

> Netherlands > Politicians > Volkspartij voor Vrijheid en Democratie > Ivo Opstelten
Ivo Opstelten Ivo Opstelten
Ivo Opstelten
Een Nederlandse politicus van de VVD en televisiepresentator. | A Dutch politician of the People's Party for Freedom and Democracy (VVD).
email
email

DESCRIPTION OF CANDIDATE: 

Ivo Opstelten Biography

NLD: 

 

Ivo Willem Opstelten (Rotterdam, 31 januari 1944) is een Nederlandse politicus van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en televisiepresentator. Hij staat bekend om zijn karakteristieke stemgeluid. Tot 1 januari 2009 was hij burgemeester van de gemeente Rotterdam. Op 5 januari werd hij opgevolgd door de PvdA'er Ahmed Aboutaleb. Op 14 oktober 2010 werd hij Minister van Veiligheid en Justitie in het kabinet-Rutte I.

 

Opstelten studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden, waarbinnen hij zich specialiseerde in staats- en publiek recht. Hij was commissaris van de Societeit Minerva van het Leidsch Studenten Corps, thans de LSV Minerva. Hij studeerde eind 1969 af en werkte vervolgens van 1970 tot 1972 bij de gemeente Vlaardingen, waar hij bij VMHC Pollux hockeyde, alvorens aan een langlopende burgemeestersloopbaan te beginnen, slechts onderbroken van 1987 tot 1992 toen hij directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid was op het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

Opstelten stond als burgemeester in Dalen, Doorn en Delfzijl. Bij zijn aantreden in 1972 als burgemeester van Dalen was hij destijds met zijn 28 jaar de jongste burgemeester van Nederland. Toen Opstelten burgemeester van Delfzijl was, verving hij vanaf december 1983 tot maart 1984 Hanneke Jagersma als burgemeester van het Groningse Beerta. In 1992 maakte hij de overstap naar de in grootte vierde gemeente van Nederland, Utrecht. Deze verruilde hij in februari 1999 voor de tweede stad van het land, Rotterdam. Eind december 2008 legde hij dit ambt neer.

 

Op 31 maart 2008 werd hij gekozen tot nieuwe partijvoorzitter van de VVD, als opvolger van de vertrekkende voorzitter Jan van Zanen. Hij kreeg 67 procent van de stemmen. Vanaf 23 mei 2008 vervult hij deze functie. Op 19 september 2009 maakte sportkoepel NOC*NSF bekend dat Opstelten is benoemd tot voorzitter van de Council Olympisch Plan 2028. Op 23 oktober 2009 werd bekend dat Opstelten voor de TROS ging werken. Hij ging het programma TROS RegelRecht presenteren waarin hij opkomt voor burgers. De eerste aflevering werd uitgezonden op 12 januari 2010. Van 4 november 2009 tot 15 juli 2010 was Opstelten waarnemend burgemeester van Tilburg, als tijdelijk opvolger van Ruud Vreeman.

 

Op 3 augustus 2010 stelde informateur Ruud Lubbers Opstelten voor als informateur van een centrumrechts minderheidskabinet met VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Op 4 augustus 2010 werd Opstelten daadwerkelijk benoemd door koningin Beatrix. Op 4 september 2010 presenteerde hij zijn eindverslag aan de koningin, na het eerder mislukken van de informatiepoging van VVD, CDA en PVV, waarna hij informateur-af was.

 

Op 13 september 2010 werd Opstelten in het eindverslag van informateur Herman Tjeenk Willink genoemd om weer informateur te worden om zijn karwei af te maken. De koningin benoemde hem daarop tot informateur met als opdracht "met inachtneming van hetgeen in het eindverslag van informateur Mr. H.D. Tjeenk Willink is opgenomen, zijn onderzoek voort te zetten naar de spoedige totstandkoming van een stabiel kabinet van VVD en CDA dat met de steun van de PVV kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal". Op 7 oktober 2010 bood hij zijn eindverslag aan de koningin aan, waarin hij adviseerde beoogd premier Mark Rutte te benoemen tot formateur van het kabinet bestaande uit VVD en CDA.

 

Opstelten werd in het kabinet-Rutte I Minister van Veiligheid en Justitie en was onder meer verantwoordelijk voor de invoering van een nationale politie. De nationale politie moet de politie beter in staat stellen invulling te geven aan de eisen die de maatschappij stelt, bijvoorbeeld door vermindering van de bureaucratie, minder bestuurlijke drukte en effectievere opsporing. Het lokale gezag en de aansturing van de politie door de officieren van justitie blijven gehandhaafd. In 2011 gaf Opstelten de aanzet tot invoering van een speciale dierenpolitie (animal cops), waarvan er in 2014 uiteindelijk 500 moeten zijn. Het plan werd na de val van het kabinet gedeeltelijk teruggedraaid, daar de dierenpolitie een afgesproken punt uit het gedoogakkoord met de PVV was. In 2011 kwam Opstelten met een wetsvoorstel om, met name met het oog op de bezuinigingen, het griffierecht in het bestuursrecht en civiel recht te verhogen. Op het wetsvoorstel kwam ernstige kritiek, onder meer van de Raad van State en Hoge Raad. In 2012 bracht Opstelten een wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht tot stand waardoor de mogelijkheid voor de rechter wordt beperkt om een taakstraf op te leggen bij ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij herhaling van misdrijven.

 

Op 4 mei 2012 maakte Opstelten bekend zich niet kandidaat te stellen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2012.

 

bron

 

 

ENG:

 

Ivo Willem Opstelten (born January 31, 1944) is a Dutch politician of the People's Party for Freedom and Democracy (VVD). He has been the Minister of Security and Justice in the Cabinets Rutte I and II since October 14, 2010. He previously served as the Mayor of Dalen from 1972 to 1977 when he became Mayor of Doorn serving until 1980 when he became Mayor of Delfzijl, during that time he also served Acting Mayor of Beerta from 1983 until 1984. In 1987 he resigned as Mayor of Delfzijl to become the Director-General for Public Order and Security at the Ministry of Interior, in 1992 he left the Ministry when he was selected as the Mayor of Utrecht. In 1999, he was nominated as the Mayor of his birthplace of Rotterdam and traded Utrecht for Rotterdam on February 16, 1999. On May 23, 2008, he was elected as the Party chair of the People's Party for Freedom and Democracy and stayed as Mayor of Rotterdam until his retirement on January 1, 2009. He also served as Acting Mayor of Tilburg from 2009 to 2010.

 

Political career

In 1972, he began as Mayor of Dalen, at the age of 28 the youngest Mayor of the Netherlands. In 1977, he became Mayor of Doorn. In 1980 he became the Mayor of Delfzijl, in 1983 he became Acting Mayor of Beerta because of the pregnancy of Mayor Hanneke Jagersma, a position he held for four months. In 1992, he made the switch to the fourth largest Municipality of the Netherlands Utrecht. In 1999, he was nominated as Mayor of Rotterdam, the second biggest city of the Netherlands. In 2002 he was praised for his handling of the aftermath of the assassination of politician Pim Fortuyn. He served as Mayor of Rotterdam for ten years. He resigned on January 1, 2009. He was succeeded by Ahmed Aboutaleb. On March 31, 2008, he was elected as the new Party chair of the People's Party for Freedom and Democracy. On November 6, 2009, it was announced by Wim van de Donk, the Queen's Commissioner of North Brabant, that Opstelten had accepted the position as Acting Mayor of Tilburg after Mayor Ruud Vreeman's resignation was sought by the City council of Tilburg.

 

On August 4, 2010, Queen Beatrix nominated Opstelten as fifth informateur in the 2010 Dutch cabinet formation. On September 4, the Queen replaced Opstelten with Herman Tjeenk Willink, the Vice President of the Council of State as the new informateur. On September 13, 2010 he became informateur a second time and on September 28, the negotiations were finished. A coalition agreement was reached between People's Party for Freedom and Democracy and Christian Democratic Appeal to form a minority coalition, supported by the Party for Freedom to obtain a majority. Formateur Mark Rutte asked Opstelten as the Minister of Security and Justice in the new cabinet. Because a Party chair can not serve in the cabinet he resigned as a Party chair of the People's Party for Freedom and Democracy on October 14, 2010, the same day he took office as the new Minister of Security and Justice.

 

source

July 8,2010

updated: 2013-05-22

icon Ivo Opstelten
icon Ivo Opstelten

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site. If the text contains an error, incorrect information, you want to fix it, or even you would like to mange fully the content of the profile, please contact us. contact us..

 
load menu