Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right

Biography Cecilia Malmström

> Sweden > Politicians > Folkpartiet liberalerna > Cecilia Malmström
Cecilia Malmström Cecilia Malmström
Cecilia Malmström
EU-kommissionär sedan 2010. | A Swedish Politician currently serving as European Commissioner for Home Affairs in the Barroso Commission.
email

DESCRIPTION OF CANDIDATE: 

Cecilia Malmström Biography

SVE:

 

Anna Cecilia Malmström, född 15 maj 1968 i Brännkyrka församling i Stockholm, är en svensk statsvetare och folkpartistisk politiker, ledamot av Europaparlamentet 1999-2006, EU-minister i Statsrådsberedningen 2006-2010 och EU-kommissionär sedan 2010.

 

Biografi

Cecilia Malmström är uppvuxen i Göteborg och i Frankrike. Hon har jobbat i bland annat Stuttgart och i Barcelona. Hon talar flytande engelska, franska och spanska, samt hygglig tyska och italienska. Hon är numera bosatt på Lindholmen i Göteborg, är gift och har två tvillingbarn. Malmström var anställd vid Göteborgs universitet från 1992 till 1999. Hon blev biträdande forskare 1994, fil.dr i statsvetenskap 1998 med avhandlingen Regionen, makten och härligheten : regionala partier i Västeuropa och var 1998-99 lektor vid statsvetenskapliga institutionen. Hon har forskat och undervisat i europeisk politik, regionalism, invandringspolitik och terrorism.

 

Politiskt liv

Malmström är medlem i Folkpartiet sedan slutet av 1980-talet, har suttit i Västra Götalands regionfullmäktige 1998-2001 och i Folkpartiets partistyrelse 1997-2010. 2007 valdes hon till förste vice partiordförande efter Jan Björklund, en post hon avgick från strax innan hon tillträdde som kommissionär.

 

Som Europaparlamentariker engagerade sig Malmström särskilt i utformningen av EU:s utrikespolitik. Hon var ledamot i utskotten för utrikesfrågor, konstitutionella frågor respektive inre marknaden, och dessutom i underutskotten för mänskliga rättigheter respektive säkerhet och försvar. Under sina två mandatperioder var hon också vice ordförande i Europaparlamentets delegationer till Ungern och Kroatien. En av sina största framgångar har hon haft med oneseatkampanjen som samlat in över 1 miljon underskrifter för att få ett slut på Europaparlamentets flyttcirkus mellan Bryssel och Strasbourg.

 

Malmström fick posten som EU-minister i statsrådsberedningen den 6 oktober 2006 efter den borgerliga segern i riksdagsvalet samma år. Hennes ansvarsområden innefattade institutionella frågor, EU:s budgetöversyn, Östersjöstrategin, EU-strategin för tillväxt och sysselsättning samt planering inför och samordning av det svenska ordförandeskapet i EU hösten 2009. I november 2009 nominerade den svenska regeringen Cecilia Malmström till ny svensk EU-kommissionär. Hon avgick som EU-minister den 22 januari 2010 och tillträdde den 10 februari tjänsten som EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor, som bland annat innefattar asyl- och migrationsfrågor och EU:s arbete mot den organiserade brottsligheten, i Kommissionen Barroso II.

 

Malmström har valt att offentliggöra att hon som privatperson ger ekonomiskt stöd till Expo.

2010 fick hon i Tyskland smeknamnet ”Censilia”, en blandning av ordet för censur och hennes förnamn, efter att ha föreslagit att EU:s medlemsstater ska blockera tillgång till internetsidor med barnpornografiskt innehåll. Förslaget har dock fått stöd av Rädda Barnen och flera andra organisationer som arbeter för barns rättigheter.

 

källa

 

 

ENG:

 

Anna Cecilia Malmström (born 15 May 1968) is a Swedish Politician currently serving as European Commissioner for Home Affairs in the Barroso Commission. Prior to her appointment as a Commissioner, she had served as a Member of the European Parliament 1999–2006 and as Swedish Minister for European Union Affairs 2006–2010. She is a member of the Liberal People's Party, which is a represented by the A.L.D.E. in the European Parliament.

 

Early life

Commissioner Malmström was born in Brännkyrka församling in Stockholm but grew up in Gothenburg and in France (where she studied literature in 1987 at the University of Paris). She has also worked at Stuttgart and Barcelona. She is fluent in Swedish, English, Catalan, Spanish and French, and she also has a good standard of German and Italian.

 

Political career

In 1999 Commissioner Malmström was elected as a M.E.P. for Sweden and she was reelected again in 2004. During her tenure she served on the Committees on Foreign Affairs, Constitutional Affairs, the Internal Market and Consumer Protection and also on the subcommittees for Human Rights and Security & Defence. She was also vice chair of the Parliament's delegations to Hungary (before it joined in 2004) and Croatia.

 

Following the 2006 Swedish elections which saw the victory of the centre-right coalition of Fredrik Reinfeldt, Commissioner Malström returned to Sweden to take up the job of Minister for European Affairs in Reinfeldt's cabinet on 6 October 2006. This included institutional issues, review of the EU budget, Baltic Sea Strategy, the Lisbon Strategy and preparing for the then-upcoming Swedish Presidency of the Council of the European Union.

 

On 17 November 2009 Commissioner Malmström was nominated by her government as the country's next European Commissioner. The President of the European Commission, José Manuel Barroso offered her the role of Commissioner for Home Affairs which was created due to a liberal demand to split the previous portfolio which was joined with human rights. Despite this post being security oriented, Commissioner Malmström made clear to the Members of the European Parliament, that she would not be a bad cop to the fundamental rights portfolio's good cop. She was approved by M.E.P.s and took up the post on 10 February 2010.

 

On 5 December 2012 on a Conference held in Brussels, Belgium, under the High Patronage of Her Majesty Queen Paola of Belgium, Commissioner Malmström and U.S. Attorney General Eric Holder launched the Global Alliance against Child Sexual Abuse Online.

 

source

2013-05-20

icon Cecilia Malmström
icon Cecilia Malmström

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site. If the text contains an error, incorrect information, you want to fix it, or even you would like to mange fully the content of the profile, please contact us. contact us..

 
load menu