Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right

Biography Annie Lööf

> Sweden > Politicians > Centerpartiet > Annie Lööf
Annie Lööf Annie Lööf
Annie Lööf
Partiledare för Centerpartiet och närings- och regionminister sedan 2011. | The current leader of the Centre Party and Minister for Enterprise.
email

DESCRIPTION OF CANDIDATE: 

Annie Lööf Biography

SVE:

 

Annie Marie Therése Lööf, född Johansson den 16 juli 1983 i Värnamo församling, Jönköpings län, är en svensk politiker. Hon är sedan 2006 riksdagsledamot för Centerpartiet, partiledare för Centerpartiet och närings- och regionminister sedan 2011.

 

Bakgrund

Annie Lööf är född och uppvuxen i byn Maramö en bit från Värnamo, men bor numera i Nacka. Hon är dotter till centerpartisten och Värnamo kommuns styrelseordförande Hans-Göran Johansson. Under sista året på Finnvedens gymnasiums samhällsvetenskapliga program började hon engagera sig politiskt och blev hösten 2001 medlem i Centerpartiet. Hon lämnade gymnasiet med högsta betyg i samtliga ämnen. Hon anställdes som valombudsman för Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) i Jönköpings län under valet 2002 och fick samma år Dag Hammarskjöldsstipendiet för sitt engagemang för internationella miljö- och fredsfrågor. Efter sin anställning började hon studera juridik vid Lunds universitet och avlade i augusti 2011 juris kandidatexamen.

 

Uppdrag och politik

Lööf och hennes politik har av flera statsvetare bedömts som nyliberala. Lööf själv sade dock att hon aldrig kallat sig själv för nyliberal och att Centerpartiet aldrig skulle bli ett nyliberalt parti. 

 

Under sina två mandatperioder har hon varit aktiv inom kommunpolitiken i Värnamo, som ersättare i kommunfullmäktige 2002–2004, ledamot i Medborgarnämnden 2002–2004 samt ordinarie kommunfullmäktig 2006–2007. Lööf valdes även in i kommunfullmäktige i Värnamo 2010, men lämnade uppdraget på grund av många nationella åtaganden.

 

I riksdagsvalet 2006 blev hon genom personvalet inkryssad i riksdagen, och var under mandatperioden 2006–2010 Sveriges yngsta riksdagsledamot. Efter valet 2010 var Lööf ordförande i den nationella eftervalsanalysgrupp som Centerpartiet tillsatte. Analysgruppen presenterade sin rapport i januari 2011. Samma år blev hon ekonomisk talesperson.

 

Den 31 augusti 2011 föreslog Centerpartiets valberedning Annie Lööf som ny partiordförande och vid partistämman i Åre den 23 september valdes hon med acklamation. Hon blev därmed Centerpartiets yngsta partiordförande någonsin. Hon efterträdde även den föregående partiledaren Maud Olofsson som närings- och regionminister i Regeringen Reinfeldt.

 

Näringsdepartementets representation granskades av pressen i augusti 2012 efter att det uppmärksammats att myndigheten Tillväxtverket brutit mot sina egna regler för intern representation, vilket då ledde till att generaldirektör Christina Lugnet fick gå. Näringsdepartementets representation kom att väcka ett antal frågor både om hur man följt riktlinjer och hur man hanterat förfrågningarna samt lede till en anmälan till konstitutionsutskottet och anmälan till Justitieombudsmannen. Rapporteringen påverkade förtroendet för Lööf negativt.

 

källa

 

 

ENG:

 

Annie Marie Therése Lööf (born Johansson 16 July 1983, Maramö, Värnamo Municipality, Småland) is a Swedish Centre Party politician. She has been member of the Riksdag (representing Jönköping County) since 2006, leader of the Centre Party since 2011 and Minister for Enterprise since 2011.

 

Early life

Annie Lööf was born and raised in Maramö outside Värnamo. She still lives in Värnamo. During her last year at Finnvedens Secondary School in Värnamo, where she studied social sciences, she developed an interest in politics, and at the end of 2001, she joined the Centre Party. During the 2002 election, she was employed as an election-agent for the Centre Party Youth in Jönköping County and was the same year awarded the Dag Hammarskjöld Award for her commitment to international environmental issues and peace. After the election, she enrolled to study law at Lund University and graduated in August 2011 with a law degree.

 

Personal

Lööf is the daughter of Centre Party politician Hans-Göran Johansson, the current Mayor of Värnamo Municipality. On 30 July 2011 Lööf married Carl-Johan Carlsson. They adopted Lööf as their common surname.

 

Political career

Before she became a minister and party leader, Annie Lööf was member of the Committee on Finance, the War Delegation and a deputy of the Committee on Justice and first deputy group leader for the Centre Party's parliamentary group and member of the party's executive board.

 

During her two terms, she has been active in municipal politics in Värnamo, as deputy of the City Council from 2002 to 2004, as member of the Citizens' Board from 2002 to 2004, as well as ordinary municipal councillor from 2006 to 2007. Lööf was also elected to the local councils for Värnamo in 2010, but left the mission because of many national commitments. Until 2008, Lööf was a substitute to the Nordic Council's Swedish delegation, and the pre-term in office she worked for the Committee on the Constitution as a member.

 

After the 2010 general election, Lööf was elected Chairman of the National Post-Election Analysis Group the Centre Party appointed. The Analysis Group presented its report in January 2011. The same year she became economic spokesperson of her party. On 31 August 2011 the Centre Party proposed Annie Lööf as the new party chairman and on the party's congress in Åre on 23 September she was elected by acclamation.

 

Lööf was elected party leader and party chairman on September 23, 2011, succeeding Maud Olofsson. She thus became the Centre Party's youngest party chairman ever. On 29 September 2011 Lööf succeeded Maud Olofsson as Minister for Enterprise. She also replaced Minister for the Environment Andreas Carlgren with Lena Ek while the Minister for Rural Affairs Eskil Erlandsson remained. On 6 August 2012 she dismissed Christina Lugnet, the Director-General of Tillväxtverket, after it become known that her government agency had spent approximately 16 million SEK at feasts, hotel visits and conferences. This is prohibited under Swedish law and by the agency's own rules.

 

source

2013-05-21

icon Annie Lööf
icon Annie Lööf

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site. If the text contains an error, incorrect information, you want to fix it, or even you would like to mange fully the content of the profile, please contact us. contact us..

 
load menu