Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
left right

Biography Amelia Andersdotter

> Sweden > Politicians > Piratpartiet > Amelia Andersdotter
Amelia Andersdotter Amelia Andersdotter
Amelia Andersdotter
Svensk politiker (piratpartist), ledamot av Europaparlamentet sedan 2011. | A Swedish politician and MEP with the Piratpartiet.
email

DESCRIPTION OF CANDIDATE: 

Amelia Andersdotter Biography

SVE:

 

Anna Amelia Matilda Katarina Andersdotter, född 30 augusti 1987 i Uppsala, är en svensk politiker (piratpartist). Hon är ledamot av Europaparlamentet sedan den 1 december 2011.

 

Politiskt engagemang 

Andersdotter gick med i det nystartade Piratpartiet i april 2006 och blev styrelsemedlem i Piratpartiets ungdomsförbund Ung Pirat ijuni 2007 där hon satt kvar till maj 2010. Under den perioden ansvarade hon för Ung Pirats internationella samarbeten.

 

Hon var andranamn på Piratpartiets kandidatlista till Europaparlamentsvalet 2009. I Europaparlamentsvalet i Sverige 2009 fick hon 22 303 personröster (9,87 procent Piratpartiets röster) och blev den av partiets kandidater som fick flest röster efter Christian Engström. Andersdotter tillträdde som ledamot två och ett halvt år efter valet i och med att Sverige tilldelats ytterligare två mandat (under pågående valperiod) efter att ett tilläggsprotokoll till Lissabonfördraget rörande Europaparlamentets sammansättning ratificerats, och blev parlamentets yngsta ledamot under den mandatperioden.

 

Perioden innan hon tillträdde som ledamot tillbringade hon tid med att åka runt i olika delar av världen och prata om sina erfarenheter som ung politiker och förespråkare för det nya informationssamhället, till exempel på Ars Electronicas årsträff i Linz i Österrike och i Sydkorea (2010), vilket senare inspirerade henne att arbeta med Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön i Europaparlamentet. Hon reste också mycket inom Europa under denna tid för att hjälpa andra Piratpartier runtom i Europa.

 

I Europaparlamentet fokuserar Andersdotter på frågor som berör informationspolitik och hon är medlem i Europaparlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi(ITRE) och Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön. Hon är suppleant i utskottet för internationell handel (INTA), budgetkontrollutskottet (CONT) och Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen. Hon är dessutom sponsor för EPFSUG (the European Parliament Free Software User Group).

 

Som starkt kritisk till handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning (ACTA) föreslog hon som rapportör för ITRE-utskottet att avslå avtalet, vilket också blev utskottets linje. De övriga utskotten följde senare samma linje. Till slut röstade även parlamentet ner förslaget. Områden som Andersdotter arbetar med idag är bland annat kommissionens förslag till uppdatering av direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, kallat PSI-direktivet, vilket den svenska PSI-lagen bygger på. Hon har öppet kritiserat den svenska regeringens motstånd mot bland annat avgiftsreglering. Hon driver även frågan om offentliga investeringar i fiberoptiska bredbandsanslutningar till hushållen.

 

källa

 

 

ENG:

 

Amelia Andersdotter (born 30 August 1987, Enköping) is a Swedish politician and Member of the European Parliament (MEP), elected on the Piratpartiet list in the 2009 election.

 

Political career 

Andersdotter joined the Piratpartiet shortly after its formation in 2006. From June 2007 to March 2010 she was the international coordinator of Ung Pirat, the party's youth wing. In this capacity she coordinated contacts with other groups in Sweden, and other pirate political movements around the world, as well as the organization's international policy viewpoints.

 

In 2009 she was named the second candidate on Piratpartiet's list for the European Parliament elections in June of that year. While Piratpartiet did not gain enough votes for a second MEP under the treaty of Nice, they did get enough votes to award her a seat under the terms of the new treaty of Lisbon that was to come into effect December that year.Difficulties with the ratification process of the treaty of Lisbon meant that the seat would not be granted until December 2011. She is now the youngest member of the European Parliament.

 

In the interim period between her election and her inauguration she spent much time travelling to different parts of the world talking about her experiences as a young politician and as an advocate of new ideas in information policy. Amongst others the Ars Electronica festival in Linz, Austria and a visit to South Korea in 2010, which later inspired her political involvement on the Korean peninsula delegation in the European Parliament. She also travelled extensively inside Europe during this time, involving herself in the work of Pirate Parties around Europe.

 

Since her inauguration, she has focused her efforts around information policy. She is a part of the Parliamentary Committee on Industry, Research and Energy (ITRE). She is also a substitute member of the Committee on International Trade (INTA) and the Committee on Budgetary Control (CONT). She also serves as a full member of the parliamentary delegation to the Korean peninsula, and a substitute member of the delegation for the Andean community.

 

A longtime critic of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement, her advice to reject it was carried by the ITRE committee, the first of parliamentary committees to propose a rejection of the agreement. Other committees soon followed in the rejection. Ultimately the agreement was soundly rejected by the European Parliament.

 

Other areas she's presently working on include a proposal for a recast of the Union's Re-use of Public Sector Information Directive where she has publicly criticized the Swedish government for resisting the proposed changes in access and cost regimes. She is also a known supporter of public investments in fibre-to-the-home infrastructures.

 

source

2014-05-12

icon Amelia Andersdotter
icon Amelia Andersdotter

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site. If the text contains an error, incorrect information, you want to fix it, or even you would like to mange fully the content of the profile, please contact us. contact us..

 
load menu