Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
Zanele Magwaza-Msibi

Uhlabe abeNFP ethula isabelomali uVZ

Zanele Magwaza-Msibi 44%

button ElectionsMeter.com

 

UMENGAMELI weNational Freedom Party (NFP) uNkk Zanele Magwaza-Msibi ukhwele wadilika kumalungu aleli qembu “angamahlonga-ndlebe abeka indaba yobuqembu phambili ezinhlelweni zokuthuthukiswa komphakathi”.

 

Lokhu kwenzeke ngempelasonto esigodini saseTholakele, eDumbe lapho ebenza khona uhlahlomali loMkhandlu wesiFunda saseZululand obekelwe u-R834 140 949 esikhwameni semali sonyaka ka-2013 kuya ku-2014 ezoqala ukusebenza ngoJulayi.

 

Lokhu ubekwenza njengengxenye yokugubha uSuku lweNkululeko nokwenze wakhetha ukuhambela umphakathi wasemakhaya.

 

OkaMagwaza-Msibi uthe sekuyisikhathi sokuthi abantu bahlangane basebenzisane ngaphandle kokubheka ukuthi yiliphi iqembu eliphethe nokuyisihlava esihlasele ngisho amalungu eNFP.

...

 

nbsp;

April 29 2013

By BONGIWE ZUMA

Read more: www.iol.co.za

2013-05-03


amalia -
Flag it!no spam

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site.

 
load menu