Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
Svenska politiska partier

Koppla loss partierna

Svenska politiska partier, SAP 51%

Än en gång är nämndemannasystemet föremål för diskussion. JESSICA GOW / SCANPIXHög tid för översyn av nämndemannasystemet.

 

HUVUDLEDARE - Systemet med nämndemän i det svenska rättväsendet diskuteras med jämna mellanrum. På senare tid har det framför allt varit det faktum att de utses av politiska partier som kritiserats. Men det har också handlat om att de saknar rätt kompetens för att vara med och döma i rättegångar.

 

Sveriges Television kastade nytt bränsle på brasan när de nyligen frågade vad svenska domare anser om dagens system med nämndemän. Av de 675 domare som svarat på SVT:s enkät vill 28 procent slopa systemet. Bara 19 procent vill ha kvar nämndemännen på det sätt som det fungerar i dag. Resten vill göra förändringar i dagens system. Framför allt är domarna kr. tiska mot att nämndemännen är politiskt tillsatta.

 

Läs mer: hd.se (29 december 2011)


martina -
Flag it!no spam

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site.

 
load menu