Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
Piratpartiet

Piraterna vill in i Tierpsfullmäktige

Piratpartiet 42%

Om Piratpartiet kommer in i fullmäktige i Tierp efter höstens val, kan det väntas förslag om färre övervakningskameror, fler öppna nätverk och ökad användning av öppen programvara.

 

Nicholas Miles hoppas på mandat i Tierpsfullmäktige.Den som däremot vill gå till valurnan i september, med en klar uppfattning om vad Piratpartiet vill med äldrevården, trygghetsboenden, skolor eller föreningsliv, får troligen gå utan vägledning.
– Vi tar i allmänhet inte ställning i fördelningspolitiska frågor, säger partiets kommunledare Nicholas Miles.

 

Han tillägger att det gäller på riksplanet. I landstings- och kommunpolitiken tilllåter sig partiet lite större frihet att välja väg i konkreta frågor. Men om skatter ska höjas eller hur pengar ska användas och fördelas vill partiet undvika att säga i förväg.
– Allt sådant blir förhandlings- och kompromissfrågor. Vi tycker det är bättre att vara öppna och säga vilka frågor vi inte kommer att driva, men vår strategi bygger på utbyte av stöd, säger Nicholas Miles.
Han påpekar att PP är ett nytt och litet parti som inte kan förväntas klara att driva ett stort antal frågor, men anser att partiets informationspolitik ändå är heltäckande.

 

Desto mer konkret blir han i samtal om piraternas hjärtefrågor.
– Vi vill skydda privatlivet och är inte så pigga på övervakningskameror. Det är inget problem på platser där allmänheten inte har tillträde. Men när de finns på tåg och bussar ger det möjlighet att övervaka folks resvanor. Till slut kan man sitta på ett berg av information.
Frihet från övervakning är en viktig symbolfråga. I samma kategori återfinns krav på att människor ska kunna kommunicera anonymt över nätet och att de som använder dator på biblioteken inte ska registreras. Att kommunen så långt möjligt ska övergå till att använda licens- och upphovsrättsfria program och produkter är en annan kärnfråga.
– Öppen programvara är billigare. Men det är mest en bonus. De går att bygga vidare på och är säkrare, eftersom fler kan granska koden och vet vad programmen gör.

 

PP har inte gjort några kalkyler på vad en kommun av Tierps storlek kan spara, men Nicholas Miles är säker på en sak:
– Det går åt oerhört mycket bara i licenspengar.

 

PP vill se ökad öppenhet även när det gäller utbildningsmaterial, tillgängligt på nätet och i så öppna format som möjligt.
– Föräldrar får bättre insyn och det ger möjlighet till fördjupning. Det är viktigt att skolintresse grundläggs tidigt, säger Nicholas Miles.

 

På nätet vill PP också ha alla kommunala handlingar, gärna med kommentarfunktion.
– Allt som omfattas av offentlighetsprincipen ska finnas på nätet, för breddad diskussion och granskning av kommunen.
En väg för att som Nicholas Miles säger göra demokratin plattare.
– Fria infor. ationsflöden gör makten lättåtkomlig.

 

Anders Badner

Källa: UNT.SE (22 jun 2010)


marta27 -
Flag it!no spam

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site.

Back to poll: > Sweden > Parties > Piratpartiet
 
load menu