Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
Petr Bendl

Bendl: pro mne není konfliktem zájmu nic

Petr Bendl 16%

button ElectionsMeter.com

Svérázný výklad termínů "konflikt zájmů" u členů ODS není nijak ojedinělý. Stejně jako se brání opustit svou funkci krajského zastupitele ministr Bendl a poradce ministra Vilém Žák (oba ODS), ačkoliv dle volebního zákona funkce krajského zastupitele neslučitelná s funkcí vykonávanou na ministerstvu, jiném ústředním orgánu státní správy nebo v orgánu státní správy s celostátní působností, která je obsazována volbou, jmenováním nebo ustanovováním, tak stejným způsobem se zuby nehty drží svých seslí i členka ODS a Rady Českého rzhlasu Dana Jaklová, která byla zvolena do funkce členky bytové komise Rady Zastupitelstva Prahy 2... Také tvrdila, že funkce není funkce a konflikt zájmů není konflikt zájmů. Pro ODS není konfliktem zájmů nic.

 


123 -
Flag it!no spam

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site.

 
load menu