Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
NSZZ „Solidarność”

Solidarność: kampania plakatowa w energetyce

NSZZ „Solidarność” 67%

button ElectionsMeter.com

Związkowcy zapowiadają, że przygotowana kampania plakatowa już wkrótce obejmie swoim zasięgiem wszystkie energetyczne grupy kapitałowe Sekcja Krajowa Energetyki NSZZ Solidarność przygotowała kampanię plakatową, która pokazuje praktyki nakłaniania pracowników energetyki przez pracodawców do zmiany ich dotychczasowych warunków zatrudnienia – dowiedział się portal nettg.pl z informacji przekazanych przez związek.

 

- Takie „propozycje” pracownicy sektora energetycznego otrzymują coraz częściej. Ci ludzie wzywani są przez pracodawców na tzw. osobiste rozmowy, w efekcie których zostają skłonieni do podpisania wypowiedzeń gwarancji zatrudnienia lub też rezygnują z innych elementów, które chronią ich miejsca pracy. Żaden z pracowników i członków Solidarności nie został zwolniony z procesu myślenia. Wszyscy dobrze wiedzą, co niesie ze sobą umowa zmieniająca warunki pracy - mówi Roman Rutkowski, przewodniczący Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność.

 

Rutkowski informuje, że kierownictwa spółek energetycznych proponują wybranym pracownikom awanse na stanowiska kierowników do spraw restrukturyzacji i to właśnie oni nakłaniają zatrudnionych do zmiany warunków zatrudnienia. Wykonując swoje obowiązki chcą maksymalnie pozbawić pracowników uprawnień wynikających z umów społecznych i z zakładowych układów zbiorowych pracy. - Teraz tym kierownikom wręcza się wypowiedzenia. Murzyn zrobił swoje i jest już niepotrzebny - podsumowuje przewodni. zący.

 

Fot. solidarnosckatowice.pl

 

Czytaj dalej: NET Tg.pl (05.10.2011)


marta27 -
Flag it!no spam

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site.

 
load menu