Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
HaIhud HaLeumi

סיעת האיחוד הלאומי: נפעל לסייע למינוי מפקחי חב"ד למוסדות

HaIhud HaLeumi 40%

button ElectionsMeter.com

סיעת האיחוד הלאומי סיירה היום (חמישי) בכפר חב"ד והתרשמה מעוצמת חב"ד והפעילויות המגוונות הננקטות על ידי שליחי וחסידי חב"ד. בסיור השתתפו יו"ר הסיעה ח"כ יעקב כץ (כצל'ה), ח"כ אורי אריאל וח"כ ד"ר מיכאל בן ארי.

חברי הכנסת הוזמנו לסיור ע"י אגודת חסידי חב"ד בראשות הרב יוסף יצחק אהרונוב. את הסיור ארגנו מזכ"ל אגו"ח הרב אריאל למברג ומנהל קשרי החוץ באגו"ח הרב צבי יהודה פז. הסיור הינו חלק מפעילות הנעשית מול חברי הכנסת להכרה מעמיקה יותר של חב"ד, וחלק מסדרת סיורים המתוכננת בכפר בחודשיים הקרובים.

חברי הסיעה התלוו אל יו"ר כפר חב"ד הרב בנימין ליפשיץ והתחילו את הסיור במוסדות החינוך של הכפר, שם הופתעו לפגוש כמאה חמישים ילדי קעמפ כפר חב"ד. הילדים הנרגשים שחיכו לחברי הכנסת הפגינו את עוצמת הרוח של חב"ד, שרו שירי חיזוק בנוסח חב"ד, וכמובן לא דילגו על אמירת הפסוקים.

חברי הכנסת התרגשו מעוצמת המעמד, כאשר יו"ר הסיעה ח"כ כץ סיפר לילדים ולמלווים על ביקורים רבים אצל הרבי, ועל כך שכשהיה עוזרו של שר השיכון שלח לרבי כל שבועיים דו"ח סיכום על מספר המבנים שנבנו. ח"כ כץ סיפר כיצד השיב לו הרבי כל פעם במכתב ומסר כי גרם לרבי נחת רוח רבה.

לאחר המפגש המרגש עם ילדי הקעמפ נסעה הפמליה אל פרדס האתרוגים בכניסה לכפר, שם פגשו את העובדים המסורים, העמלים על הכנת האתרוגים לקראת העונה, בחום הכבד. חברי הסיעה, ששניים מהם מגיעים מההתיישבות העובדת, התעניינו בנושאי מכסות המים ומחזור מים, והבטיחו לסייע בנושא מכסות העובדים הזרים, המקוצצים תדיר ומקשים על העבודה החקלאית בכפר.

חברי האיחוד הלאומי המשיכו לבית אגו"ח ערכו סיור עם מנהל בית '770' הרב מנחם לאטאר, ערכו סיור בהוצאת הספרים קה"ת, צפו בסרט והתארחו בחדר הרבי, שם קראו את מזמור ק"ט בתהילים.

לסיכום הסיור נערכה ישיבה לדיון בענייני חינוך בחב"ד, אליה הצטרף הרב מנחם ברוד, הרב מנחם וולפא, מנהל מוסדות חב"ד נתניה, והרב יצחק וויסגלס מקרית אתא.

חברי הכנסת, אשר זכו לתמיכה רחבה ביותר מקרב אנ"ש בבחירות האחרונות, שמעו בדיון מחברי אגו"ח סקירה על הקשיים של מוסדות החינוך של חב"ד אל מול מפקחי החינוך הממלכתי דתי ומול מינהל החינוך הדתי, ובמקביל להתרשמותם מעוצמתה של חב"ד , מגודלה , ומהאחוז הגדול שהיא תופסת במסגרת החמ"ד, גילו בקיאות רבה בכל הקשור לנושאי חינוך.

חברי הסיעה הבטיחו לסייע באופן ממשי לקידום בקשת חב"ד למינוי מפקחים מטעם חב"ד במינהל החינוך הדתי, ייעצו לחברי אגו"ח ומנהלי המוסדות לעמוד בתקיפות על קבלת התנאים המגיעים לחב"ד במסגרת החמ"ד, והציעו לפעול יחד עם חב"ד וגורמים נוספים אל מול שר החינוך.

במקביל הוצגה לחברי הסיעה סוגיית השירות האזרחי. חברי הכנסת שמחו לשמוע על פעילות חב"ד במסגרת השירות האזרחי ואמרו כי הם רואים בחב"ד ראש גשר בעניין השתלבות בשוק העבודה וכי יפעלו לסייע לחב"ד להוביל את נושא השירות האזרחי במגזר החרדי, זאת באמצעות פעילות בקרב חברי וועדת המשנה של וועדת החוץ והביטחון, ובאמצעות עבודה מול מנהלת השירות.

<. mg style="vertical-align: baseline;" src="http://www.col.org.il/pics/0.07636100%201281024972.jpg" alt="" width="800" height="479" />

 

צילומים: ברלה שיינר

אוגוסט 2010

מקור: COL

18.08.20 10


alexasa -
Flag it!no spam

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site.

Back to poll: > Israel > Parties > HaIhud HaLeumi
 
load menu