Politicians and Election, Vote in Freedom, Actively Participate in Democracy, Vote for Change, Online referendum
Massouda Jalal

مسعوده جلال: باید برای رفع مشکل زنان، تلاش جدی شود

Massouda Jalal 53%

button ElectionsMeter.com

 

گفت و گو با دکتور مسعوده جلال، نخستین زن نامزد ریاست جمهوی در افغانستان و وزیر پیشین زنان این کشور

 

در آغاز، می خواهم نگاه شما را نسبت به هشتم مارچ بدانم.

برهمه گان نیک معلوم است که  هشتم مارچ روز بین المللی زنان، یعنی روز وحدت، یک پارچگی و همدستی زنان است که باید زنان همدیگر خود را در سرا سر جهان کمک نمایند تا بتوانند به اهداف شان که داشتن حق برابر با مردان است، دست یابند و نیز  از همه مشکلات  اجتماعی و درد های زندگی به در آیند. 

تا بلآخره به صفت شهروندان درجه اول مانند مردان، به شمار آیند. 

البته این روز، پس از آمدن جامعه ی جهانی به افغانستان همه ساله از سوی دولت و نهادی های دیگر، بزرگداشت می شود. رسانه ها و نهاد های مدنی به تجلیل از این روز همت می گمارند و از مشکلات و چگونگی وضعیت زنان می گویند، کار خوبی است؛ اما به باور من باید بزرگداشت ازا ین روز را، اگر از صورت نمایشی آن بیرون نمایند، آنگاه کاری است موثر و سازنده.

من فکر می کنم باید به جای نمایشی ساختن این روز، دولت مردان و نهاد های که صلاحیت کاری و اجرایی دارند، در این روز به زنان بگویند که در سال گذشته چه کاری در راستای دسترسی زنان به صحت، تحصیل، کار و در کل در راستای حقوق زنان چه برنامه ای را عملی نموده اند و چه برنامه ای روی دست دارند؟ اما با تأسف تنها بزرگداشت از این روز به صورت نمایشی کاری موثری نخواهد بود.

 

عمده ترین پیشرفت های زنان در هشت سال پس از طالبان، در کدام عرصه ها بوده است؟

پیش از آن که امریکا وارد افغانستان شود و در برابر طالبان جنگ را آغاز نماید، یکی از شعار های جورج بوش رییس جمهور پیشین امریکا، آوردن تغییر جدی در وضعیت زنان افغانستان بود؛ اما  آن شعار به گونه ای که انتظار می رفت، عملی نشد؛ مگر باید گفت که زنان افغانستان به کمک جامعه ی جهانی توانستند، به دست آورد های خوبی نایل شوند. برای نخستین بار مسئله ی برابری حقوق زن و مرد در قانون اساسی ذکر شد، 25 در صد از کرسی های پارلمان به گونه ی تبعیض مثبت به زنان سپرده شد، شرکت فعال زنان در انتخابات (مهترین روند رسیدن به حق شهر وندی، داشتن حق رای مساوی هر شهروند)  هم به عنوان رای دهنده و هم نامزد.

 ...

 

 

۲۲ حوت ۱۳۸۸

www.bamdad.af

2012-08-17


amalia -
Flag it!no spam

ElectionsMeter is not responsible for the content of the text. Please refer always to the author. Every text published on ElectionsMeter should include original name of the author and reference to the original source. Users are obliged to follow notice of copyright infringement. Please read carefully policy of the site.

 
load menu